Документ 1068-2008-п, действует, текущая редакция — Принятие от 10.12.2008
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 18.12.2008. Посмотреть в истории? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 10 грудня 2008 р. N 1068
Київ
Про доповнення Положення про державну реєстрацію
нормативно-правових актів міністерств,
інших органів виконавчої влади

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
У Положенні про державну реєстрацію нормативно-правових актів
міністерств, інших органів виконавчої влади, затвердженому
постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 р. N 731
( 731-92-п ) (ЗП України, 1993 р., N 1-2, ст. 28; 1994 р., N 10,
ст. 250; Офіційний вісник України, 1998 р., N 42, ст. 1551;
2002 р., N 20, ст. 986; 2004 р., N 15, ст. 1047, N 27, ст. 1774,
N 43, ст. 2840; 2005 р., N 42, ст. 2657; 2006 р., N 22, ст. 1655,
N 50, ст. 3313; 2007 р., N 28, ст. 1107; 2008 р., N 25, ст. 770,
N 28, ст. 896), доповнити:
підпункт "в" пункту 9 абзацом такого змісту:
"У разі коли на державну реєстрацію міністерства та інші
центральні органи виконавчої влади подають нормативно-правовий акт
з питань, що стосуються соціально-трудової сфери, вони також
повідомляють про позицію уповноваженого представника від
всеукраїнських профспілок, їх об'єднань та уповноваженого
представника від всеукраїнських об'єднань організацій роботодавців
щодо цього акта та про проведену роботу з врахування їх зауважень
і пропозицій. При цьому необхідність врахування зазначених
зауважень і пропозицій визначають міністерства та інші центральні
органи виконавчої влади, які приймають цей акт.";
підпункт "в" пункту 13 після слів "заінтересованими органами"
словами "або не повідомлено про позицію уповноваженого
представника від всеукраїнських профспілок, їх об'єднань та
уповноваженого представника від всеукраїнських об'єднань
організацій роботодавців щодо нормативно-правового акта,
прийнятого міністерством та іншим центральним органом виконавчої
влади з питань, що стосуються соціально-трудової сфери, та
проведену роботу з врахування їх зауважень і пропозицій".

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 26вверх