Про заходи щодо поглиблення співробітництва Кабінету Міністрів України і Верховної Ради України
Постанова Кабінету Міністрів України; Перелік, Порядок від 08.08.20011052
Документ 1052-2001-п, поточна редакція — Редакція від 18.07.2007, підстава - 950-2007-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 8 серпня 2001 р. N 1052
Київ
{ Постанова втратила чинність, крім абзацу другого пункту 1
та пункту 7 на підставі Розпорядження КМ
N 51-р ( 51-2005-р ) від 03.03.2005 }
Про заходи щодо поглиблення співробітництва
Кабінету Міністрів України і Верховної Ради України
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 526 ( 526-2002-п ) від 12.04.2002
N 1212 ( 1212-2002-п ) від 19.08.2002
N 1761 ( 1761-2002-п ) від 16.11.2002
N 158 ( 158-2003-п ) від 04.02.2003
N 1106 ( 1106-2003-п ) від 17.07.2003
N 950 ( 950-2007-п ) від 18.07.2007 }

З метою подальшої реалізації завдань, визначених у Посланні
Президента України до Верховної Ради України "Україна: поступ у
XXI століття. Стратегія економічного і соціального розвитку на
2000 - 2004 роки" ( 276а/2000 ), щодо консолідації зусиль
законодавчої і виконавчої влади для забезпечення надійних
інституційно-правових гарантій суспільної стабільності, сприяння
соціально-економічному розвитку, створення механізмів поглиблення
демократії в Україні Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є:
1. Вважати одним із основних напрямів діяльності Кабінету
Міністрів України подальше поглиблення співробітництва з Верховною
Радою України, забезпечення конструктивної взаємодії для вирішення
суспільно-політичних і соціально-економічних питань державного
значення.
Для забезпечення координації співробітництва з Верховною
Радою України запровадити інститут Постійного Представника
Кабінету Міністрів України у Верховній Раді України.
2. Покласти на міністрів, керівників інших центральних
органів виконавчої влади персональну відповідальність за
забезпечення співробітництва міністерств та інших центральних
органів виконавчої влади з комітетами Верховної Ради України
згідно з додатком 1.
3. Першим заступникам керівників центральних органів
виконавчої влади забезпечити в установленому порядку вирішення
питань, що виникають у взаємовідносинах апарату відповідного
міністерства та іншого центрального органу виконавчої влади з
апаратом Верховної Ради України і його структурними підрозділами.
( Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1106
( 1106-2003-п ) від 17.07.2003 )
4. Визначити структурні підрозділи Секретаріату Кабінету
Міністрів України для організації взаємодії з секретаріатами
відповідних комітетів Верховної Ради України з питань підготовки
проектів законодавчих актів та проходження їх у Верховній Раді
України згідно з додатком 2.
5. Першим заступникам керівників центральних органів
виконавчої влади для запровадження ефективного механізму
супроводження законопроектів, поданих на розгляд Верховної Ради
України Президентом України та Кабінетом Міністрів України:
( Абзац перший пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою
КМ N 1106 ( 1106-2003-п ) від 17.07.2003 )
проаналізувати протягом серпня поточного року стан справ з
розгляду законопроектів, підготовлених за участю відповідного
міністерства чи іншого центрального органу виконавчої влади і
поданих Президентом України та Кабінетом Міністрів України до
Верховної Ради України, вжити дієвих заходів для прискорення їх
розгляду в комітетах, депутатських фракціях (групах), а також на
пленарних засіданнях восьмої сесії Верховної Ради України та у
разі потреби внести відповідні пропозиції на розгляд
Консультативної ради з питань співробітництва Кабінету Міністрів
України і Верховної Ради України, утвореної розпорядженням
Кабінету Міністрів України від 14 червня 2001 р. N 241
( 241-2001-р );
забезпечувати моніторинг розгляду Верховною Радою України
законопроектів, своєчасну та якісну підготовку висновків і
пропозицій Кабінету Міністрів України до законопроектів, поданих
народними депутатами України в порядку законодавчої ініціативи, а
також пропозицій до законопроектів, прийнятих у першому та
наступних читаннях, активно відстоювати позицію Кабінету Міністрів
України у комітетах, депутатських фракціях (групах) та на
пленарних засіданнях Верховної Ради України з метою усунення
можливих підстав для застосування Президентом України права вето
щодо прийнятих Верховною Радою України законів;
включати до складу комісій, робочих груп та консультативних
рад з підготовки законопроектів народних депутатів України за їх
згодою;
запрошувати представників комітетів Верховної Ради України та
депутатських фракцій (груп) на засідання колегій міністерств,
інших центральних органів виконавчої влади, на яких обговорюються
проекти актів законодавства;
забезпечити якісну підготовку супровідних документів, що
подаються разом із законопроектом для його представлення у
комітетах, депутатських фракціях (групах) і на пленарних
засіданнях Верховної Ради України;
оперативно подавати Кабінетові Міністрів України пропозиції
щодо подальшого розгляду у Верховній Раді України або
доопрацювання законопроектів, якщо відповідним комітетом Верховної
Ради України прийнято рішення про їх відхилення;
систематично роз'яснювати у засобах масової інформації мету
та основні положення проектів законодавчих актів та наслідки їх
запровадження.
6. Визнати за доцільне постійне залучення народних депутатів
України, передусім обраних в одномандатних виборчих округах, до
участі у робочих поїздках Прем'єр-міністра України,
віце-прем'єр-міністрів України, міністрів та керівників інших
центральних органів виконавчої влади до регіонів України.

