Про затвердження Порядку ведення Державного земельного кадастру (додатки 2-57 до Порядку)
Постанова Кабінету Міністрів України; Порядок, Перелік, Форма типового документа, План, Заява, Рішення, Протокол, Довідка, Витяг, Повідомлення від 17.10.20121051
Документ 1051б-2012-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 28.08.2019, підстава - 760-2019-п

ЗАЯВА
про внесення відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру

Відповідно до Закону України "Про Державний земельний кадастр" прошу внести відомості (зміни до них) до Державного земельного кадастру про:

об'єкт Державного земельного кадастру, щодо якого вносяться відомості:

землі в межах державного кордону України;

землі в межах території адміністративно-територіальної одиниці;

обмеження у використанні земель;

земельну ділянку

Місце розташування земельної ділянки:

 

Інші відомості:

 

Кадастровий номер земельної ділянки (за наявності):

 

Дані про інший об'єкт Державного земельного кадастру, щодо якого вносяться відомості:

 

До заяви додаються:

копія документа, що посвідчує особу;

копія документа, що посвідчує повноваження діяти від імені особи;

копія документа про присвоєння податкового номера;

документація із землеустрою;

документація із оцінки земель;

електронний документ;

рішення Верховної Ради України, органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування;

договір;

рішення суду;

документи, на підставі яких виникає відповідне право суборенди, сервітуту, із зазначенням меж частини земельної ділянки, на яку поширюється відповідне речове право;

Інформацію про результати розгляду заяви прошу надати:

у паперовій формі

в електронній формі на адресу:_________________________________

 

 

Службова інформація

 

 

Реєстраційний номер заяви

 

 


 

 

Дата реєстрації заяви

Підпис заявника

  

Прізвище, ім'я та по батькові Державного кадастрового реєстратораМ.П. (за наявності)

 

Підпис Державного кадастрового реєстратора

Дата подання заяви


 


М.П.

{Додаток 12 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 661 від 26.11.2014, № 379 від 27.05.2015, № 1115 від 23.12.2015}Додаток 13
до Порядку

 

___________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові фізичної
___________________________________
особи / найменування юридичної особи)
___________________________________
(місце проживання фізичної
___________________________________
особи / місцезнаходження юридичної особи)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про відмову в прийнятті заяви про внесення відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру

№ ____________

м. ________________

У прийнятті заяви про внесення відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру про

____________________________________________________________________________,
(об'єкт Державного земельного кадастру)

поданій "___" ____________ 20__ р. Державному кадастровому реєстратору у __________________ районі (місті) ______________________ області відповідно до Порядку ведення Державного земельного кадастру, відмовлено у зв'язку з тим, що (необхідне позначити):

із заявою звернулася особа, яка не може бути заявником відповідно до Порядку ведення державного земельного кадастру;

документи подані не в повному обсязі;

об'єкт Державного земельного кадастру розташований на території дії повноважень іншого Державного кадастрового реєстратора.

Рекомендую


___________________________________________________________________
(зазначаються рекомендації щодо усунення обставин, які є підставою
___________________________________________________________________
для такої відмови, зокрема найменування та місцезнаходження органу, до повноважень якого
___________________________________________________________________
належить внесення відомостей про об'єкт Державного земельного кадастру)
___________________________________________________________________
(Держгеокадастр або найменування його територіального органу)


Державний кадастровий реєстратор

____________
(підпис)

________________________
(ініціали та прізвище)

М.П.

"___" ____________ 20__ р.

____________
Створено за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру.

{Додаток 13 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 379 від 27.05.2015}Додаток 14
до Порядку
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 18 липня 2018 р. № 710)

РІШЕННЯ № ___
про відмову у внесенні відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру

{Додаток 14 в редакції Постанови КМ № 726 від 02.10.2013; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 379 від 27.05.2015; в редакції Постанови КМ № 710 від 18.07.2018}Додаток 15
до Порядку


Електронний документ перевірено та внесено до Державного земельного кадаструДержавний кадастровий реєстратор _____________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові) _____________________________________
(Держгеокадастр або найменування його територіального органу) _____________________________________
(підпис Державного кадастрового реєстратора)М.П."___" ____________ 20__ р.
дата позначки


{Додаток 15 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 379 від 27.05.2015}
Додаток 16
до Порядку
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 18 липня 2018 р. № 710)

