Про затвердження Порядку ведення Державного земельного кадастру (додатки 2-57 до Порядку)
Постанова Кабінету Міністрів України; Порядок, Перелік, Форма типового документа, План, Заява, Рішення, Протокол, Довідка, Витяг, Повідомлення від 17.10.20121051
Документ 1051б-2012-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 28.08.2019, підстава - 760-2019-п

Дані про об'єкт Державного земельного кадастру, у відомостях стосовно якого виявлено помилку:

Дані про земельну ділянку

 

Місце розташування земельної ділянки

 

Кадастровий номер земельної ділянки (за наявності)

 

Дані про інший об'єкт Державного земельного кадастру, у відомостях стосовно якого виявлено помилку

 

___________________________________________________________________________
(Держгеокадастр або найменування його територіального органу)

Державний кадастровий реєстратор

____________
(підпис)

_______________________
(ініціали та прізвище)

М.П.

"___" ____________ 20__ р.

__________
Створено за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру.

{Додаток 40 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 379 від 27.05.2015}Додаток 41
до Порядку

ДОВІДКА,
що містить узагальнену інформацію про землі (території)

Номер довідки

<номер довідки>

Дата формування

<число, місяць та рік формування довідки>

Надано на заяву (запит)

<найменування органу державної влади / органу місцевого самоврядування, за заявою якого надано довідку>

 

<назва, дата та номер документа, на підставі якого здійснюється надання довідки>

Загальна інформація про адміністративно-територіальну одиницю

Найменування адміністративно-територіальної одиниці

<назва області/району/міста / району у місті / селища/села>

Площа земель в межах території адміністративно-територіальної одиниці

<значення площі, гектарів>

Відомості про категорії земель у межах адміністративно-територіальної одиниці

Назва категорії земель

<назва категорії>

Площа категорії земель, гектарів

<значення площі, гектарів>

Відомості про масиви земель сільськогосподарського призначення у межах адміністративно-територіальної одиниці

Обліковий номер масиву

€€€:€€€€€€:€€€€€€€€€€

Площа масиву, гектарів

<значення площі, гектарів>

Відомості про угіддя адміністративно-територіальної одиниці

Назва угіддя

<назва угіддя>

Площа угіддя, гектарів

<площа, гектарів>

Інформація про документи, на підставі яких визначено угіддя

<назва документів> <найменування органів, якими прийнято документи, на підставі яких визначено угіддя> <число, місяць та рік прийняття документа> <номер документа>

Відомості про економічну та нормативну грошову оцінку земель в межах території адміністративно-територіальної одиниці (проіндексована на дату надання витягу середня вартість одиниці площі)

Економічна оцінка, гривень

<значення економічної оцінки>

Нормативна грошова оцінка, гривень

<значення нормативної грошової оцінки>

Відомості про бонітування ґрунтів адміністративно-територіальної одиниці

Порівняльна оцінка якості ґрунтів за їх основними природними властивостями

<значення порівняльної оцінки якості ґрунтів за їх основними природними властивостями>

Дата проведення бонітування ґрунтів

<число, місяць та рік проведення бонітування ґрунтів>

Технічна документація з бонітування ґрунтів

<найменування розробника технічної документації / число, місяць та рік розроблення технічної документації з бонітування ґрунтів>

Відомості про обмеження у використанні земель

Вид обмеження у використанні земель

<вид обмеження у використанні земель>

Зміст обмеження у використанні земель

<зміст обмеження у використанні земель>

Площа, гектарів

<значення площі, на яку поширюється обмеження у використанні земель, гектарів>

Опис режимоутворюючого об'єкта (у разі наявності)

<назва та характеристика режимоутворюючого об'єкта, що обумовлює встановлення обмеження у використанні земель>

Відомості про розподіл земель між власниками і користувачами

Форма власності

<державна/комунальна/приватна>

Вид речового права

<право власності на земельну ділянку, право користування (сервітут) земельною ділянкою, право постійного користування, право оренди (суборенди) земельної ділянки; право користування земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб (емфітевзис); право забудови земельної ділянки (суперфіцій) / вид іншого речового права на земельну ділянку>

Площа, гектарів

<значення площі, гектарів>

Відомості про особу, яка уповноважена надавати відомості з Державного земельного кадастру відповідно до закону, що надала довідку, яка містить узагальнену інформацію про землі (території)

Довідку підготував та надав

<ініціали та прізвище особи, яка уповноважена надавати відомості з Державного земельного кадастру відповідно до закону/найменування органу, посадовою особою якого підготовлено та надано довідку>

Підпис

<підпис уповноваженої особи, яка надала довідку>

М.П.

