Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України
Постанова Кабінету Міністрів України від 14.11.20121069
Документ 1069-2012-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 04.07.2018, підстава - 469-2018-р

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 14 листопада 2012 р. № 1069
Київ

Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України

{Із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням КМ
№ 469-р від 04.07.2018}

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до актів Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

М.АЗАРОВ

Інд. 26
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 14 листопада 2012 р. № 1069

ЗМІНИ,
що вносяться до актів Кабінету Міністрів України

1. У постанові Кабінету Міністрів України від 17 вересня 2008 р. № 842 “Про затвердження Концепції державної системи професійної орієнтації населення” (Офіційний вісник України, 2008 р., № 72, ст. 2426; 2011 р., № 84, ст. 3078; 2012 р., № 7, ст. 249):

1) пункт 3 постанови викласти в такій редакції:

“3. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям забезпечувати щороку розроблення планів заходів з реалізації Концепції державної системи професійної орієнтації населення, організацію та контроль їх виконання.”;

2) у розділі “Організаційна структура державної системи професійної орієнтації населення” Концепції державної системи професійної орієнтації населення, затвердженої зазначеною постановою:

в абзаці дев’ятому слова “Міжвідомча рада” замінити словом “Рада”;

в абзаці одинадцятому слова “Академія педагогічних наук, Академія медичних наук” замінити словами “Національна академія педагогічних наук, Національна академія медичних наук”.

{Пункт 2 втратив чинність на підставі Розпорядження КМ № 469-р від 04.07.2018}
вгору