Про затвердження Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах
Постанова Кабінету Міністрів України; Порядок від 01.08.20061045
Документ 1045-2006-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 31.08.2019, підстава - 809-2019-п

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 1 серпня 2006 р. № 1045
Київ

Про затвердження Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 860 від 05.08.2009
№ 1237 від 14.10.2009
№ 1254 від 25.11.2009
№ 135 від 17.02.2010
№ 102 від 14.02.2011
№ 731 від 13.07.2011
№ 843 від 03.08.2011
№ 1012 від 28.09.2011
№ 103 від 15.02.2012
№ 349 від 11.04.2012
№ 638 від 18.07.2012
№ 1014 від 31.10.2012
№ 466 від 03.07.2013
№ 809 від 21.08.2019}

Відповідно до статті 28 Закону України "Про благоустрій населених пунктів" Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах, що додається.

2. Міністерству будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства затвердити до 15 грудня 2006 р. зразки акта обстеження зелених насаджень і ордера на їх видалення, методику визначення відновної вартості зелених насаджень.

3. Рекомендувати органам місцевого самоврядування надавати малозабезпеченим громадянам, інвалідам, особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, учасникам бойових дій, ветеранам праці, одиноким матерям (батькам), багатодітним сім’ям, особам, які постраждали внаслідок Чорнобильською катастрофи, допомогу у видаленні аварійних, сухостійних і фаутних дерев на їх присадибних ділянках.

{Постанову доповнено пунктом 3 згідно з Постановою КМ № 466 від 03.07.2013}

Прем'єр-міністр України

Ю.ЄХАНУРОВ

Інд. 21

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 1 серпня 2006 р. № 1045

ПОРЯДОК
видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах

1. Цей Порядок визначає процедуру видалення дерев, кущів, газонів і квітників (далі - зелені насадження) на території населеного пункту.

У цьому Порядку терміни вживаються у значенні, наведеному в Законах України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про архітектурну діяльність”, “Про благоустрій населених пунктів” і “Про регулювання містобудівної діяльності”.

{Пункт 1 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 349 від 11.04.2012}

2. Видалення зелених насаджень здійснюється у разі:

{Абзац другий пункту 2 виключено на підставі Постанови КМ № 349 від 11.04.2012}

виконання підготовчих і будівельних робіт на об’єктах відповідно до статей 35-37 Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності”;

{Абзац третій пункту 2 в редакції Постанов КМ № 349 від 11.04.2012, № 809 від 21.08.2019}

знесення аварійних, сухостійних і фаутних дерев, а також самосійних і порослевих дерев з діаметром кореневої шийки не більш як 5 сантиметрів;

ліквідації аварійної ситуації на інженерних мережах населеного пункту;

відновлення світлового режиму в житловому приміщенні, що затіняється деревами;

проведення ремонтних та експлуатаційних робіт в охоронній зоні повітряних ліній електропередачі, на трансформаторній підстанції і розподільному пункті системи енергопостачання, мережі водо-, теплопостачання та водовідведення, телекомунікаційній і кабельній електромережі;

досягнення деревом вікової межі;

провадження господарської діяльності на території розсадників з вирощування декоративних дерев та кущів;

ліквідації наслідків стихійного лиха, аварійної та надзвичайної ситуації.

3. Видалення зелених насаджень на території населеного пункту здійснюється:

за рішенням виконавчого органу сільської, селищної, міської ради (далі - компетентний орган) на підставі ордера (крім випадків, передбачених пунктами 7-10 цього Порядку);

на підставі документів, визначених статями 35-37 Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності”.

{Абзац третій пункту 3 в редакції Постанови КМ № 809 від 21.08.2019}

За наявності дозволу на виконання будівельних робіт отримання замовником та генеральним підрядником чи підрядником (якщо будівельні роботи виконуються без залучення субпідрядників) інших документів дозвільного характеру для видалення зелених насаджень у межах будівельного майданчика не вимагається.

{Абзац четвертий пункту 3 в редакції Постанови КМ № 809 від 21.08.2019}

{Пункт 3 в редакції Постанови КМ № 349 від 11.04.2012}

4. Підставою для прийняття рішення компетентним органом є заява про видалення зелених насаджень, подана юридичною чи фізичною особою (далі - заявник).

Після надходження заяви компетентний орган утворює комісію з питань визначення стану зелених насаджень та їх відновної вартості (далі - комісія), до складу якої входять представники заявника, власника земельної ділянки (користувача), компетентного органу, територіального органу Держекоінспекції, а у разі потреби - балансоутримувача території та комунального підприємства, що здійснює утримання зелених насаджень.

