Document 1046-2018-п, valid, current version — Adoption on December 12, 2018
( Last event — Entry into force, gone December 14, 2018. Take a look at the history? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 12 грудня 2018 р. № 1046
Київ

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2014 р. № 117

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2014 р. № 117 “Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти” (Офіційний вісник України, 2014 р., № 34, ст. 916; 2018 р., № 68, ст. 2291, № 88, ст. 2910) такі зміни:

1) підпункт 4 пункту 1 доповнити абзацом такого змісту:

“послуг з проведення міжнародного моніторингового дослідження якості вищої медичної освіти в 2018 році у розмірі 100 відсотків їх вартості;”;

2) абзац перший пункту 2 після слів і цифр “Всеукраїнського переписів населення, обробленням, узагальненням, поширенням та використанням їх результатів, у розмірі до 100 відсотків їх вартості” доповнити словами і цифрами “, послуг з проведення міжнародного моніторингового дослідження якості вищої медичної освіти в 2018 році у розмірі 100 відсотків їх вартості”.

2. Міністерству охорони здоров’я:

1) подати до 1 квітня 2019 р. за результатами проведеного міжнародного моніторингового дослідження якості вищої медичної освіти Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо необхідності перенесення строку обов’язкового зарахування в 2019 році міжнародного іспиту з основ медицини як складової єдиного державного кваліфікаційного іспиту;

2) поінформувати Кабінет Міністрів України про результати проведеного міжнародного моніторингового дослідження якості вищої медичної освіти.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 67
on top