Про затвердження програми "Етанол"
Постанова Кабінету Міністрів України; Перелік, Програма від 04.07.20001044
Документ 1044-2000-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 13.01.2011, підстава - 2-2011-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 4 липня 2000 р. N 1044
Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 2 ( 2-2011-п ) від 05.01.2011 }
Про затвердження програми "Етанол"

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Затвердити програму "Етанол" (додається).

Прем'єр-міністр України В.ЮЩЕНКО
Інд. 22
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 4 липня 2000 р. N 1044
Програма "Етанол"
1. Загальні положення

Програма "Етанол" (далі - Програма) передбачає розширення
використання етилового спирту як енергоносія та сировини для
промисловості.
Проведений аналіз підтвердив можливість використання
етилового спирту як сировини для хімічних виробництв, де раніше
використовувалися продукти переробки нафти і газу.
З метою розширення сфери застосування етилового спирту
концерном "Укрспирт" здійснено заходи щодо організації нових
виробництв з використанням існуючого обладнання та наявної робочої
сили. На деяких державних спиртових заводах організовано
виробництво високооктанової кисневмісної добавки до бензинів (ВКД)
з відновної сільськогосподарської сировини. Заінтересованість у
використанні ВКД при виробництві сумішевих бензинів підтвердили
нафтопереробні заводи України.
Частину спиртових заводів переорієнтовано на виробництво
технічного спирту, який буде використовуватися для подальшої
промислової переробки в Україні та за її межами. Мінагрополітики
разом з Держпромполітики визначено першочергові та перспективні
напрями використання технічного спирту для виробництва продукції
промислового та побутового призначення, а також споживачів такої
продукції. Більшість із зазначених споживачів виробляє продукцію,
в тому числі мінеральні добрива, в якій заінтересовані
сільськогосподарські виробники.
2. Мета та основні завдання Програми
Метою Програми є створення сприятливих умов для виробництва
продукції з використанням біологічних відновних джерел сировини та
енергії, а також організація нових для України та переорієнтація
існуючих виробництв на використання продуктів переробки відновної
сільськогосподарської сировини - етилового спирту та його
похідних.
Основними завданнями Програми є:
зменшення залежності держави від імпорту енергоносіїв та
сировини для хімічної промисловості;
забезпечення стабільного збуту продукції аграрного сектору;
організація виробництва екологічно чистих сумішевих бензинів;
збільшення експортного потенціалу України.
3. Основні напрями Програми
Основними напрямами Програми є виробництво високооктанової
кисневмісної добавки до бензинів, етилтретбутилового ефіру,
етилену, ацетону, синтетичного каучуку, "біодизелю".
Виробництво високооктанової кисневмісної
добавки до бензинів (ВКД)
Виробництво ВКД планується організувати на підприємствах
концерну "Укрспирт" - Андрушівському, Барському, Воютицькому,
Гайсинському, Довжоцькому, Дублянському, Жовтневому,
Калинівському, Кам'янському, Ковалівському, Косарському,
Лохвицькому, Лужанському, Маловисківському, Марилівському,
Мишковицькому, Попівському, Струтинському, Триліському,
Тростянецькому, Тхорівському, Хоростківському спиртових заводах, а
також на Узинському оцтово - дріжджовому заводі, Запорізькому
ВО "Кремнійполімер" та Будильському спиртовому заводі у
2000 - 2002 роках.
ВКД реалізовуватиметься нафтопереробним підприємствам ВАТ
"НПК-Галичина", ВАТ "Нафтохімік Прикарпаття", ВАТ "Одеський
нафтопереробний завод", ВАТ "Лисичанськнафтооргсинтез",
ЗАТ "Укртатнафта", які вироблятимуть бензини моторні сумішеві.
Виробництво етилтретбутилового ефіру
Для виробництва високооктанових бензинів нафтопереробні
підприємства використовують ряд добавок. Однією з них є
етилтретбутиловий ефір-продукт реакції етилового та ізобутилового
спиртів.