___________
Створено за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру.

{Додаток 41 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 379 від 27.05.2015, № 205 від 21.03.2016, № 477 від 05.06.2019}Додаток 42
до Порядку

ЗАЯВА
про надання відомостей з Державного земельного кадастру

{Додаток 42 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 379 від 27.05.2015; в редакції Постанови КМ № 782 від 30.09.2015; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1115 від 23.12.2015, № 205 від 21.03.2016}Додаток 43
до Порядку
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 18 липня 2018 р. № 710)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про відмову у наданні відомостей з Державного земельного кадастру

{Додаток 43 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 379 від 27.05.2015; в редакції  Постанов КМ № 205 від 21.03.2016, № 710 від 18.07.2018}
Додаток 44
до Порядку

ВИТЯГ
з Державного земельного кадастру про межі державного кордону України

Номер витягу

<номер витягу>

Дата формування

<число, місяць та рік формування витягу>

Надано на заяву (запит)

<найменування органу державної влади / органу місцевого самоврядування, за заявою якого надано витяг>

 

<дата та номер документа, на підставі якого здійснюється надання витягу>

Відомості про державний кордон України

Дата внесення до Державного земельного кадастру відомостей про державний кордон України (у разі, коли витяг надається на підтвердження внесення відомостей про державний кордон України)

<число, місяць та рік внесення до Державного земельного кадастру відомостей>

Повна назва суміжних іноземних держав

<назва суміжних іноземних держав>

Опис меж прикордонної смуги

<опис меж прикордонної смуги>

Дані щодо демаркації державного кордону України

<>

Інформація про документи, на підставі яких встановлено державний кордон України

<назва документа> <найменування органу, яким прийнято документ, на підставі якого встановлено в натурі (на місцевості) межі державного кордону України> <число, місяць та рік прийняття документа> <номер документа>

Відомості про Державного кадастрового реєстратора, який надав витяг з Державного земельного кадастру про межі державного кордону України

Витяг підготував та надав

<ініціали та прізвище Державного кадастрового реєстратора, Держгеокадастр / найменування територіального органу Держгеокадастру, Державним кадастровим реєстратором якого підготовлено та надано витяг>

Підпис

<підпис Державного кадастрового реєстратора, який надав витяг>

М.П.Додаток до витягу з Державного земельного кадастру про межі державного кордону України
від "___" ____________ 20__ р. № ______

Графічне зображення державного кордону України на картографічній основі Державного земельного кадастру

Опис меж:
__________________
__________________
__________________
__________________
__________________

Масштаб 1: _______

Умовні позначення:

Державний кадастровий реєстратор

____________
(підпис)

________________
(ініціали та прізвище)

М.П.

__________
Створено за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру.

{Додаток 44 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 379 від 27.05.2015}
Додаток 45
до Порядку

ВИТЯГ
з Державного земельного кадастру про землі в межах території адміністративно-територіальних одиниць

Номер витягу

<номер витягу>

Дата формування

<число, місяць та рік формування витягу>

Надано на заяву (запит)

<найменування органу державної влади / органу місцевого самоврядування, за заявою (запитом) якого надано витяг>

 

<дата та номер документа, на підставі якого здійснюється надання витягу>

Загальна інформація про землі у межах території адміністративно-територіальних одиниць

Дата внесення до Державного земельного кадастру відомостей про межі адміністративно-територіальних одиниць (у разі, коли витяг надається на підтвердження внесення відповідних відомостей)

<число, місяць та рік внесення до Державного земельного кадастру відомостей>

Назва адміністративно-територіальної одиниці

<назва області/району/міста / району у місті / селища/села>

Площа земель в межах території адміністративно-територіальної одиниці

<значення площі, гектарів>

Повна назва суміжних адміністративно-територіальних одиниць

<назва суміжних адміністративно-територіальних одиниць>

Інформація про акти, на підставі яких встановлені та змінені межі адміністративно-територіальних одиниць

<назва документа> <найменування органу, яким прийнято документ, на підставі якого встановлені та змінені межі адміністративно-територіальних одиниць> <число, місяць та рік прийняття документа> <номер документа>

Відомості про категорії земель у межах адміністративно-територіальної одиниці

Назва категорії земель

<назва категорії, код (номер)>

Площа категорії земель, гектарів

<значення площі, гектарів>

Інформація про документи, на підставі яких встановлено категорію земель

<назва документів> <найменування органів, якими прийнято документи, на підставі яких встановлено категорію земель> <число, місяць та рік прийняття документа> <номер документа>

Відомості про масиви земель сільськогосподарського призначення у межах адміністративно-територіальної одиниці

