Документ 1047-IV, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 02.04.2008, підстава - 150-VI

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
{ Закон втратив чинність на підставі Закону
N 150-VI ( 150-17 ) від 20.03.2008, ВВР, 2008, N 18, ст.198 }
Про внесення зміни до статті 6 Закону
України "Про закупівлю товарів, робіт
і послуг за державні кошти"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, N 5, ст.27 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Статтю 6 Закону України "Про закупівлю товарів, робіт і
послуг за державні кошти" ( 1490-14 ) (Відомості Верховної Ради
України, 2000 р., N 20, ст. 148; 2003 р., N 14, ст. 98) доповнити
частиною четвертою такого змісту:
"4. У разі, якщо предметом закупівлі є сільськогосподарська
продукція чи продукти харчування вітчизняного виробництва, участь
у тендерах можуть брати виключно вітчизняні сільськогосподарські
товаровиробники та підприємства харчової або переробної
промисловості".
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 9 липня 2003 року
N 1047-IVвгору