Виробництво етилтретбутилового ефіру (далі - ЕТБЕ)
передбачається здійснити на ВАТ "Оріана" (м. Калуш), АТ "ЛиНОС"
(м. Лисичанськ) та ЗАТ "Укртатнафта" (м. Кременчук), які мають
власні джерела ізобутилену. ВАТ "Оріана" вироблятиме 19 тис. тонн,
ЗАТ "Укртатнафта" - 26,7 тис. тонн ЕТБЕ на рік. Для виробництва
зазначеної кількості ЕТБЕ річна потреба у технічному етиловому
спирті становить 22,85 тис. тонн.
ЗАТ "Укртатнафта" опрацьовує питання будівництва установки з
виробництва ЕТБЕ і пов'язаних з нею об'єктів загальнозаводського
призначення для подальшого виробництва 217 тис. тонн
високооктанових бензинів типу АІ-95.
Виробництво етилену
Використання відновних джерел виробництва етилену є
перспективним для України з економічної та соціальної точок зору.
На ДВП "Об'єднання Азот" (м. Сєверодонецьк), де з 1995 року
через проблеми із забезпеченням етиленом, який надходив з ВАТ
"ЛиНОС" (м. Лисичанськ), припинено виробництво поліетилену
високого тиску низької густини (ПЕВТ), передбачається створення
двох виробництв - одне для забезпечення етиленом існуючого
виробництва поліетилену потужністю 80000 тонн на рік, друге - з
переробки етилену у сополімери з вінілацетатом, етилбензол (з
подальшою переробкою в стирол та полістирол на концерні "Стирол",
м. Горлівка), окис етилену, ацетальдегід.
Перспективним є створення виробництва етилену на ВАТ "Азот",
(м. Черкаси, м. Рівне) та ВАТ "Дніпроазот" (м. Дніпродзержинськ).
Це пов'язано з існуючою інфраструктурою зазначених підприємств,
що дає можливість зменшити капітальні витрати на виробництво
синтетичних каучуків.
Виробництво ацетону
В Україні ацетонове виробництво відсутнє, хоч річна потреба
промисловості в ацетоні становить 10 000 тонн на рік. У зв'язку з
цим доцільним є переобладнання зернових спиртових заводів на
ацетонобутилове виробництво біохімічним способом.
Для забезпечення річної потреби в розчинниках (ацетон,
бутанол, етанол) необхідно переобладнати 4-5 спиртових заводів для
виробництва 24 тонни ацетону на добу кожний.
Виробництво синтетичного каучуку
Річна потреба гумопереробної промисловості України у каучуках
становить 350 тис. тонн. Наявний в Україні технічний спирт,
вироблений з рослинної сировини, повністю задовольняє вимоги до
сировини, що використовується у промисловості синтетичних каучуків
(СК).
Потреба в технічному спирті для виробництва СК становить
280 тис. тонн (рівень 1994 року), відповідно до прогнозів на
2005 - 2010 роки - 722 тис. тонн.
Виробництво в Україні СК з технічного спирту на рівні
1994 року дасть економію валютних коштів в розмірі
110 млн. доларів США, а зростання виробництва у 2005 - 2010 роках
забезпечить додаткові надходження до бюджету в розмірі
1,3 млрд. гривень.
Виробництво "біодизелю"
У рамках заходів з виробництва моторного палива з відновних
джерел у різних країнах надається державна підтримка виробництву
та застосуванню "біодизелю"- продукту переробки рослинної олії та
етилового спирту.
На Україні є умови для вирощування необхідних для одержання
"біодизелю" технічних культур - соняшнику, ріпаку, цукрового сорго
та інших, здатних забезпечити частину потреби в дизельному
пальному.
Для організації виробництва "біодизелю" необхідно провести
відповідні економічні розрахунки, забезпечити у встановленому
порядку його допуск до застосування, розробку та прийняття
необхідних нормативно-правових актів.