Обліковий номер масиву

€€€:€€€€€€:€€€€€€€€€€

Площа масиву, гектарів

<значення площі, гектарів>

Відомості про угіддя адміністративно-територіальної одиниці

Назва угіддя

<назва угіддя>

Площа угіддя, гектарів

<значення площі, гектарів>

Інформація про документи, на підставі яких визначено угіддя

<назва документів> <найменування органів, якими прийнято документи, на підставі яких визначено угіддя> <число, місяць та рік прийняття документа> <номер документа>

Відомості про економічну та нормативну грошову оцінку земель в межах території адміністративно-територіальної одиниці (проіндексована на дату надання витягу)

Економічна оцінка, гривень

<значення економічної грошової оцінки>

Нормативна грошова оцінка, гривень

<значення нормативної грошової оцінки>

Відомості про бонітування ґрунтів адміністративно-територіальної одиниці

Порівняльна оцінка якості ґрунтів за їх основними природними властивостями

<значення порівняльної оцінки якості ґрунтів за їх основними природними властивостями>

Дата проведення бонітування ґрунтів

<число, місяць та рік проведення бонітування ґрунтів>

Відомості про особу, яка уповноважена надавати відомості з Державного земельного кадастру, що надала витяг з Державного земельного кадастру відповідно до закону про землі у межах території адміністративно-територіальних одиниць

Витяг підготував та надав

<ініціали та прізвище особи, яка уповноважена надавати відомості з Державного земельного кадастру відповідно до закону/найменування органу, посадовою особою якого підготовлено та надано витяг>

Підпис

<підпис особи, яка надала витяг>

М.П.Додаток № 1 до витягу з Державного земельного кадастру про землі в межах території адміністративно-територіальних одиниць
від "___" ____________ 20__ р. № ______

Графічне зображення меж території адміністративно-територіальної одиниці на картографічній основі Державного земельного кадастру

Опис меж:
__________________
__________________
__________________
__________________
__________________

Масштаб 1: _______

Умовні позначення:

Особа, уповноважена надавати відомості з Державного земельного кадастру

____________
(підпис)

________________
(ініціали та прізвище)

М.П.

__________
Створено за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру.


“Додаток № ___*
до витягу з Державного земельного кадастру
про землі в межах території
адміністративно-територіальних одиниць
від “___” _________ 20__ р. № ___

ОПИС
відомостей про масив земель сільськогосподарського призначення

Обліковий номер масиву

€€€:€€€€€€:€€€€€€€€€€

Дата внесення до Державного земельного кадастру відомостей про масив земель сільськогосподарського призначення

<число, місяць та рік внесення до Державного земельного кадастру відомостей>

Площа масиву, гектарів

<значення площі, гектарів>

Опис угідь, що входять до складу масиву

<назва угіддя, код (номер)> <значення площі, гектарів>

Інформація про земельні ділянки, що входять до складу масиву

<кадастровий номер, €€€€€€€€€€:€€:€€€:€€€€>

Інформація про документи, на підставі яких визначено масив

<назва документів> <найменування органів, якими прийнято документи, на підставі яких визначено масив> <число, місяць та рік прийняття документа> <номер документа>

Особа, уповноважена надавати відомості
з Державного земельного кадастру


___________
(підпис)


_________________
(ініціали та прізвище)

М. П.

__________
Створено за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру.

Викопіювання з кадастрової карти (плану) меж масиву земель сільськогосподарського призначення

Опис меж:
__________________
__________________
__________________
__________________
__________________
Масштаб 1: _______

Умовні позначення:

Особа, уповноважена надавати відомості
з Державного земельного кадастру


___________
(підпис)


_________________
(ініціали та прізвище)

М. П.

__________
Створено за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру.

КООРДИНАТИ ПОВОРОТНИХ ТОЧОК МЕЖ МАСИВУ ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

Номер точки

Назва точки

Відстань (м)

Координати (м)

X

Y

Розробник документації
із землеустрою:


_____________________________________
(найменування юридичної особи, прізвище та ініціали
фізичної особи - підприємця)

__________
Створено за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру.

Експлікація земельних угідь:

Усього земель, гектарів

У тому числі за земельними угіддями, гектарів:

<назва угіддя>:

<назва угіддя>:

<назва угіддя>:

<назва угіддя>:

<назва угіддя>:

<назва угіддя>:

1

2

3

4

5

6

7

Площа земельної ділянки, гектарів: <загальна площа земельної ділянки, гектарів>

<площа угіддя, гектарів>

<площа угіддя, гектарів>

<площа угіддя, гектарів>

<площа угіддя, гектарів>

<площа угіддя, гектарів>

<площа угіддя, гектарів>

У тому числі в зоні дії обмежень, гектарів: <площа в зоні дії обмежень, гектарів>

<площа угіддя, гектарів>

<площа угіддя, гектарів>

<площа угіддя, гектарів>

<площа угіддя, гектарів>

<площа угіддя, гектарів>

<площа угіддя, гектарів>вгору