Під час формування складу комісії компетентний орган протягом двох днів після надходження заяви надсилає запити до територіального органу Держекоінспекції, власника земельної ділянки (користувача), балансоутримувача території та комунального підприємства, що здійснює утримання зелених насаджень, щодо можливості їх участі в роботі комісії.

Територіальний орган Держекоінспекції та заінтересовані організації у п’ятиденний строк після надходження запиту надсилають компетентному органу в письмовій формі повідомлення про включення свого представника до складу комісії.

Після надходження повідомлень компетентний орган протягом трьох днів затверджує склад комісії. У разі надходження повідомлень про відмову від участі представників територіального органу Держекоінспекції та заінтересованих організацій склад комісії затверджується без таких представників.

У процесі визначення стану зелених насаджень та відновної вартості зелених насаджень, які видаляються на підставі одного з документів, визначених статтями 35-37 Закону України “Про регулювання містобудівної компанії”, до складу комісії включається представник фізичної або юридичної особи, яка має намір щодо забудови території.

{Абзац шостий пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 809 від 21.08.2019}

Комісія у п’ятиденний строк після її затвердження визначає стан зелених насаджень, розташованих на земельній ділянці, і їх відновну вартість та складає акт обстеження тих насаджень, що підлягають видаленню (далі - акт), за формою, затвердженою Мінрегіоном.

Відновна вартість зелених насаджень визначається згідно з методикою, затвердженою Мінрегіоном.

У разі знесення аварійних, сухостійних і фаутних дерев комісія з’ясовує причину набуття деревами такого стану, про яку зазначається в складеному комісією акті.

Кожному члену комісії надається один примірник акта. У разі відсутності представника територіального органу Держекоінспекції у складі комісії один примірник акта у триденний строк надсилається до територіального органу Держекоінспекції.

Голова комісії готує в п’ятиденний строк проект рішення компетентного органу про видалення зелених насаджень, в якому зазначається інформація про кількість зелених насаджень, що підлягають видаленню і залишаються на земельній ділянці.

Компетентний орган у місячний строк після надходження зазначеного проекту рішення про видалення зелених насаджень приймає відповідне рішення і видає наступного дня заявнику його копію для оплати відновної вартості зелених насаджень, що підлягають видаленню.

{Пункт 4 в редакції Постанови КМ № 466 від 03.07.2013}

{Пункт 4-1 виключено на підставі Постанови КМ № 466 від 03.07.2013}

5. Ордер на видалення зелених насаджень компетентний орган видає не пізніше наступного робочого дня після подання заявником документа про сплату відновної вартості зелених насаджень, що підлягають видаленню.

Методику визначення відновної вартості зелених насаджень і зразок ордера затверджує Мінрегіон.

{Абзац другий пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 349 від 11.04.2012}

Відновна вартість зелених насаджень, що належать до комунальної власності, сплачується до відповідного місцевого бюджету.

{Пункт 5 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 349 від 11.04.2012}

У разі видалення зелених насаджень у зв’язку із будівництвом об’єктів розмір їх відновної вартості зменшується на суму, передбачену проектною документацією на озеленення території.

{Пункт 5 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 809 від 21.08.2019}

6. Сплата відновної вартості зелених насаджень не проводиться у разі:

будівництва (нового будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту) житлових будинків, об’єктів інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури, благоустрою та інших об’єктів будівництва, що споруджуються за рахунок коштів державного чи місцевого бюджету;

{Абзац другий пункту 6 в редакції Постанови КМ № 466 від 03.07.2013}

знесення аварійних, сухостійних і фаутних дерев, а також самосійних і порослевих дерев з діаметром кореневої шийки не більш як 5 сантиметрів;

ліквідації аварійної ситуації на інженерних мережах населеного пункту;

відновлення світлового режиму в житловому приміщенні, що затіняється деревами;

проведення ремонтних та експлуатаційних робіт в охоронній зоні повітряних ліній електропередачі, на трансформаторній підстанції і розподільному пункті системи енергопостачання, мережі водо-, теплопостачання та водовідведення, телекомунікаційній і кабельній електромережі;

досягнення деревом вікової межі;

провадження господарської діяльності на території розсадників з вирощування декоративних дерев та кущів;

ліквідації наслідків стихійного лиха, аварійної та надзвичайної ситуації;