ПРОТОКОЛ № ________
проведення перевірки електронного документа

{Додаток 16 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 379 від 27.05.2015; в редакції Постанови КМ № 710 від 18.07.2018}Додаток 17
до Порядку

 

Державному кадастровому реєстратору
________________________________________
(Держгеокадастр або найменування його
________________________________________
територіального органу)
________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи /
________________________________________
найменування юридичної особи)
________________________________________
(податковий номер / серія та номер паспорта
фізичної особи,
________________________________________
яка через свої релігійні переконання
________________________________________
відмовилася від прийняття номера)
________________________________________
(реквізити документа, що посвідчує особу,
________________________________________
яка звернулася із заявою
________________________________________
(назва документа, номер та серія, дата видачі), та ________________________________________
документа, що посвідчує повноваження діяти
від імені особи)
________________________________________
(місце проживання фізичної особи /
________________________________________
місцезнаходження юридичної особи)
________________________________________
(контактний телефон)

ЗАЯВА
про відкликання заяви про внесення відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру

Відповідно до Порядку ведення Державного земельного кадастру та у зв'язку із

______________________________________________________________________________
(підстава відкликання заяви)
______________________________________________________________________________

відкликаю заяву про внесення відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру про

__________________________________________________________________________
(об'єкт Державного земельного кадастру)

від "___" ____________ 20__ р. (реєстраційний номер _______________________________).

До заяви додаються:

копія документа, що посвідчує особу;

копія документа, що підтверджує повноваження діяти від імені особи;

копія заяви про внесення відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру;

копія документа, що є підставою для внесення змін до Державного земельного кадастру.

Інформацію про результати розгляду заяви прошу надати:

у паперовій формі

в електронній формі
на адресу: ____________________________

 

 

Службова інформація

 

 

Реєстраційний номер заяви

 

 


 

 

Дата реєстрації заяви

Підпис заявника

  

Прізвище, ім'я та по батькові Державного кадастрового реєстратораМП (за наявності)

 

Підпис Державного кадастрового реєстратора

Дата подання заяви


 


М.П.

{Додаток 17 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 379 від 27.05.2015}Додаток 18
до Порядку

 

________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові фізичної
________________________________________
особи / найменування юридичної особи)
________________________________________
(місце проживання фізичної
________________________________________
особи / місцезнаходження юридичної особи)

РІШЕННЯ № ______
про залишення заяви про внесення відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру без розгляду у зв'язку з її відкликанням

"___" ____________ 20__ р.

м. ____________________

Державним кадастровим реєстратором ________________________________________________________________________________ ___________________________________________
(Держгеокадастр або найменування його територіального органу)

________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ___________________

розглянуто заяву про відкликання заяви про внесення відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру від "___" ____________ 20__ р. (реєстраційний номер ___________________) та відповідно до Порядку ведення Державного земельного кадастру прийнято рішення про залишення заяви про внесення відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру без розгляду у зв'язку з її відкликанням.

Додатки:

копія документа, що посвідчує особу;

копія документа, що посвідчує повноваження діяти від імені особи;

копія документа про присвоєння податкового номера;

документація із землеустрою;

документація з оцінки земель;

електронний документ; рішення Верховної Ради України, органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування;

договір;

рішення суду;

документи, на підставі яких виникає відповідне право суборенди, сервітуту, із зазначенням меж частини земельної ділянки, на яку поширюється відповідне речове право.

Державний кадастровий реєстратор

____________
(підпис)

_______________________
(ініціали та прізвище)

М.П.

__________
Створено за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру.

{Додаток 18 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 379 від 27.05.2015}Додаток 19
до Порядку


________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові фізичної
________________________________________
особи / найменування юридичної особи)
________________________________________
(місце проживання фізичної
________________________________________
особи / місцезнаходження юридичної особи)

РІШЕННЯ № ____
про відмову в задоволенні заяви про відкликання заяви про внесення відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру

"___" ____________ 20__ р.

