Документ 1069-2018-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 12.12.2018
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 19.12.2018. Подивитися в історії? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 12 грудня 2018 р. № 1069
Київ

Про утворення Міжвідомчої робочої групи з розгляду проблемних питань щодо вдосконалення законодавства у сфері застосування, реалізації і моніторингу спеціальних обмежувальних заходів (санкцій)

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Утворити Міжвідомчу робочу групу з розгляду проблемних питань щодо вдосконалення законодавства у сфері застосування, реалізації і моніторингу спеціальних обмежувальних заходів (санкцій) у складі згідно з додатком.

2. Затвердити Положення про Міжвідомчу робочу групу з розгляду проблемних питань щодо вдосконалення законодавства у сфері застосування, реалізації і моніторингу спеціальних обмежувальних заходів (санкцій), що додається.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 27Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 12 грудня 2018 р. № 1069

СКЛАД
Міжвідомчої робочої групи з розгляду проблемних питань щодо вдосконалення законодавства у сфері застосування, реалізації і моніторингу спеціальних обмежувальних заходів (санкцій)

Заступник Міністра юстиції, співголова Міжвідомчої робочої групи

Заступник Міністра закордонних справ, співголова Міжвідомчої робочої групи

Директор департаменту з питань правосуддя та національної безпеки Мін’юсту, заступник співголови Міжвідомчої робочої групи

Заступник директора - начальник відділу тимчасово окупованої території департаменту міжнародного права МЗС, заступник співголови Міжвідомчої робочої групи

Головний спеціаліст відділу з питань національної безпеки та спеціальних обмежувальних заходів (санкцій) управління національної безпеки департаменту з питань правосуддя та національної безпеки Мін’юсту, секретар Міжвідомчої робочої групи

Постійний Представник Президента України в Автономній Республіці Крим

Перший заступник Постійного Представника Президента України в Автономній Республіці Крим

Перший заступник Голови Держприкордонслужби

Перший заступник Голови Держспецзв’язку

Заступник Міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб

Заступник Міністра аграрної політики та продовольства з питань європейської інтеграції

Заступник Міністра культури

Заступник Міністра молоді та спорту з питань європейської інтеграції

Державний секретар Мінекономрозвитку

Заступник Міністра освіти і науки

Генеральний директор директорату з прав людини, доступу до правосуддя та правової обізнаності Мін’юсту

Начальник управління національної безпеки департаменту з питань правосуддя та національної безпеки Мін’юсту

Заступник начальника управління - начальник відділу з питань національної безпеки та спеціальних обмежувальних заходів (санкцій) управління національної безпеки департаменту з питань правосуддя та національної безпеки Мін’юсту

Директор юридичного департаменту Антимонопольного комітету

Заступник начальника управління - начальник першого відділу управління боротьби з тероризмом департаменту оперативної діяльності Адміністрації Держприкордонслужби

Начальник юридичного управління Держфінмоніторингу

Заступник начальника управління - начальник відділу нормативної діяльності та систематизації законодавства юридичного управління Держфінмоніторингу

Директор департаменту податків і зборів з фізичних осіб ДФС

Директор департаменту юридичного забезпечення МВС

Директор департаменту стратегії та європейської інтеграції Мінприроди

Заступник директора юридичного департаменту Мінекономрозвитку

Начальник управління міжнародного співробітництва та європейської інтеграції Міненерговугілля

Начальник управління з питань Автономної Республіки Крим та м. Севастополя МТОТ

Начальник відділу правового забезпечення МТОТ

Завідуючий сектором стратегічних комунікацій МІП

Генеральний директор директорату стратегічного планування та координації державної політики в галузі транспорту Мінінфраструктури

Заступник директора департаменту інформаційно-аналітичного забезпечення Головного управління розвідки Міноборони

Директор фармацевтичного директорату МОЗ

Начальник відділу з питань міжнародної діяльності та євроінтеграції МОЗ

Заступник директора - начальник відділу нормативно-правової роботи та експертизи проектів актів з питань житлово-комунального господарства Юридичного департаменту Мінрегіону

Заступник директора юридичного департаменту - начальник відділу організації роботи щодо представництва в судових та інших органах державної влади Мінсоцполітики

Директор юридичного департаменту Мінфіну

Директор департаменту у справах іноземців та осіб без громадянства ДМС

Начальник міжнародного управління Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів

Заступник директора департаменту законодавчого, комунікаційного забезпечення та роботи з громадськістю Фонду державного майна

Заступник директора Департаменту з питань міжнародного співробітництва, завідуючий відділом двостороннього співробітництва Секретаріату Кабінету Міністрів України

Директор департаменту фінансового моніторингу Національного банку (за згодою)

