Документ 1067-VI, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 01.01.2013, підстава - 2755-VI

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
{ Закон втратив чинність на підставі Кодексу
N 2755-VI ( 2755-17 ) від 02.12.2010 }
Про внесення змін до Закону України
"Про збір на розвиток виноградарства,
садівництва і хмелярства"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2009, N 29, ст.397 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести до Закону України "Про збір на розвиток
виноградарства, садівництва і хмелярства" ( 587-14 ) (Відомості
Верховної Ради України, 1999 р., N 20-21, ст. 191; 2003 р., N 46,
ст. 365) такі зміни:
1) статті 1 і 2 викласти в такій редакції:
"Стаття 1. Платниками збору на розвиток виноградарства,
садівництва і хмелярства є суб'єкти підприємницької діяльності
незалежно від форм власності та підпорядкування, які реалізують в
оптово-роздрібній торговельній мережі та мережі громадського
харчування алкогольні напої та пиво.
Виробники алкогольних напоїв та пива є платниками збору лише
за умови реалізації ними цієї продукції в роздрібній торгівлі
безпосередньо споживачам. У разі постачання такої продукції
суб'єктам оптової та роздрібної торгівлі власного виробництва вони
не є платниками збору на розвиток виноградарства, садівництва і
хмелярства.
У разі реалізації алкогольних напоїв та пива за договорами
комісії (консигнації) платниками збору є суб'єкти підприємницької
діяльності (крім виробників-комітентів у разі здійснення ними
оптової торгівлі алкогольних напоїв та пива), які отримують на
свій рахунок кошти або інші види компенсації за продаж цієї
продукції.
Стаття 2. Об'єктом оподаткування збором є виручка -
товарооборот, одержаний на всіх етапах реалізації в
оптово-роздрібній торговельній мережі та мережі громадського
харчування алкогольних напоїв та пива, у тому числі за операціями,
що не передбачають оплати у грошовій формі";
2) частину третю статті 4 викласти в такій редакції:
"Нараховані суми збору на розвиток виноградарства,
садівництва і хмелярства залишаються на спеціальному рахунку
Державного казначейства України. Головним розпорядником цих коштів
є центральний орган виконавчої влади, який здійснює державну
політику у сфері виноградарства, садівництва і хмелярства. Суми
збору розподіляються та використовуються таким чином: вісімдесят
п'ять відсотків - на розвиток виноградарства і садівництва,
п'ятнадцять відсотків - на розвиток хмелярства";
3) у пункті 1 статті 5 "Прикінцеві положення" цифри та слова
"31 грудня 2009 року" замінити цифрами та словами "31 грудня
2014 року".
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2010 року.
2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня
набрання чинності цим Законом:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим
Законом;
забезпечити приведення нормативно-правових актів міністерств
та інших центральних органів виконавчої влади у відповідність із
цим Законом.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 5 березня 2009 року
N 1067-VIвгору