Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 8 вересня 2005 р. N 878
Постанова Кабінету Міністрів України від 15.08.20071047
Документ 1047-2007-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 20.10.2017, підстава - 741-2017-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 15 серпня 2007 р. N 1047
Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 741 ( 741-2017-п ) від 04.10.2017 }
Про внесення змін до постанови
Кабінету Міністрів України
від 8 вересня 2005 р. N 878

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 8 вересня
2005 р. N 878 ( 878-2005-п ) "Про затвердження Типового положення
про соціальний гуртожиток" (Офіційний вісник України, 2005 р.,
N 37, ст. 2276; 2006 р., N 47, ст. 3128) зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ
Інд. 28

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 15 серпня 2007 р. N 1047
ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України
від 8 вересня 2005 р. N 878 ( 878-2005-п )

1. У назві і тексті постанови ( 878-2005-п ) слова
"соціальний гуртожиток" в усіх відмінках та формах числа замінити
словами "соціальний гуртожиток для дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування" у відповідному відмінку та
числі.
2. У Типовому положенні про соціальний гуртожиток,
затвердженому зазначеною постановою ( 878-2005-п ):
1) у назві і пункті 1 слова "соціальний гуртожиток" замінити
словами "соціальний гуртожиток для дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування";
2) пункт 3 викласти у такій редакції:
"3. Гуртожиток утворюється місцевим органом виконавчої влади
або органом місцевого самоврядування у разі наявності необхідної
матеріально-технічної бази, зокрема приміщень, які відповідають
вимогам пожежної безпеки, технічним нормам і санітарно-гігієнічним
вимогам, державним будівельним нормам щодо такого житла, та
використовується лише за призначенням.
Не допускається розміщення гуртожитку у підвалах і цокольних
поверхах, у приміщеннях, віддалених від населених пунктів, за
відсутності розвиненої транспортної інфраструктури.";
3) пункти 11-13 викласти у такій редакції:
"11. До гуртожитку поселяються діти-сироти та діти,
позбавлені батьківського піклування, а також особи із числа
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, віком
від 18 до 23 років після завершення періоду перебування у
відповідних закладах для таких дітей, дитячих будинках сімейного
типу, прийомних сім'ях, припинення піклування, припинення договору
про патронат, завершення строкової служби у Збройних Силах,
відбуття покарання у вигляді позбавлення волі за умови відсутності
у них житла або у разі, коли їх житло визнане в установленому
порядку непридатним для проживання або не підлягає ремонту та
реконструкції.
12. Зарахування до гуртожитку здійснюється згідно з наказом
директора гуртожитку на підставі письмової заяви та за письмовим
направленням місцевого органу виконавчої влади чи органу місцевого
самоврядування, центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді
за наявності паспорта або іншого документа, що посвідчує особу.
Особі, що зараховується до гуртожитку, видаються постільні
речі, перепустка на право входу в гуртожиток. Вона повинна бути
ознайомлена з правилами внутрішнього розпорядку, правами та
обов'язками мешканців гуртожитку.
Особи, що проживають в гуртожитку, мають право:
відвідувати приміщення загального користування;
користуватися обладнанням, інвентарем гуртожитку та
отримувати житлово-комунальні послуги;
стати на соціальний квартирний облік та отримати соціальне
житло.
До гуртожитку не поселяються особи, що перебувають в стані
алкогольної, наркотичної або токсичної залежності, ті, що
потребують стороннього догляду, а також психічно хворі особи.
13. У гуртожитку може проживати не більше 30 осіб.
Граничний строк перебування особи у гуртожитку становить три
роки.";
4) у пункті 14 доповнити:
абзац перший після слова "здійснюється" словами "згідно з
наказом директора";
абзац другий після слова "відповідної" словом "письмової".вгору