Документ 1060-95-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 04.06.2007, підстава - 795-2007-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 28 грудня 1995 р. N 1060
Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 795 ( 795-2007-п ) від 04.06.2007 }
Про затвердження Єдиного тарифу на послуги,
пов'язані з придбанням, зберіганням, обліком,
перевезенням вогнепальної зброї, боєприпасів
до неї, вибухових матеріалів, а також щодо
предметів, на які поширюється дозвільна система
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 49 ( 49-98-п ) від 19.01.98
N 1228 ( 1228-2000-п ) від 04.08.2000 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Єдиний тариф на послуги, пов'язані з
придбанням, зберіганням, обліком, перевезенням вогнепальної зброї,
боєприпасів до неї, вибухових матеріалів, а також щодо предметів,
на які поширюється дозвільна система (додається).
2. Визнати такими, що втратили чинність: абзац перший постанови Кабінету Міністрів України від 6
квітня 1993 р. N 253 ( 253-93-п ); пункт 4 постанови Кабінету Міністрів України від 7 вересня
1993 р. N 706 ( 706-93-п ); постанову Кабінету Міністрів України від 13 січня 1995 р.
N 20 ( 20-95-п ).

Прем'єр-міністр України Є.МАРЧУК
Міністр
Кабінету Міністрів України В.ПУСТОВОЙТЕНКО
Інд.39

ЗАТВЕРДЖЕНИЙ
постановою Кабінету Міністрів України
від 28 грудня 1995 р. N 1060
ЄДИНИЙ ТАРИФ
на послуги, пов'язані з придбанням,
зберіганням, обліком, перевезенням
вогнепальної зброї, боєприпасів до неї,
вибухових матеріалів, а також щодо
предметів, на які поширюється дозвільна
система
————————————————————————————————————————————————————————————————— | Розмір тарифу у | співвідношенні до Найменування послуги | одного неоподаткову- | ваного мінімуму | доходів громадян ————————————————————————————————————————————————————————————————— 1. Надання консультацій щодо
оформлення документів з пи-
тань дозвільної системи:
юридичним особам 0,5 за консультацію
фізичним особам 0,2 - " - ( Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1228
( 1228-2000-п ) від 04.08.2000 )
2. Оформлення документів, пов'язаних
з видачею дозволу на придбання і
перевезення вогнепальної зброї,
боєприпасів та вибухових матеріалів,
інших предметів, на які поширюється
дозвільна система:
юридичним особам України 3,0 за дозвіл
фізичним особам:
громадянам України, іноземцям та 0,5 -"-
особам без громадянства, що постійно
проживають в Україні
іноземцям та особам без громадянства 4,0 -"-
(крім тих, що постійно проживають в
Україні)
( Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 49
( 49-98-п ) від 19.01.98, в редакції Постанови КМ N 1228
( 1228-2000-п ) від 04.08.2000 )
3. Реєстрація (перереєстрація) 0,5 за кожну одиницю
мисливської, холодної, зброї
пневматичної та газової
зброї, що належить громадя-
нам
реєстрація нагородної зброї 2,0 -"- ( Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1228
( 1228-2000-п ) від 04.08.2000 )
4. Оформлення документів, пов'язаних
з видачею дозволу на:
відкриття та функціонування 5,0 за дозвіл об'єктів дозвільної системи з вибуховими матеріалами, піротехнічних майстерень та інших об'єктів відповідно до Положення про дозвільну систему
зберігання вогнепальної зброї, 5,0 -"- боєприпасів до неї, інших предметів і матеріалів, на які поширюється дозвільна система, на об'єктах дозвільної системи
зберігання і носіння зброї, що 0,5 -"- належить підприємствам, установам і організаціям, під час виконання службових обов'язків
виготовлення печаток і штампів 3,0 -"- установам, організаціям, суб'єктам підприємницької діяльності тощо
знищення печаток і штампів 1,0 -"-
ввезення з-за кордону та вивезення з України зброї, боєприпасів, інших предметів, на які поширюється дозвільна система:
юридичним особам 5,0 -"-
фізичним особам:
громадянам України, іноземцям та 1,0 -"- особам без громадянства, що постійно проживають в Україні
іноземцям та особам без 5,0 -"- громадянства (крім тих, що постійно проживають в Україні)
транзит через територію України зброї, боєприпасів, вибухових матеріалів, інших предметів, на які поширюється дозвільна система, юридичними та фізичними особами інших держав:
юридичними особами 10,0 -"-
фізичними особами 5,0 -"-
( Пункт 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 49
( 49-98-п ) від 19.01.98, в редакції Постанови КМ N 1228
( 1228-2000-п ) від 04.08.2000 )
5. Оформлення документів, 1,0 за кожну
пов'язаних з наданням згоди особу,
установам, організаціям та що оформляється
суб'єктам підприємницької на роботу
діяльності на укладення
договорів з громадянами що-
до виконання робіт, пов'-
язаних з виготовленням,
придбанням, зберіганням,
обліком, охороною, переве-
зенням предметів і матеріа-
лів, на які поширюється
дозвільна система ( Пункт 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 49
( 49-98-п ) від 19.01.98 )
6. Повторна видача, замість у 5-кратному розмірі
втрачених дозвільних доку- до визначеного у
ментів, передбачених пунк- пунктах 2 - 5
тами 2 - 5
7. Переоформлення зброї за місцем її
обліку з одного власника на іншого 5,0 за дозвіл ( Тариф доповнено пунктом 7 згідно з Постановою КМ N 1228
( 1228-2000-п ) від 04.08.2000 )
8. Видача направлення на реалізацію
зброї:
юридичним особам 1,0 -"-
фізичним особам 0,2 -"- ( Тариф доповнено пунктом 7 згідно з Постановою КМ N 1228
( 1228-2000-п ) від 04.08.2000 )
9. Термінова видача (протягом трьох у двократному
робочих днів) дозвільних документів, розмірі до
передбачених пунктами 2 - 4 та 6 - 8 визначеного у
пунктах 2 - 4
та 6 - 8. ( Тариф доповнено пунктом 7 згідно з Постановою КМ N 1228
( 1228-2000-п ) від 04.08.2000 )вгору