Документ 1045-IV, чинний, поточна редакція — Прийняття від 09.07.2003
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 01.01.2004. Подивитися в історії? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Закону України
"Про державну соціальну допомогу
малозабезпеченим сім'ям"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, N 5, ст. 25 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Частину четверту статті 5 Закону України "Про державну
соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям" ( 1768-14 ) (Відомості
Верховної Ради України, 2000 р., N 35, ст. 290; 2002 р., N 50,
ст. 367) викласти в такій редакції:
"Для кожної дитини, яка входить до складу малозабезпеченої
сім'ї, рівень забезпечення прожиткового мінімуму збільшується на
10 відсотків, а для кожної дитини, яка утримується матір'ю
(батьком, усиновителем), що не перебуває в шлюбі, і запис про
батька (матір) цієї дитини у Книзі реєстрації народжень
провадиться в установленому порядку за вказівкою матері (батька),
та для кожної дитини, в якої один або обоє батьків є інвалідами I
або II групи, - на 20 відсотків".
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2004 року.
2. Кабінету Міністрів України у тримісячний термін з дня
опублікування цього Закону забезпечити приведення своїх
нормативно-правових актів, а також нормативно-правових актів
міністерств та інших центральних органів виконавчої влади у
відповідність з нормами цього Закону і прийняти нормативні акти,
що випливають із цього Закону.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 9 липня 2003 року
N 1045-IVвгору