проведення робіт з реконструкції Національного спортивного комплексу "Олімпійський";

{Пункт 6 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 860 від 05.08.2009}

виконання робіт з будівництва пожежних депо, передбачених у Державній цільовій програмі підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу;

{Пункт 6 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 1237 від 14.10.2009}

будівництва культових будівель та будівель, необхідних для їх обслуговування, що здійснюється релігійними організаціями, статути (положення) яких зареєстровано в установленому законом порядку;

{Пункт 6 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 1254 від 25.11.2009; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 809 від 21.08.2019}

проведення робіт з будівництва у м. Києві залізнично-автомобільного та Подільського мостових переходів через р. Дніпро;

{Пункт 6 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 102 від 14.02.2011}

будівництва у м. Києві під'їзної автомобільної дороги від просп. Червонозоряного (поблизу примикання вул. Кіровоградської) до міжнародного аеропорту "Київ" (Жуляни);

{Пункт 6 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 731 від 13.07.2011}

будівництва у м. Києві транспортної розв'язки біля станції метрополітену "Дніпро";

{Пункт 6 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 731 від 13.07.2011}

будівництва у м. Києві транспортної розв'язки на примиканні просп. Науки до Столичного шосе;

{Пункт 6 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 731 від 13.07.2011}

будівництва ділянки автомобільної дороги Київ (житловий масив Ново-Біличі, вулиця Генерала Наумова) - Ірпінь (житловий масив Романівка);

{Пункт 6 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 843 від 03.08.2011}

проведення робіт з будівництва сучасного лікувально-діагностичного комплексу Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит".

{Пункт 6 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 1012 від 28.09.2011}

проведення СБУ робіт з будівництва житлових будинків для військовослужбовців та членів їх сімей по вул. Онуфрія Трутенка, 3, у Голосіївському районі м. Києва, фінансування яких передбачено за рахунок коштів державного бюджету;

{Пункт 6 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 103 від 15.02.2012}

проведення робіт з будівництва центру з надання послуг, пов'язаних з використанням автотранспортних засобів, управління Державтоінспекції Головного управління МВС у м. Києві по вул. Жулянській, 5, у Голосіївському районі м. Києва;

{Пункт 6 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 638 від 18.07.2012}

будівництва об’єктів будівництва на земельних ділянках, на яких здійснюється реалізація національного проекту “Технополіс” - створення інфраструктури інноваційного розвитку та високих технологій” і його складових, будівництва об’єктів зовнішньої інженерно-транспортної інфраструктури, в тому числі під’їзних доріг та інженерних мереж до земельних ділянок, на яких здійснюється реалізація зазначеного національного проекту і його складових;

{Пункт 6 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 1014 від 31.10.2012}

будівництва під’їзної автомобільної дороги та інженерних мереж від Кільцевої дороги (вул. Міська) до земельної ділянки по вул. Пономарьова, 1а, у Святошинському районі м. Києва, на якій здійснюється реалізація проекту “BIONIC Hill” - складової національного проекту “Технополіс”.

{Пункт 6 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 1014 від 31.10.2012}

7. Видалення аварійних, сухостійних і фаутних дерев на об'єкті благоустрою здійснює балансоутримувач на підставі акта, що складається відповідно до пункту 4 цього Порядку.

{Пункт 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 349 від 11.04.2012}

8. У процесі ліквідації наслідків стихійного лиха, аварійної та надзвичайної ситуації, а також у разі, коли стан зелених насаджень загрожує життю, здоров'ю громадян чи майну громадян та/або юридичних осіб, видалення зелених насаджень здійснюється негайно з подальшим оформленням акта відповідно до пункту 4 цього Порядку.

{Пункт 8 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 349 від 11.04.2012}

9. Видалення зелених насаджень на території меморіального комплексу та кладовищі здійснюється за рішенням балансоутримувача без сплати їх відновної вартості.

10. Видалення зелених насаджень на земельній ділянці, яка перебуває у приватній власності, та на присадибній ділянці здійснюється за рішенням власника (користувача) земельної ділянки без сплати їх відновної вартості.

11. Відновна вартість зелених насаджень, розташованих на земельній ділянці, що відведена в установленому порядку фізичній або юридичній особі (крім відновної вартості зелених насаджень, посаджених (створених) цією особою), сплачується під час передачі такої ділянки у власність відповідної особи.

{Пункт 11 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 349 від 11.04.2012}вгору