Про звільнення Огризка В.С. з посади Міністра закордонних справ України
Постанова Верховної Ради України від 03.03.20091044-VI
Документ 1044-VI, чинний, поточна редакція — Прийняття від 03.03.2009

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про звільнення Огризка В.С. з посади
Міністра закордонних справ України
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2009, N 32-33,
ст.500 )

Відповідно до пункту 12 частини першої статті 85 Конституції
України ( 254к/96-ВР ) Верховна Рада України
п о с т а н о в л я є:
1. Звільнити ОГРИЗКА Володимира Станіславовича з посади
Міністра закордонних справ України ( 10-17 ).
2. Ця Постанова набирає чинності з дня її прийняття.

Голова Верховної Ради України В.ЛИТВИН
м. Київ, 3 березня 2009 року
N 1044-VIвгору