Документ 1046-IV, чинний, поточна редакція — Прийняття від 09.07.2003
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 24.07.2003. Подивитися в історії? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення зміни до статті 7 Закону України
"Про державне регулювання імпорту
сільськогосподарської продукції"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, N 5, ст.26 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Статтю 7 Закону України "Про державне регулювання імпорту
сільськогосподарської продукції" ( 468/97-ВР ) (Відомості
Верховної Ради України, 1997 р., N 44, ст. 281; 1998 р., N 10,
ст. 37, N 18, ст. 95, N 26, ст. 148, N 35, ст. 238; 1999 р., N 34,
ст. 272; 2000 р., N 13, ст. 108) доповнити пунктом 12 такого
змісту:
"12. Тимчасово до 31 грудня 2003 року встановити на зернові
культури ввізне мито за нульовою ставкою - коди товарів згідно з
УКТ ЗЕД 1001, 1002" ( 2371а-14 ).
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 9 липня 2003 року
N 1046-IVвгору