Документ 1055-VI, чинний, поточна редакція — Прийняття від 03.03.2009
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 28.03.2009. Подивитися в історії? )


 
З А К О Н   У К Р А Ї Н И
 
Про внесення зміни до статті 245
Цивільного кодексу України щодо повноважень
посадових осіб органів місцевого самоврядування
по вчиненню дій, прирівняних до нотаріальних
 
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2009, N 29, ст.393 )

 
     Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
     1. Частину третю статті 245 Цивільного кодексу України ( 435-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., NN 40-44, ст. 356) викласти в такій редакції:
 
     "3. Довіреність військовослужбовця або іншої особи, яка перебуває на лікуванні у госпіталі, санаторії та іншому військово-лікувальному закладі, може бути посвідчена начальником цього закладу, його заступником з медичної частини, старшим або черговим лікарем.
 
     Довіреність військовослужбовця, а в пунктах дислокації військової частини, з'єднання, установи, військово-навчального закладу, де немає нотаріуса чи органу, що вчиняє нотаріальні дії, а також довіреність робітника, службовця, члена їхніх сімей і члена сім'ї військовослужбовця може бути посвідчена командиром (начальником) цих частини, з'єднання, установи або закладу.
 
     Довіреність особи, яка перебуває у місці позбавлення волі (слідчому ізоляторі), може бути посвідчена начальником місця позбавлення волі.
 
     Довіреність особи, яка проживає у населеному пункті, де немає нотаріусів, може бути посвідчена уповноваженою на це посадовою особою органу місцевого самоврядування, крім довіреностей на право розпорядження нерухомим майном, довіреностей на управління і розпорядження корпоративними правами та довіреностей на користування і розпорядження транспортними засобами.
 
     Довіреності, посвідчені зазначеними посадовими особами, прирівнюються до нотаріально посвідчених".
 
     2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

 
 Президент України                    В.ЮЩЕНКО 
м. Київ, 3 березня 2009 року
N 1055-VIвгору