Документ 1072-2011-п, перша редакція — Прийняття від 12.10.2011
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 12 жовтня 2011 р. N 1072
Київ
Про затвердження Порядку інформування
Національного агентства з питань
державної служби про осіб, уповноважених
на виконання функцій держави або місцевого
самоврядування, які звільнені у зв'язку з
притягненням до відповідальності
за корупційне правопорушення

Відповідно до частини третьої статті 22 Закону України "Про
засади запобігання і протидії корупції" ( 3206-17 ) Кабінет
Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Порядок інформування Національного агентства з
питань державної служби про осіб, уповноважених на виконання
функцій держави або місцевого самоврядування, які звільнені у
зв'язку з притягненням до відповідальності за корупційне
правопорушення, що додається.
2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету
Міністрів України від 15 вересня 2010 р. N 849 ( 849-2010-п )
"Питання забезпечення реалізації статті 19 Закону України "Про
засади запобігання та протидії корупції" (Офіційний вісник
України, 2010 р., N 70, ст. 2524).

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ
Інд. 19

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 12 жовтня 2011 р. N 1072
ПОРЯДОК
інформування Національного агентства з питань
державної служби про осіб, уповноважених на виконання
функцій держави або місцевого самоврядування,
які звільнені у зв'язку з притягненням
до відповідальності за корупційне правопорушення

1. Цей Порядок визначає механізм подання інформації
Нацдержслужбі про осіб, уповноважених на виконання функцій держави
або місцевого самоврядування, які звільнені з посад у зв'язку з
притягненням до відповідальності за корупційне правопорушення
(далі - особи), відповідно до Закону України "Про засади
запобігання і протидії корупції" ( 3206-17 ), а також узагальнення
зазначеної інформації.
2. Міністри, керівники інших центральних та місцевих органів
виконавчої влади, територіальних органів центральних органів
виконавчої влади, Голова Ради міністрів Автономної Республіки
Крим, голови обласних, Київської та Севастопольської міських,
районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій,
сільських, селищних, міських, районних у місті, районних, обласних
рад подають Нацдержслужбі інформацію про осіб за формою згідно з
додатком у триденний строк після прийняття ними відповідних
рішень.
3. Нацдержслужба та Мін'юст проводять щокварталу звірку
переліку осіб з відомостями, що містяться в Єдиному державному
реєстрі осіб, які вчинили корупційні правопорушення.
Порядок проведення звірки ( z2026-12 ) встановлюється
Мін'юстом та Нацдержслужбою.
4. Нацдержслужба:
звертається у разі виявлення фактів невиконання посадовими
особами, зазначеними у пункті 2 цього Порядку, вимог частини
третьої статті 22 Закону України "Про засади запобігання і
протидії корупції" ( 3206-17 ) до Генеральної прокуратури України
з пропозицією щодо вжиття заходів прокурорського реагування;
подає щокварталу до 5 числа наступного місяця Кабінетові
Міністрів України узагальнену інформацію про осіб з висновками та
пропозиціями.

Додаток
до Порядку
ІНФОРМАЦІЯ
про осіб, уповноважених на виконання функцій держави
або місцевого самоврядування, які звільнені
у зв'язку з притягненням до відповідальності
за корупційне правопорушення
__________________________________________________
(найменування органу)

------------------------------------------------------------------ |Поряд-|Прізвище, |Посада|Прийняте судом | Прийняте |Примітка| |ковий | ім'я, по | |рішення (стаття| керівником | | |номер |батькові, | |Кодексу України|рішення (дата,| | | | дата | | про | номер, | | | |народження| |адміністративні| короткий | | | | особи | |правопорушення | зміст наказу | | | | | | або | або | | | | | | Кримінального |розпорядження)| | | | | | кодексу | | | | | | | України, вид | | | | | | |покарання, день| | | | | | | набрання | | | | | | | законної сили | | | | | | |рішенням суду) | | | ------------------------------------------------------------------вгору