4. Етапи реалізації Програми
Кожний напрям Програми передбачає реалізацію заходів, що
додаються, в два етапи:
перший етап (2000-2005 роки) - організація виробництва
високооктанової кисневмісної добавки до бензинів та
етилтретбутилового ефіру, технічного спирту, етилену, ацетону,
етилацетату, стиролу;
другий етап (2005-2010 роки) - виробництво етилену та його
похідних: етиленгліколю, моноетаноламіну, вінілхлориду, продуктів
тонкого органічного синтезу, синтетичних каучуків, біодизелю.
З метою реалізації Програми визначено підприємства, що
вироблятимуть технічний спирт (перелік додається).
5. Правове та фінансове забезпечення Програми
Реалізація Програми передбачає розроблення та прийняття
нормативно-правових актів з таких питань:
захист внутрішнього ринку України від надходження продукції,
аналогічної запланованій у Програмі, за демпінговими цінами;
створення промислово-фінансових груп, які об'єднують зусилля
підприємств різних галузей для виробництва кінцевої продукції.
Фінансування Програми передбачається здійснювати за рахунок:
власних коштів підприємств, у тому числі залучених кредитів;
коштів фонду "Етанол", який передбачається створити за згодою
підприємств - виконавців цієї Програми.
6. Очікувані результати від реалізації Програми
Реалізація заходів Програми дозволить досягти позитивних
результатів у суспільному житті України. За рахунок скорочення
імпорту, особливо енергоносіїв, зміцниться економічна незалежність
держави, зменшаться витрати валютних коштів та створяться
передумови для значного розширення експортного потенціалу.
Створювані виробництва передбачають залучення більшості
галузей народного господарства. Це забезпечить збереження існуючих
і створення нових робочих місць та безперебійне функціонування
соціальної інфраструктури підприємств, що особливо важливо для
сільської місцевості, де розміщено більшість переробних
підприємств. Разом з тим сільськогосподарському товаровиробнику
гарантується постійний збут сировини з паралельним забезпеченням
пально-мастильними матеріалами, мінеральними добривами та іншою
продукцією.
Застосування в Україні високооктанових кисневмісних добавок
до бензинів дозволить значно поліпшити екологічний стан, особливо
у великих містах, за рахунок зменшення вмісту шкідливих речовин у
відпрацьованих автомобільних газах і допоможе виконати
зобов'язання щодо відмови до 2005 року від виробництва та
застосування етильованого бензину, яке Україна взяла на себе на IV
Конференції міністрів охорони навколишнього середовища країн -
членів Європейського Союзу.
Відповідно до розрахунків реалізація Програми забезпечить
збільшення валового внутрішнього продукту на 8,5 млрд. гривень та
додаткове надходження до бюджету понад 1,2 млрд. гривень на
першому етапі виконання Програми та понад 3 млрд. гривень на
другому етапі.
