Документ 1063-2006-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 12.01.2011, підстава - 1236-2010-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 1 серпня 2006 р. N 1063
Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 1236 ( 1236-2010-п ) від 27.12.2010 }
Про затвердження Порядку видачі довідки
про право фізичної особи на отримання
доходу від податкового агента без
утримання податку та її форми
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 517 ( 517-2009-п ) від 20.05.2009 }

Відповідно до статті 4 Закону України "Про податок з доходів
фізичних осіб" ( 889-15 ) Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є:
Затвердити Порядок видачі довідки про право фізичної особи на
отримання доходу від податкового агента без утримання податку та
її форму, що додаються.

Прем'єр-міністр України Ю.ЄХАНУРОВ
Інд. 22

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 1 серпня 2006 р. N 1063
ПОРЯДОК
видачі довідки про право фізичної особи
на отримання доходу від податкового
агента без утримання податку

1. Цей Порядок визначає механізм видачі довідки про право
фізичної особи - власника сільськогосподарської продукції на
отримання доходу від податкового агента - суб'єкта господарювання
без утримання податку з доходів фізичних осіб (далі - власник
сільськогосподарської продукції).
2. Довідка про право фізичної особи на отримання доходу від
податкового агента без утримання податку (далі - довідка)
видається безоплатно сільською, селищною, міською радою особисто
власнику сільськогосподарської продукції (включаючи продукцію
первинної переробки) у 10-денний строк з дня звернення за місцем
проживання або місцем розташування земельної ділянки на підставі
письмової заяви, якщо сільськогосподарська продукція вирощується
(виробляється) ним на земельних ділянках, наданих для:
ведення особистого селянського господарства, якщо їх розмір
не було збільшено у результаті отриманої в натурі (на місцевості)
земельної частки (паю);
будівництва та обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибної ділянки);
ведення садівництва;
індивідуального дачного будівництва. { Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 517
( 517-2009-п ) від 20.05.2009 }
3. У довідці зазначаються:
порядковий номер, за яким довідку зареєстровано, та дата
(число, місяць і рік) її видачі;

{ Абзац третій пункту 3 виключено на підставі Постанови КМ
N 517 ( 517-2009-п ) від 20.05.2009 }

паспортні дані власника сільськогосподарської продукції
(прізвище, ім'я та по батькові, серія і номер паспорта, ким і коли
виданий), місце проживання (область, район, місто, селище, село,
вулиця, будинок, корпус, квартира); { Абзац четвертий пункту 3 в
редакції Постанови КМ N 517 ( 517-2009-п ) від 20.05.2009 }
ідентифікаційний номер власника сільськогосподарської
продукції згідно з Державним реєстром фізичних осіб - платників
податків та інших обов'язкових платежів, крім осіб, що через свої
релігійні або інші переконання відмовилися від прийняття
ідентифікаційного номера та офіційно повідомили про це відповідним
державним органам; { Абзац п'ятий пункту 3 із змінами, внесеними
згідно з Постановою КМ N 517 ( 517-2009-п ) від 20.05.2009 }
вид використання земельної ділянки;
розмір земельної ділянки у гектарах;

{ Абзац восьмий пункту 3 виключено на підставі Постанови КМ
N 517 ( 517-2009-п ) від 20.05.2009 }

ініціали та прізвище голови або секретаря виконавчого
комітету сільської, селищної, міської ради;
дата, до якої дійсна довідка.
4. Довідки реєструються сільською, селищною, міською радою.
У разі втрати чи пошкодження довідки видається дублікат, про
що робиться відповідний запис на бланку довідки.
У разі зміни інформації, зазначеної в довідці, власник
сільськогосподарської продукції письмово інформує сільську,
селищну, міську раду, яка у 10-денний строк видає йому нову
довідку з урахуванням відповідних змін. При цьому попередня
довідка анулюється. { Пункт 4 доповнено абзацом згідно з
Постановою КМ N 517 ( 517-2009-п ) від 20.05.2009 }
5. Довідка видається строком на п'ять років. { Пункт 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 517
( 517-2009-п ) від 20.05.2009 }
6. Довідка подається власником сільськогосподарської
продукції податковому агенту.
7. Інформація про видачу довідки передається сільською,
селищною, міською радою органові державної податкової служби за
місцем розташування земельної ділянки протягом 10 днів з моменту
видачі власнику сільськогосподарської продукції. { Пункт 7 в редакції Постанови КМ N 517 ( 517-2009-п ) від
20.05.2009 }
8. Відмова у видачі довідки оскаржується в судовому порядку.

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 1 серпня 2006 р. N 1063
N ____________________ ___ _________ 200__ р.
ДОВІДКА
про право фізичної особи
на отримання доходу від податкового
агента без утримання податку

Форма N 3 ДФ
Видана ___________________________________________________________
(Прізвище, ім'я по батькові власника
сільськогосподарської продукції)
__________________________________________________________________
(область, район, населений пункт, вулиця,
будинок, корпус, квартира) ------------------------------------------------------------------ | | | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------ (ідентифікаційний номер згідно з Державним реєстром фізичних
осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів або
паспортні дані власника сільськогосподарської продукції)
про те, що згідно із Законом України "Про податок з доходів
фізичних осіб" не оподатковуються доходи від реалізації власником
сільськогосподарської продукції (включаючи продукцію первинної
переробки), вирощеної (виробленої) ним на наданих в установленому
законодавством порядку земельних ділянках (гектарів) для:
ведення особистого селянського --------------------- господарства (не збільшена на розмір | | | | | | земельної частки (паю) |---+---+---+---+---| | | | | | | будівництва та обслуговування |---+---+---+---+---| житлового будинку, господарських будівель | | | | | | і споруд (присадибної ділянки) |---+---+---+---+---| | | | | | | ведення садівництва |---+---+---+---+---| | | | | | | індивідуального дачного будівництва ---------------------
Голова (секретар) сільської
селищної, міської ради __________ _________________________
(підпис) (ініціали та прізвище)
Довідка дійсна до ____ ___________ 200_ р. М.П.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Інформація, що передається органові державної податкової служби

Дійсна до ------------------------ ----------------- | | | |2 |0 |0 | | ------------------------ ----------------- (зазначається арабськими цифрами)
Видана____________________________________________________________
(найменування сільської, селищної, міської ради)
власнику
сільськогосподарської
продукції _________________________________
(ініціали та прізвище)
------------------------------------------------------------------ | | | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------ (ідентифікаційний номер згідно з Державним реєстром фізичних
осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів або
паспортні дані власника сільськогосподарської продукції)
{ Форма із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 517
( 517-2009-п ) від 20.05.2009 }вгору