Про затвердження складу Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти
Розпорядження Кабінету Міністрів України; Склад колегіального органу від 27.12.20181063-р
Документ 1063-2018-р, чинний, поточна редакція — Прийняття від 27.12.2018

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 27 грудня 2018 р. № 1063-р
Київ

Про затвердження складу Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти

Затвердити склад Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти згідно з додатком.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 73
Додаток
до розпорядження Кабінету Міністрів України
від 27 грудня 2018 р. № 1063-р

СКЛАД
Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти


АВШЕНЮК
Наталія Миколаївна

-

завідувач відділом зарубіжних систем педагогічної освіти і освіти дорослих Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна Національної академії педагогічних наук, доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник


АЛЬКЕМА
Віктор Григорович

-

завідувач кафедрою управлінських технологій вищого навчального закладу “Університет економіки та права “КРОК”, доктор економічних наук, професор


АРТЮХОВ
Артем Євгенович

-

доцент кафедри процесів та обладнання хімічних і нафтопереробних виробництв Сумського державного університету, кандидат технічних наук, доцент


БУТЕНКО
Андрій Петрович

-

доцент кафедри міжнародного, цивільного та господарського права приватного вищого навчального закладу “Європейський університет”, кандидат історичних наук, доцент


ГАРМАШ
Анатолій Анатолійович

-

директор департаменту розвитку трудового потенціалу та корпоративної соціальної відповідальності Федерації роботодавців України


ДЛУГОПОЛЬСЬКИЙ
Олександр Володимирович

-

професор кафедри економічної теорії Тернопільського національного економічного університету, доктор економічних наук, професор


ЄВСТІФЕЄВ
Микита Ігорович

-

студент приватної установи “Університет “Київська школа економіки”


ЄРЕМЕНКО
Олена Володимирівна

-

директор Інституту філології Київського університету імені Бориса Грінченка, доктор філологічних наук, професор


ЗОЛОТАРЬОВА
Ірина Олександрівна

-

професор кафедри інформаційних систем Харківського національного університету імені Семена Кузнеця, кандидат економічних наук, доцент


КВІТ
Сергій Миронович

-

директор Центру забезпечення якості освіти Національного університету “Києво-Могилянська академія”


КОЛЕСНІКОВА
Олена Валеріївна

-

заступник виконавчого директора Всеукраїнського об’єднання обласних організацій роботодавців підприємств металургійного комплексу “Федерація металургів України”


МЕДВЕДЄВ
Володимир Костянтинович

-

завідувач кафедри радіотехнічних та спеціальних військ Національного університету оборони імені Івана Черняховського, кандидат військових наук, професор


МОРКЛЯНИК
Богдан Васильович

-

виконуючий обов’язки директора державної організації “Національний офіс інтелектуальної власності”, доктор технічних наук, доцент


НАЗАРОВ
Іван Володимирович

-

провідний науковий співробітник відділу дослідження проблем кримінального процесу та судоустрою Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса, доктор юридичних наук, професор


ОЛЕКСІВ
Ігор Богданович

-

професор кафедри менеджменту та міжнародного підприємництва Національного університету “Львівська політехніка”, доктор економічних наук, професор


ПИЛИПЕНКО
Лілія Амівна

-

заступник академіка-секретаря відділення землеробства, меліорації та механізації Національної академії аграрних наук, член-кореспондент Національної академії наук, доктор біологічних наук, старший науковий співробітник


ПРІХНА
Тетяна Олексіївна

-

завідувач відділу Інституту надтвердих матеріалів імені В.М. Бакуля Національної академії наук, доктор технічних наук, член-кореспондент Національної академії наук, професор


СМИРНА
Леся В’ячеславівна

-

начальник відділу міжнародних наукових зв’язків Національної академії мистецтв, доктор мистецтвознавства, старший науковий співробітник


СТУКАЛО
Наталія Вадимівна

-

декан факультету міжнародної економіки Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара, доктор економічних наук, професор


ФЕСЕНКО
Лідія Сергіївна

-

студентка Національного авіаційного університету


ЦАРЕНКО
Петро Михайлович

-

завідувач відділу Інституту ботаніки імені М.Г. Холодного Національної академії наук, член-кореспондент Національної академії наук, доктор біологічних наук, професор


ЦВІЛІХОВСЬКИЙ
Микола Іванович

-

декан ветеринарного факультету Національного університету біоресурсів і природокористування, доктор біологічних наук, професор
вгору