Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України
Постанова Кабінету Міністрів України від 12.12.20181049
Документ 1049-2018-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 12.12.2018
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 19.12.2018. Подивитися в історії? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 12 грудня 2018 р. № 1049
Київ

Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

2. Ця постанова набирає чинності одночасно із Законом України від 7 червня 2018 р. № 2449-VIII “Про дипломатичну службу”, але не раніше дня її опублікування.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 27ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 12 грудня 2018 р. № 1049

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. У додатку 9 до постанови Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2016 р. № 306 “Питання присвоєння рангів державних службовців та співвідношення між рангами державних службовців і рангами посадових осіб місцевого самоврядування, військовими званнями, дипломатичними рангами та іншими спеціальними званнями” (Офіційний вісник України, 2016 р., № 34, ст. 1329):

1) графу “Спеціальне звання” викласти у такій редакції:

“Дипломатичний ранг”;

2) позицію “Перший секретар першого класу” замінити такою позицією:

“Перший секретар (перший секретар першого класу, перший секретар другого класу)”;

3) позицію “Дипломатичний ранг” виключити;

4) позицію “Другий секретар першого класу” замінити такою позицією:

“Другий секретар (другий секретар першого класу, другий секретар другого класу)”;

5) позицію “Другий секретар першого класу” виключити.

2. У переліку посад державної служби, що прирівнюються до відповідних груп оплати праці, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 р. № 15 “Питання оплати праці працівників державних органів” (Офіційний вісник України, 2017 р., № 9, ст. 284):

1) позицію “Група 3. Посади заступників керівників державних органів” після слів “Надзвичайний і Повноважний Посол України;” доповнити словами “Надзвичайний і Повноважний Посол України з резиденцією в м. Києві; Глава Місії України при міжнародній організації;”;

2) позицію “Група 4. Посади керівників самостійних структурних підрозділів державних органів” після слів “керівник апарату Урядового уповноваженого;” доповнити словами “Представник Міністерства закордонних справ на території України;”;

3) у позиції “Група 5. Посади заступників керівників самостійних структурних підрозділів державних органів” після слів “заступник Представника України при міжнародній організації;” доповнити словами “заступник Глави Місії України при міжнародній організації;”, а слова “радник-посланник закордонної дипломатичної установи України” замінити словами “радник-посланник”;

4) у позиції “Група 6. Посади керівників підрозділів у складі самостійних структурних підрозділів державних органів” слова “консул-керівник установи” замінити словами “Консул України”;

5) у позиції “Група 7. Посади головних спеціалістів державних органів” слова “та консул дипломатичної служби” замінити словами “, консул у консульській установі України”;

6) у позиції “Група 8. Посади провідних спеціалістів державних органів” слова “та віце-консул дипломатичної служби” замінити словами “, віце-консул у консульській установі України”;

7) у позиції “Група 9. Посади спеціалістів державних органів” слова “консульський агент” замінити словами “консульський агент у консульській установі України”.вгору