{ Пункт 7 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 950
( 950-2007-п ) від 18.07.2007 }

8. Визнати такими, що втратили чинність:
розпорядження Кабінету Міністрів України від 21 вересня
1999 р. N 993 ( 993-99-р ) (Офіційний вісник України, 1999 р.,
N 38, ст. 1914);
розпорядження Кабінету Міністрів України від 23 листопада
2000 р. N 466 ( 466-2000-р ) "Про внесення змін до розпорядження
Кабінету Міністрів України від 21 вересня 1999 р. N 993"
(Офіційний вісник України, 2000 р., N 47, ст. 2044).

Прем'єр-міністр України А.КІНАХ
Інд. 20

Додаток 1
до постанови Кабінету Міністрів України
від 8 серпня 2001 р. N 1052
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 4 лютого 2003 р. N 158 ( 158-2003-п )
ПЕРЕЛІК
міністрів, керівників інших центральних органів виконавчої
влади, на яких покладено персональну відповідальність за
забезпечення співробітництва міністерств та інших
центральних органів виконавчої влади з комітетами
Верховної Ради України
------------------------------------------------------------------ | Найменування Комітету | Верховної Ради України ------------------------------------------------------------------ БОГУЦЬКИЙ Ю.П. - з питань культури і духовності
Міністр культури і мистецтв
М'ЯЛИЦЯ А.К. - з питань промислової політики і
Міністр промислової політики підприємництва
РЕВА Г.В. - з питань екологічної політики,
Міністр з питань надзвичайних природокористування та
ситуацій та у справах захисту ліквідації наслідків
населення від наслідків Чорнобильської катастрофи
Чорнобильської катастрофи
ЗЛЕНКО А.М. - у закордонних справах
Міністр закордонних справ
з питань Європейської інтеграції
РИЖУК С.М. - з питань аграрної політики та
Міністр аграрної політики земельних відносин
КРЕМЕНЬ В.Г. - з питань науки і освіти
Міністр освіти і науки
ШКІДЧЕНКО В.П. - з питань національної безпеки і
Міністр оборони оборони
ШЕВЧУК В.Я. - з питань екологічної політики,
Міністр екології та природних природокористування та
ресурсів ліквідації наслідків
Чорнобильської катастрофи
МАКСЮТА А.А. - з питань бюджету
Державний секретар Мінфіну
ПІДАЄВ А.В. - з питань охорони здоров'я,
Міністр охорони здоров'я материнства та дитинства
КІРПА Г.М. - з питань будівництва, транспорту
Міністр транспорту і зв'язку
ПАПІЄВ М.М. - з питань соціальної політики та
Міністр праці та соціальної праці
політики
у справах пенсіонерів, ветеранів
та інвалідів
СМИРНОВ Ю.О. - з питань законодавчого
Міністр внутрішніх справ забезпечення правоохоронної
діяльності
з питань боротьби з
організованою
злочинністю і корупцією
ЛАВРИНОВИЧ О.В. - з питань правової політики
Міністр юстиції
з питань державного будівництва
та місцевого самоврядування
ЄРМІЛОВ С.Ф.- з питань паливно-енергетичного
Міністр палива та енергетики комплексу, ядерної політики та
ядерної безпеки
ХОРОШКОВСЬКИЙ В.І. - з питань економічної політики,
Міністр економіки та з питань управління народним
європейської інтеграції господарством, власності та
інвестицій
з питань Європейської інтеграції
КРАВЧЕНКО Ю.Ф. - з питань фінансів і банківської
Голова Державної податкової діяльності
адміністрації
МОСКАЛЬ Г.Г. - з питань прав людини,
Голова Держкомнацміграції національних меншин і
міжнаціональних відносин
БОНДАР О.М. - спеціальна контрольна комісія
Голова Фонду державного майна Верховної Ради України з питань
приватизації
ЧИЖ І.С. - з питань свободи слова та
Голова Держкомінформу інформації
КУЖЕЛЬ О.В. - з питань промислової політики і
Голова Держпідприємництва підприємництва
ЛЕЛІКОВ Г.І. - з питань Регламенту,
Начальник Головдержслужби депутатської етики та
організації роботи Верховної
Ради України
БУЛАТОВА М.М. - з питань молодіжної політики,
Голова Держкомспорту фізичної культури, спорту і
туризму
ДОВЖЕНКО В.І. - з питань молодіжної політики,
Голова Держкомсім'ямолоді фізичної культури, спорту і
туризму
ЦИБУХ В.І. - з питань молодіжної політики,
Голова Держтурадміністрації фізичної культури, спорту і
туризму

( Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 526
( 526-2002-п ) від 12.04.2002, в редакції Постанови КМ N 1212
( 1212-2002-п ) від 19.08.2002, із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 1761 ( 1761-2002-п ) від 16.11.2002, в редакції
Постанови КМ N 158 ( 158-2003-п ) від 04.02.2003 )

Додаток 2
до постанови Кабінету Міністрів України
від 8 серпня 2001 р. N 1052
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 19 серпня 2002 р. N 1212 ( 1212-2002-п )
ПЕРЕЛІК
структурних підрозділів Секретаріату
Кабінету Міністрів України для організації
взаємодії з секретаріатами відповідних комітетів
Верховної Ради України з питань підготовки
проектів законодавчих актів та проходження
їх у Верховній Раді України

------------------------------------------------------------------ Найменування структурного | Найменування Комітету підрозділу Секретаріату | Верховної Ради України Кабінету Міністрів України | ------------------------------------------------------------------ Управління з питань взаємодії з з питань державного будівництва
місцевими органами влади та місцевого самоврядування
Управління адміністративної з питань державного будівництва
реформи та місцевого самоврядування
з питань правової політики
Управління забезпечення з питань Регламенту,
зв'язків з Верховною Радою депутатської етики та
України організації роботи Верховної
Ради України
Управління експертизи, з питань промислової політики і
аналізу та дерегуляції розвитку підприємництва
реального сектору економіки
з питань будівництва, транспорту
і зв'язку
з питань національної безпеки і
оборони
Управління стратегії розвитку з питань будівництва, транспорту
інформаційних ресурсів і зв'язку
та технологій
з питань науки і освіти
Управління координації з питань аграрної політики та
здійснення аграрної політики земельних відносин
Управління стратегії з питань соціальної політики
реформування соціальних та праці
відносин
у справах пенсіонерів,
ветеранів та інвалідів
Управління міжнародного у закордонних справах
співробітництва, міждержавних
відносин та зовнішньоекономічної з питань економічної політики,
політики управління народним
господарством, власності та
інвестицій
з питань фінансів і банківської
діяльності
Управління економічної взаємодії у закордонних справах
з новими незалежними державами
Східної Європи та з питань економічної політики,
Центральної Азії управління народним
господарством, власності та
інвестицій
Управління стратегії з питань економічної політики,
реформування відносин власності управління народним
та регуляторної політики господарством, власності та
інвестицій
спеціальна контрольна комісія
Верховної Ради України з питань
приватизації
Управління науково-технічного з питань науки і освіти
та гуманітарного розвитку
з питань культури і духовності
з питань охорони здоров'я,
материнства та дитинства
з питань молодіжної політики,
фізичної культури, спорту і
туризму
з питань прав людини,
національних меншин і
міжнаціональних відносин
Управління зв'язків з з питань свободи слова та
громадськістю інформації
Управління експертизи та з питань національної безпеки і
аналізу оборонно- оборони
мобілізаційної роботи,
діяльності правоохоронних з питань законодавчого
органів та органів юстиції забезпечення правоохоронної
діяльності
з питань боротьби з
організованою злочинністю і
корупцією
з питань правової політики
Управління моніторингу та з питань паливно-енергетичного
ринкових перетворень в комплексу, ядерної політики та
енергетичному секторі економіки ядерної безпеки
Управління стратегії з питань економічної політики,
реформування економіки та управління народним
стратегічного планування господарством, власності та
інвестицій
Управління фінансової політики з питань бюджету
з питань фінансів і банківської
діяльності
Управління експертизи та аналізу з питань екологічної політики,
розвитку техногенної, природокористування та
екологічної, ядерної безпеки та ліквідації наслідків
природокористування Чорнобильської катастрофи
Управління з питань європейської з питань Європейської інтеграції
інтеграції
( Додаток 2 в редакції Постанови КМ N 1212 ( 1212-2002-п ) від
19.08.2002, із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1761
( 1761-2002-п ) від 16.11.2002 )

{ Нова редакція підрозділу "Порядок підготовки в Кабінеті
Міністрів на підпис Президентові України законів України,
прийнятих Верховною Радою" Розділу VIII Тимчасового регламенту
Кабінету Міністрів України, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 5 червня 2000 р. N 915 втратила чинність на
підставі Постанови КМ N 950 ( 950-2007-п ) від 18.07.2007 }вгору