Документ 107/94-ВР, чинний, поточна редакція — Редакція від 01.01.2004, підстава - 435-IV

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін і доповнень до
деяких законодавчих актів України

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, N 33, ст.300 )
( Із змінами, внесеними згідно з Кодексом
N 435-IV ( 435-15 ) від 16.01.2003, ВВР, 2003, NN 40-44, ст.356
- набирає чинності з 01.01.2004 року )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
У зв'язку з прийняттям Закону України "Про внесення змін і
доповнень до Закону Української РСР "Про захист прав споживачів"
( 3682-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 1, ст.1)
і Декрету Кабінету Міністрів України від 8 квітня 1993 року
N 30-93 "Про державний нагляд за додержанням стандартів, норм і
правил та відповідальність за їх порушення" (Відомості Верховної
Ради України, 1993 р., N 23, ст.247) внести зміни і доповнення до
таких законодавчих актів України:
( Розділ I втратив чинність на підставі Кодексу N 435-IV
( 435-15 ) від 16.01.2003 - набирає чинності з 01.01.2004 року )
II. Доповнити пункт 10 статті 4 Декрету Кабінету Міністрів
України від 21 січня 1993 року N 7-93 "Про державне мито"
(Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 13, ст.113; N 26,
ст.281; N 49, ст.459) словами "а також споживачі - за позовами,
що пов'язані з порушенням їх прав".

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 15 липня 1994 року
N 107/94-ВРвгору