Документ 1053-2008-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 17.09.2011, підстава - 968-2011-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 3 грудня 2008 р. N 1053
Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі
Постанови КМ
N 968 ( 968-2011-п ) від 07.09.2011 }
Про внесення змін до Положення про Головне
контрольно-ревізійне управління України

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Внести до Положення про Головне контрольно-ревізійне
управління України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 27 червня 2007 р. N 884 ( 884-2007-п ) (Офіційний
вісник України, 2007 р., N 48, ст. 1983), такі зміни:
доповнити підпункти 18 і 19 пункту 4 після слова "служби"
словами ", на підприємствах, в установах та організаціях, що
належать до сфери його управління";
у пункті 10:
у підпункті 3 слова ", в тому числі керівників самостійних
структурних підрозділів за погодженням з Міністром фінансів"
виключити;
доповнити пункт підпунктами 4-1 і 4-2 такого змісту:
"4-1) приймає рішення про утворення, реорганізацію та
ліквідацію підприємств, установ та організацій, що належать до
сфери управління ГоловКРУ, затверджує їх положення (статути);
4-2) укладає і розриває контракти з керівниками підприємств,
установ та організацій, що належать до сфери управління
ГоловКРУ;".

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 40вгору