Про створення національного природного парку "Білобережжя Святослава"
Указ Президента України; Перелік від 16.12.20091056/2009
Документ 1056/2009, чинний, поточна редакція — Редакція від 24.05.2016, підстава - 218/2016

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про створення національного природного парку
"Білобережжя Святослава"
{ Із змінами, внесеними згідно з Указом Президента
N 218/2016 ( 218/2016 ) від 20.05.2016 }

З метою збереження, відтворення і раціонального використання
цінних природних та унікальних комплексів та об'єктів степової
зони, що мають важливе природоохоронне, рекреаційне і
культурно-освітнє значення, відповідно до статті 53 Закону
України "Про природно-заповідний фонд України" ( 2456-12 )
п о с т а н о в л я ю:
1. Створити на території Очаківського та Березанського
районів Миколаївської області національний природний парк
"Білобережжя Святослава".
До території національного природного парку "Білобережжя
Святослава" погоджено в установленому порядку включення
35223,14 гектара земель державної власності, а саме:
28587,74 гектара земель, що надаються (у тому числі з вилученням у
землекористувачів) національному природному парку в постійне
користування (з них 25000 гектарів земель акваторій
Дніпро-Бузького лиману, Ягорлицької затоки та прилеглої акваторії
Чорного моря навколо Кінбурнського півострова), і 6635,40 гектара
земель, що включаються до складу національного природного парку
без вилучення, згідно з додатками 1 і 2. { Частина друга статті 1 із змінами, внесеними згідно з Указом
Президента N 218/2016 ( 218/2016 ) від 20.05.2016 }
2. Кабінету Міністрів України:
1) забезпечити:
вирішення питання щодо утворення адміністрації національного
природного парку "Білобережжя Святослава" та належного її
функціонування;
розроблення та затвердження у шестимісячний строк у
встановленому порядку Положення про національний природний парк
"Білобережжя Святослава";
підготовку в 2010-2011 роках матеріалів та вирішення
відповідно до законодавства питань щодо вилучення і надання
національному природному парку "Білобережжя Святослава" 28587,74
гектара земель у постійне користування;
розроблення протягом 2010-2011 років проекту землеустрою щодо
відведення земельних ділянок і проекту землеустрою з організації
та встановлення меж території національного природного парку,
отримання державних актів на право постійного користування
земельними ділянками;
розроблення у 2010-2012 роках та затвердження в установленому
порядку Проекту організації території національного природного
парку "Білобережжя Святослава", охорони, відтворення та
рекреаційного використання його природних комплексів і об'єктів;
2) передбачати під час доопрацювання проекту Закону України
"Про Державний бюджет України на 2010 рік" та підготовки проектів
законів України про Державний бюджет на наступні роки кошти,
необхідні для функціонування національного природного парку
"Білобережжя Святослава".

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 16 грудня 2009 року
N 1056/2009

Додаток 1
до Указу Президента України
від 16 грудня 2009 року N 1056/2009
ПЕРЕЛІК
земель, надання яких у постійне користування
національному природному парку "Білобережжя Святослава"
(у тому числі з вилученням у землекористувачів)
погоджено

------------------------------------------------------------------ | Уповноважений орган, користувач |Площа, гектарів| |------------------------------------------------+---------------| |Державне підприємство "Очаківське лісомисливське| 3081 | |господарство" | | |------------------------------------------------+---------------| |Очаківська районна державна адміністрація | 506,74 | |(землі запасу) | | |------------------------------------------------+---------------| |Всього: | 3587,74 | ------------------------------------------------------------------

Глава Секретаріату
Президента України В.УЛЬЯНЧЕНКО

Додаток 2
до Указу Президента України
від 16 грудня 2009 року N 1056/2009
ПЕРЕЛІК
земель, включення яких до території
національного природного парку
"Білобережжя Святослава"
без вилучення погоджено

------------------------------------------------------------------ | Уповноважений орган, користувач |Площа, гектарів| |----------------------------------------------------------------| | Березанський район | |----------------------------------------------------------------| |Березанська районна державна адміністрація | 375,00 | |(землі запасу) | | |----------------------------------------------------------------| | Очаківський район | |----------------------------------------------------------------| |Державне підприємство "Очаківське | 6124,20 | |лісомисливське господарство" | | |------------------------------------------------+---------------| |Очаківська районна державна адміністрація | 136,20 | |(землі запасу) | | |------------------------------------------------+---------------| |Всього: | 6635,40 | ------------------------------------------------------------------

Глава Секретаріату
Президента України В.УЛЬЯНЧЕНКОвгору