Додаток 1
до програми "Етанол"
ЗАХОДИ
щодо реалізації програми "Етанол"
------------------------------------------------------------------------------- | Напрям діяльності | Термін | Виконавці |Вартість | |реалізації,| |реалізації | | рік | |заходу, | | | |млн. гри- | | | |вень ------------------------------------------------------------------------------- 1. Розроблення комплексної 2000-2005 Торговий дім 38 - в технології переробки "Етанол", концерн 2000 році, цукровмісної сировини (у тому "Укрспирт", 40 - в числі меляси) із підприємства концерну 2001 році застосуванням біологічного згідно з постановою підкислення середовища, Кабінету Міністрів вакуумної технології та України від 17 січня дегідратації спирту на 2000 р. N 47, сорбентах при одно- та двохпродуктовому виробництві УкрНДІспиртбіопрод з виробництвом спирту, високооктанової кисневмісної добавки до бензинів, хлібопекарських дріжджів, білкового кормового продукту, біогазу, кормового бетаїну, органомінеральних добрив
Виробництво технічного спирту 2000-2002 30 та продукції з його вмістом
2. Виробництво етилтретбутилового 2002 Торговий дім "Етанол", 27,2 ефіру потужністю ЗАТ "Укртатнафта", 26,7 тис. тонн на рік концерн "Укрспирт"
Розроблення 2001 Укрнафтохімпроект 0,7 техніко-економічного обгрунтування
Робочий проект виробництва 2001 -"- 15
Проведення науково-дослідних 2002 УкрНДІ нафтопереробної 25 робіт, розроблення промисловості "МАСМА", нормативної документації та Укрнафтохімпроект надання допуску до застосування
Організація виробництва 2002 нафтопереробний завод,
м. Кременчук
3. Виробництво етилтретбутилового 2002 Торговий дім "Етанол", 6,4 ефіру потужністю 19 тис. тонн ВАТ "Оріана", м. Калуш, на рік концерн "Укрспирт"
Розроблення 2001 Укрнафтохімпроект 0,9 техніко-економічного обгрунтування
Робочий проект виробництва 2001 -"- 1,5
Проведення науково-дослідних 2002 УкрНДІ "МАСМА", 4 робіт, розроблення Укрнафтохімпроект нормативної документації та надання допуску до застосування.
Організація виробництва 2002 ВАТ "Оріана"
4. Виробництво 2000-2002 Торговий дім "Етанол", 6,5 етилтретбутилового ефіру АТ "ЛиНОС", потужністю 40 тис. тонн на рік м. Лисичанськ,
концерн "Укрспирт",
Державний науково-
дослідний і
проектний інститут
хімічних технологій
"Хімтехнологія" (далі
- НДІ "Хімтехнологія")
Розроблення 2001 Укрнафтохімпроект, 0,5 техніко-економічного НДІ "Хімтехнологія" обгрунтування
Робочий проект виробництва 2001 -"- 1,5
Проведення науково-дослідних 2002 УкрНДІ "МАСМА", 4,5 робіт, розроблення НДІ "Хімтехнологія" нормативної документації та надання допуску до застосування
Організація виробництва 2002 нафтопереробний завод,
м. Кременчук
5. Виробництво етилену для 2000-2003 державне виробниче 70,6 забезпечення випуску підприємство поліетилену високого тиску "Об'єднання Азот" потужністю 80 тис. тонн (далі - ДВП на рік "Об'єднання Азот"),
НДІ "Хімтехнологія",
концерн "Укрспирт",
Торговий дім "Етанол"
Розроблення 2000 НДІ "Хімтехнологія" 0,3 техніко-економічного обгрунтування
Робочий проект виробництва 2001 -"- 2,3
Створення та пуск виробництва 2003 ДВП "Об'єднання "Азот" 68
6. Виробництво етилбензолу з 2000-2004 ДВП "Об'єднання "Азот", 62,8 етилену Торговий дім "Етанол",
НДІ "Хімтехнологія"
Розроблення 2001 НДІ "Хімтехнологія" 0,5 техніко-економічного обгрунтування
Робочий проект виробництва 2002 -"- 2,3
Створення та пуск виробництва 2004 ДВП "Об'єднання "Азот" 60
7. Виробництво вінілхлориду 2005-2010 Торговий дім "Етанол", 32 ВАТ "Дніпроазот",
