Документ 1069-VI, чинний, поточна редакція — Прийняття від 05.03.2009
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 31.03.2009. Подивитися в історії? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до статті 2 Закону України
"Про регулювання товарообмінних (бартерних)
операцій у галузі зовнішньоекономічної діяльності"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2009, N 30, ст.415 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Внести до частини третьої статті 2 Закону України "Про
регулювання товарообмінних (бартерних) операцій у галузі
зовнішньоекономічної діяльності" ( 351-14 ) (Відомості Верховної
Ради України, 1999 р., N 5-6, ст. 44; 2000 р., N 48, ст. 416;
2003 р., N 37, ст. 300) такі зміни:
1) абзац перший після слів "центральним органом виконавчої
влади з питань економічної політики" доповнити словом
"безоплатно";
2) доповнити абзацами такого змісту:
"Рішення про видачу або відмову у видачі суб'єкту
зовнішньоекономічної діяльності України разового індивідуального
дозволу приймає центральний орган виконавчої влади з питань
економічної політики не пізніше ніж через 15 робочих днів після
подання суб'єктом зовнішньоекономічної діяльності України всіх
необхідних документів.
Підставами для відмови у видачі разового індивідуального
дозволу є:
1) подання суб'єктом зовнішньоекономічної діяльності України
центральному органу виконавчої влади з питань економічної політики
документів пізніше ніж за 15 робочих днів до закінчення
встановленого цим Законом строку ввезення на митну територію
України товарів (виконання робіт, надання послуг), які
імпортуються за бартерними договорами;
2) невідповідність поданих документів вимогам, які
передбачені порядком, затвердженим Кабінетом Міністрів України;
3) виявлення в поданих документах недостовірної інформації;
4) застосування до однієї із сторін зовнішньоекономічного
договору (контракту) спеціальних санкцій згідно із статтею 37
Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" ( 959-12 ).
Рішення про анулювання разового індивідуального дозволу може
бути прийнято на підставах, визначених пунктами 2-4 частини
третьої цієї статті.
Разовий індивідуальний дозвіл анулюється та вважається
недійсним з моменту прийняття рішення про його анулювання
центральним органом виконавчої влади з питань економічної
політики.
Про відмову у видачі або анулювання разового індивідуального
дозволу з обґрунтуванням причин заявнику повідомляється в
письмовій формі".
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 5 березня 2009 року
N 1069-VIвгору