м. ____________________

Державним кадастровим реєстратором ________________________________________________________________________________ ___________________________________________(Держгеокадастр або найменування його територіального органу)

________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ___________________

розглянуто заяву про відкликання заяви про внесення відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру від "___" ____________ 20__ р. (реєстраційний номер ___________________ та відповідно до Порядку ведення Державного земельного кадастру прийнято рішення про відмову в задоволенні заяви про відкликання заяви про внесення відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру з таких причин (необхідне позначити):

із заявою про відкликання заяви про внесення відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру звернулася особа, яка не може бути заявником відповідно до Порядку ведення Державного земельного кадастру;

за результатами розгляду заяви про внесення відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру Державним кадастровим реєстратором вже прийнято рішення, внесено відомості до Державного земельного кадастру та сформовано витяг/рішення про відмову у внесенні відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру;

заява про відкликання заяви про внесення відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру подана до Державного кадастрового реєстратора, який згідно з Порядком ведення Державного земельного кадастру не має відповідних повноважень;

у Державному земельному кадастрі відсутні відомості про реєстрацію заяви про внесення відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру, за відкликанням якої звернувся заявник.

Державний кадастровий реєстратор

____________
(підпис)

_______________________
(ініціали та прізвище)

М.П.

__________
Створено за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру.

{Додаток 19 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 379 від 27.05.2015}


{Додаток 20 виключено на підставі Постанови КМ № 710 від 18.07.2018}


{Додаток 21 виключено на підставі Постанови КМ № 710 від 18.07.2018}Додаток 22
до Порядку


Державному кадастровому реєстратору
________________________________________
(Держгеокадастр або найменування його
________________________________________
територіального органу)
________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи /
________________________________________
найменування юридичної особи)
________________________________________
(податковий номер / серія та номер паспорта
фізичної особи,
________________________________________
яка через свої релігійні переконання
________________________________________
відмовилася від прийняття номера)
________________________________________
(реквізити документа, що посвідчує особу,
________________________________________
яка звернулася із заявою
________________________________________
(назва документа, номер та серія, дата видачі), та ________________________________________
документа, що посвідчує повноваження діяти
від імені особи)
________________________________________
(місце проживання фізичної особи /
________________________________________
місцезнаходження юридичної особи)
________________________________________
(контактний телефон)

ЗАЯВА
про державну реєстрацію земельної ділянки

Відповідно до Земельного кодексу України та Закону України "Про Державний земельний кадастр" прошу зареєструвати земельну ділянку площею _________ гектарів, яка розташована за адресою:

__________________________________________________________________________

Додаткові відомості _________________________________________________________

До заяви додаються:

копія документа, що посвідчує особу;

копія документа, що посвідчує повноваження діяти від імені особи;

копія документа про присвоєння податкового номера;

документація із землеустрою;

електронний документ;

 

 

Службова інформація

 

 

Реєстраційний номер заяви

 

 


 

 

Дата реєстрації заяви

Підпис заявника

  

Прізвище, ім'я та по батькові Державного кадастрового реєстратораМ.П. (за наявності)

 

Підпис Державного кадастрового реєстратора

Дата подання заяви


 


М.П.

__________
Примітка. Заява подається окремо на кожну земельну ділянку.

{Додаток 22 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 661 від 26.11.2014, № 379 від 27.05.2015, № 1115 від 23.12.2015}Додаток 23
до Порядку

 

________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові фізичної
________________________________________
особи / найменування юридичної особи)
________________________________________
(місце проживання фізичної
________________________________________
особи / місцезнаходження юридичної особи)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про скасування державної реєстрації земельної ділянки у Державному земельному кадастрі

№ ____________

м. ____________________

Відповідно до Закону України "Про Державний земельний кадастр" та Порядку ведення Державного земельного кадастру повідомляємо про скасування в Державному земельному кадастрі державної реєстрації земельної ділянки з кадастровим номером ________________ та місцем розташування ____________________ "___" ____________ 20__ р. з таких підстав:

протягом одного року з дня здійснення державної реєстрації земельної ділянки речове право на неї не зареєстровано з вини заявника на підставі даних про те, що протягом одного року Державному кадастровому реєстратору органом державної реєстрації прав не було надано відповідної інформації в порядку інформаційного обміну;

органом виконавчої влади або органом місцевого самоврядування прийнято рішення про відмову в наданні зареєстрованої земельної ділянки у власність (користування) та надано дозвіл на розроблення документації із землеустрою щодо формування нової земельної ділянки за рахунок зазначеної земельної ділянки або її частини.

___________________________________________________________________________
(Держгеокадастр або найменування його територіального органу)

Державний кадастровий реєстратор

____________
(підпис)

_______________________
(ініціали та прізвище)вгору