Документ 1044-2010-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 10.11.2010
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 13.11.2010. Подивитися в історії? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 10 листопада 2010 р. N 1044
Київ
Про внесення зміни до пункту 4 Тимчасового порядку
підтвердження відповідності продукції іноземного
походження, яка постачається в рамках проектів
міжнародної технічної допомоги для зняття з
експлуатації енергоблоків Чорнобильської АЕС
та перетворення об'єкта "Укриття" в екологічно
безпечну систему

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Внести до пункту 4 Тимчасового порядку підтвердження
відповідності продукції іноземного походження, яка постачається в
рамках проектів міжнародної технічної допомоги для зняття з
експлуатації енергоблоків Чорнобильської АЕС та перетворення
об'єкта "Укриття" в екологічно безпечну систему, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 29 червня 2004 р. N 816
( 816-2004-п ) (Офіційний вісник України, 2004 р., N 26,
ст. 1700), зміну, що додається.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ
Інд. 33

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 10 листопада 2010 р. N 1044
ЗМІНА,
що вноситься до пункту 4 Тимчасового порядку
підтвердження відповідності продукції іноземного
походження, яка постачається в рамках проектів
міжнародної технічної допомоги для зняття
з експлуатації енергоблоків Чорнобильської АЕС
та перетворення об'єкта "Укриття"
в екологічно безпечну систему ( 816-2004-п )

Пункт 4 викласти в такій редакції:
"4. Технічна специфікація на продукцію іноземного походження,
виготовлену за індивідуальним замовленням, затверджується
реципієнтом за погодженням з центральними органами виконавчої
влади, на які відповідно до законодавства покладено функції з
технічного регулювання у відповідній галузі (далі - центральні
органи виконавчої влади).
Технічна специфікація на серійно виготовлену продукцію
іноземного походження затверджується реципієнтом та не потребує
погодження з центральними органами виконавчої влади. Під час
постачання такої продукції виробник (постачальник) повинен подати
реципієнтові:
декларацію про відповідність;
технічну специфікацію;
технічну документацію.
Зазначені документи реципієнт подає утвореній відповідно до
законодавства комісії з введення в експлуатацію об'єкта, на якому
використовується продукція іноземного походження.".вгору