Документ 1062-VI, чинний, поточна редакція — Прийняття від 04.03.2009
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 31.03.2009. Подивитися в історії? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Закону України "Про організацію
формування та обігу кредитних історій"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2009, N 29, ст.394 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести до Закону України "Про організацію формування та
обігу кредитних історій" ( 2704-15 ) (Відомості Верховної Ради
України, 2005 р., N 32, ст. 421) такі зміни:
1) останній абзац статті 3 викласти в такій редакції:
"Уповноважений орган - спеціально уповноважений орган
виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг";
2) в абзаці першому частини третьої статті 15 слова
"Міністерством юстиції України" замінити словами "Уповноваженим
органом";
3) пункти 4 і 6 розділу III "Прикінцеві положення" виключити.
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. Ліцензії, видані Міністерством юстиції України відповідно
до вимог Закону України "Про організацію формування та обігу
кредитних історій" ( 2704-15 ), діють протягом усього строку, на
який вони були видані.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 4 березня 2009 року
N 1062-VIвгору