Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України
Постанова Кабінету Міністрів України від 30.09.20091064
Документ 1064-2009-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 17.02.2012, підстава - 1409-2011-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 30 вересня 2009 р. N 1064
Київ
Про внесення змін до деяких постанов
Кабінету Міністрів України
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 1068 ( 1068-2010-п ) від 22.11.2010
N 1409 ( 1409-2011-п ) від 23.11.2011 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що
додаються.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 22

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 30 вересня 2009 р. N 1064
ЗМІНИ,
що вносяться до постанов
Кабінету Міністрів України

1. У додатках до постанови Кабінету Міністрів України від
9 березня 2006 р. N 268 ( 268-2006-п ) "Про упорядкування
структури та умов оплати праці працівників апарату органів
виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів"
(Офіційний вісник України, 2006 р., N 10, ст. 632; 2007 р., N 37,
ст. 1455):
1) у додатку 29:
назву після слів "Державного казначейства" доповнити словами
", керівних працівників і спеціалістів міськрайонних, міжміських
управлінь (відділів) Держкомзему";
у графі "Найменування посади" позицію "Начальник управління,
відділення" після слів "Начальник управління" доповнити словом ",
відділу";
2) назву додатка 34 після слів "Державного казначейства"
доповнити словами ", керівних працівників і спеціалістів
міжрайонних управлінь (відділів) Держкомзему".

{ Пункт 2 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 1409
( 1409-2011-п ) від 23.11.2011 }

{ Пункт 3 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 1068
( 1068-2010-п ) від 22.11.2010 }вгору