Документ 1068-V, поточна редакція — Прийняття від 24.05.2007

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про Заяву Верховної Ради України
"Про небезпеку узурпації влади Президентом
України Ющенком В.А."
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2007, N 32, ст.427 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Схвалити Заяву Верховної Ради України "Про небезпеку
узурпації влади Президентом України Ющенком В.А." (додається).
2. Заслухати інформацію начальника Управління державної
охорони України про стан державної охорони, забезпечення прав і
свобод людини та додержання чинного законодавства.
3. Направити Заяву Верховної Ради України "Про небезпеку
узурпації влади Президентом України Ющенком В.А." парламентам та
урядам країн, з якими встановлено дипломатичні відносини, а також
Парламентській асамблеї Ради Європи, Парламентській асамблеї ОБСЄ.

Голова Верховної Ради України О.МОРОЗ
м. Київ, 24 травня 2007 року
N 1068-V

ЗАЯВА
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
ПРО НЕБЕЗПЕКУ УЗУРПАЦІЇ ВЛАДИ
ПРЕЗИДЕНТОМ УКРАЇНИ ЮЩЕНКОМ В.А.

23 травня 2007 року в своєму зверненні до народу
( n0008100-07 ) Президент України Ющенко В.А. назвав
антиконституційним рішення Конституційного Суду України
( v001p710-07 ) від 16 травня 2007 року N 1-рп/2007 року у справі
за конституційним поданням Вищої ради юстиції про офіційне
тлумачення положень частини п'ятої статті 20 Закону України "Про
судоустрій України" ( 3018-14 ) (справа про звільнення судді з
адміністративної посади). Тим самим Президент України не лише
перебрав на себе повноваження Конституційного Суду України, а й
поставив себе над ним.
Крім того, перевищуючи свої конституційні повноваження,
Президент України публічно доручив Генеральній прокуратурі України
дати юридичну оцінку ситуації, яка склалася в Конституційному Суді
України, в той час, коли здійснення такої функції Генеральною
прокуратурою України не передбачено статтею 121 Конституції
України ( 254к/96-ВР ).
24 травня 2007 року Управління державної охорони України,
підпорядковане Президенту України, заблокувало приміщення
Конституційного Суду України, перешкоджаючи діяльності єдиного
органу конституційної юрисдикції в Україні. Такі діяння підпадають
під дію Кримінального кодексу України ( 2341-14 ).
Верховна Рада України вважає вчинені Президентом України
Ющенком В.А. діяння фактичною спробою узурпації влади і попереджає
його про персональну відповідальність за подальший розвиток подій,
наслідком якого може стати загальне загострення кризи в державі.
Верховна Рада України звертається до Генеральної прокуратури
України з проханням негайно дати правову оцінку зазначеним фактам
перешкоджання роботі Конституційного Суду України.
За такої ситуації Верховна Рада України висловлює сумнів з
приводу доцільності продовження будь-яких переговорів,
консультацій між Прем'єр-міністром України Януковичем В.Ф. і
Президентом України Ющенком В.А. до припинення Президентом України
дій, що виходять за межі Конституції ( 254к/96-ВР ) і законів
України, оскільки кроки Президента України розцінюються як
втручання в діяльність судової влади з метою унеможливити
прийняття Конституційним Судом України рішення щодо відповідності
Конституції України ( 254к/96-ВР ) (конституційності) Указу
Президента України від 26 квітня 2007 року N 355 ( 355/2007 ) "Про
дострокове припинення повноважень Верховної Ради України та
призначення позачергових виборів".
Верховна Рада України звертається до всіх посадових осіб,
органів державної влади з вимогою неухильно дотримуватися вимог
статті 60 Конституції України ( 254к/96-ВР ), згідно з якими ніхто
не зобов'язаний виконувати явно злочинні розпорядження чи накази,
і нагадує про юридичну відповідальність за віддання та виконання
таких розпоряджень чи наказів.

м. Київ
24 травня 2007 рокувгору