Документ 107/94-ВР, перша редакція — Прийняття від 15.07.1994
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін і доповнень до
деяких законодавчих актів України

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, N 33, ст.300 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
У зв'язку з прийняттям Закону України "Про внесення змін і
доповнень до Закону Української РСР "Про захист прав споживачів"
( 3682-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 1, ст.1)
і Декрету Кабінету Міністрів України від 8 квітня 1993 року
N 30-93 "Про державний нагляд за додержанням стандартів, норм і
правил та відповідальність за їх порушення" (Відомості Верховної
Ради України, 1993 р., N 23, ст.247) внести зміни і доповнення до
таких законодавчих актів України:
I. У Цивільному кодексі Української РСР ( 1540-06 ):
1. Доповнити Кодекс статтею 234-1 такого змісту: "Стаття 234-1. Право покупця на обмін товару належної якості
Покупець протягом 14 днів, не рахуючи дня купівлі, має право
обміняти непродовольчий товар належної якості на аналогічний у
продавця, у якого він був придбаний, якщо товар не підійшов за
формою, габаритами, фасоном, кольором, розміром або якщо з інших
причин він не може бути використаний за призначенням. Порядок здійснення такого обміну визначається Законом України
"Про захист прав споживачів" ( 1023-12 ).
2. Статтю 235 викласти в такій редакції: "Стаття 235. Строки пред'явлення претензій у
зв'язку з недоліками проданої речі
Покупець вправі заявити продавцеві претензію з приводу не
застережених продавцем недоліків проданої речі, на яку не
встановлено гарантійний строк, якщо недоліки були виявлені
протягом шести місяців з дня передачі, стосовно нерухомого майна -
не пізніше трьох років з дня передачі їх покупцю, а якщо день
передачі нерухомого майна встановити неможливо або якщо майно
перебувало у покупця до укладення договору купівлі-продажу - з дня
укладення договору купівлі-продажу".
3. Частину другу статті 224 виключити.
4. У статті 234: частину першу після абзацу п'ятого доповнити новим абзацом
такого змісту: "або заміни та такий же товар іншої моделі з відповідним
перерахуванням купівельної ціни"; частину другу викласти в такій редакції: "Порядок реалізації цих прав визначається Законом України
"Про захист прав споживачів" ( 1023-12 ) та іншими актами
законодавства".
5. Частину другу статті 236 виключити.
II. Доповнити пункт 10 статті 4 Декрету Кабінету Міністрів
України від 21 січня 1993 року N 7-93 "Про державне мито"
(Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 13, ст.113; N 26,
ст.281; N 49, ст.459) словами "а також споживачі - за позовами,
що пов'язані з порушенням їх прав".

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 15 липня 1994 року
N 107/94-ВРвгору