Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України
Постанова Кабінету Міністрів України від 30.09.20091064
Документ 1064-2009-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 17.02.2012, підстава - 1409-2011-п


 
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
 
П О С Т А Н О В А
від 30 вересня 2009 р. N 1064
Київ
 
Про внесення змін до деяких постанов
Кабінету Міністрів України
 
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1068 ( 1068-2010-п ) від 22.11.2010 N 1409 ( 1409-2011-п ) від 23.11.2011 }

 
     Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
 
     Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

 
   Прем'єр-міністр України              Ю.ТИМОШЕНКО 
     Інд. 22

 
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 30 вересня 2009 р. N 1064
 
ЗМІНИ,
що вносяться до постанов
Кабінету Міністрів України

 
     1. У додатках до постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 р. N 268 ( 268-2006-п ) "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів" (Офіційний вісник України, 2006 р., N 10, ст. 632; 2007 р., N 37, ст. 1455):
 
     1) у додатку 29:
 
     назву після слів "Державного казначейства" доповнити словами ", керівних працівників і спеціалістів міськрайонних, міжміських управлінь (відділів) Держкомзему";
 
     у графі "Найменування посади" позицію "Начальник управління, відділення" після слів "Начальник управління" доповнити словом ", відділу";
 
     2) назву додатка 34 після слів "Державного казначейства" доповнити словами ", керівних працівників і спеціалістів міжрайонних управлінь (відділів) Держкомзему".

 
{ Пункт 2 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 1409 ( 1409-2011-п ) від 23.11.2011 }

 
{ Пункт 3 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 1068 ( 1068-2010-п ) від 22.11.2010 }вгору