Начальник управління юридичного департаменту Національного банку (за згодою)

Заступник начальника управління - начальник відділу департаменту фінансового моніторингу Національного банку (за згодою)

Директор департаменту юридичного забезпечення Нацкомфінпослуг (за згодою)

Директор департаменту контрольно-правової роботи НКЦПФР (за згодою)

Керівник структурного підрозділу Головного управління СБУ (за згодою)ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 12 грудня 2018 р. № 1069

ПОЛОЖЕННЯ
про Міжвідомчу робочу групу з розгляду проблемних питань щодо вдосконалення законодавства у сфері застосування, реалізації і моніторингу спеціальних обмежувальних заходів (санкцій)

1. Міжвідомча робоча група з розгляду проблемних питань щодо вдосконалення законодавства у сфері застосування, реалізації і моніторингу спеціальних обмежувальних заходів (санкцій) (далі - Міжвідомча робоча група) є тимчасовим консультативно-дорадчим органом Кабінету Міністрів України.

2. Міжвідомча робоча група у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, а також указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України і цим Положенням.

3. Основними завданнями Міжвідомчої робочої групи є:

1) сприяння забезпеченню координації дій органів виконавчої влади з підготовки пропозицій, визначення шляхів та способів вирішення питання щодо формування концептуальних основ реформування сфери реалізації санкцій, які застосовуються відповідно до Закону України “Про санкції”, зокрема щодо вдосконалення механізму застосування, скасування, реалізації та моніторингу санкцій, в тому числі визнання та приєднання до санкцій міжнародних організацій та іноземних держав, визначення повноважень державних органів, прав і обов’язків фізичних та юридичних осіб у зазначеній сфері, а також їх відповідальності за неправомірну діяльність тощо;

2) підготовка проектів нормативно-правових актів щодо удосконалення законодавства з питань застосування, реалізації і моніторингу санкцій з метою уникнення проблем під час практичної реалізації його положень.

4. Міжвідомча робоча група відповідно до покладених на неї завдань:

1) проводить аналіз проблемних питань у сфері застосування, реалізації і моніторингу санкцій та готує пропозиції щодо необхідності удосконалення законодавства з таких питань;

2) розглядає пропозиції державних органів, представників інститутів громадянського суспільства, а також міжнародних організацій щодо шляхів вирішення проблемних питань у сфері застосування, реалізації і моніторингу санкцій;

3) подає Кабінетові Міністрів України розроблені за результатами своєї роботи рекомендації та пропозиції.

5. Міжвідомча робоча група має право:

1) отримувати в установленому порядку від центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань;

2) залучати до участі у своїй роботі представників центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), в тому числі представників міжнародних організацій, а також незалежних експертів (за згодою);

3) організовувати проведення конференцій, нарад та інших заходів.

6. Міжвідомча робоча група під час виконання покладених на неї завдань взаємодіє з державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями.

7. Посадовий склад Міжвідомчої робочої групи затверджує Кабінет Міністрів України.

8. Міжвідомчу робочу групу очолюють два співголови, якими за посадою є заступник Міністра юстиції і заступник Міністра закордонних справ.

Співголови Міжвідомчої робочої групи затверджують її персональний склад та в разі потреби вносять до нього зміни.

9. Формою роботи Міжвідомчої робочої групи є засідання, що проводяться за рішенням її співголови.

Засідання Міжвідомчої робочої групи веде один з її співголів, а за їх відсутності - один з їх заступників.

10. Підготовку матеріалів для розгляду на засіданнях Міжвідомчої робочої групи забезпечує її секретар.

Засідання Міжвідомчої робочої групи є правоможним, якщо на ньому присутні більш як половина її членів.

11. На своїх засіданнях Міжвідомча робоча група розробляє пропозиції та рекомендації з питань, що належать до її компетенції.

Пропозиції та рекомендації вважаються схваленими, якщо за них проголосували більш як половина присутніх на засіданні членів Міжвідомчої робочої групи.

У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

Пропозиції та рекомендації Міжвідомчої робочої групи фіксуються у протоколі засідання, який підписується головуючим на засіданні та секретарем і надсилається усім членам Міжвідомчої робочої групи та Кабінету Міністрів України.

Член Міжвідомчої робочої групи, який не підтримує пропозиції (рекомендації), може викласти у письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання.

12. Пропозиції та рекомендації Міжвідомчої робочої групи можуть бути реалізовані шляхом прийняття Кабінетом Міністрів України рішення, проект якого вносить орган виконавчої влади відповідно до своїх повноважень.

13. Організаційне та інформаційне забезпечення діяльності Міжвідомчої робочої групи здійснює Мін’юст.вгору