м. Дніпродзержинськ,
НДІ "Хімтехнологія",
СП "Єврохім"
Розроблення 2005 НДІ "Хімтехнологія", 0,5 техніко-економічного СП "Єврохім" обгрунтування
Робочий проект виробництва 2007 -"- 1,5
Створення та пуск виробництва 2010 ВАТ "Дніпроазот" 30
8. Розроблення та виробництво 2000-2002 ДНДІ "Хімтехнологія", 5,5 стабілізаторів сумішевих Торговий дім "Етанол", бензинів УкрНДІ "МАСМА"
Розроблення 2000 ДНДІ "Хімтехнологія", 0,5 техніко-економічного Торговий дім "Етанол", обгрунтування УкрНДІ "МАСМА"
Робочий проект виробництва 2001 1,5
Проведення науково-дослідних 2002 УкрНДІ "МАСМА" 3,5 робіт, розроблення нормативної документації та надання допуску до застосування
Організація постановки на 2002 виробництво
9. Виробництво бутадієну та 2000-2010 концерн "Укрспирт", 506,4 каучуків на його основі ДВП "Об'єднання "Азот", НДІ "Еластик",
Інститут хімічних
високомолекулярних
сполук Національної
академії наук,
Торговий дім
"Етанол", НДІ
"Хімтехнологія",
Державний
науково-дослідний
конструкторсько-
технологічний
інститут еластомірних
матеріалів і виробів,
науково-виробничий
центр "Академсервіс",
науково-інноваційна
компанія "Елко"
Організація виробництва 2000-2003 120,2 бутадієну
Техніко-економічна оцінка 2000 0,8 виробничих можливостей заводів "Об'єднання "Азот" із синтезу бутадієну
Науково-дослідні роботи 2001 2,2
Робочий проект виробництва 2001-2003 0,7
Створення та пуск виробництва 2005-2006 116,5
Організація виробництва 2006-2010 133 каучуків
Техніко-економічна оцінка 2001 0,8 можливостей заводів України по проведенню полімеризації та співполімеризації бутадієну. Вибір способу виробництва
Науково-дослідні роботи 2002-2003 концерн "Укрспирт", 3,1 ДВП "Об'єднання "Азот", НДІ "Еластик",
Інститут хімічних
високомолекулярних
сполук Національної
академії наук,
Торговий дім "Етанол",
НДІ "Хімтехнологія",
Державний
науково-дослідний
конструкторсько-
технологічний
інститут еластомірних
матеріалів і виробів,
науково-виробничий центр "Академсервіс",
науково-інноваційна
компанія "Елко"
Робочий проект виробництва 2005 2,5
10. Виробництво сополімерів 2000-2005 Торговий дім "Етанол", 20,7 етилену та вінілацетату ДВП "Об'єднання "Азот", НДІ "Хімтехнологія"
Науково-дослідні роботи 2001 НДІ "Хімтехнологія" 0,5
Розроблення 2002 -"- 1,7 техніко-економічного обгрунтування
Робочий проект виробництва 2003 -"- 1,5
Створення та пуск виробництва 2005 ДВП "Об'єднання "Азот", 17 Торговий дім "Етанол"
11. Виробництво етилацетату 2000 Перечинський - лісохімкомбінат
12. Виробництво ацетальдегіду 2000-2003 Торговий дім "Етанол", 88,5 ДВП "Об'єднання "Азот", НДІ "Хімтехнологія"
Науково-дослідні роботи 2000 НДІ "Хімтехнологія" 0,3
Розроблення 2001 -"- 0,7
Робочий проект виробництва 2002 -"- 2,5
Створення та пуск виробництва 2003 Торговий дім "Етанол", 85 ДВП "Об'єднання "Азот"
13. Виробництво кротонового 2000-2005 Торговий дім "Етанол", 21 альдегіду та завод хімреактивів, ацетальдегіду м. Черкаси,
НДІ "Хімтехнологія"
Розроблення 2001 НДІ "Хімтехнологія" 0,5 техніко-економічного обгрунтування
Робочий проект виробництва 2002 -"- 0,5
Створення та пуск виробництва 2005 Торговий дім "Етанол", 20 завод хімреактивів,
м. Черкаси
14. Синтез стиролу 2000-2005 Торговий дім "Етанол", 123,5 концерн "Стирол",
м. Горлівка,
НДІ "Хімтехнологія"
Розроблення 2002 НДІ "Хімтехнологія" 2
Робочий проект виробництва 2003 НДІ "Хімтехнологія" 1,5
Створення та пуск виробництва 2005 Торговий дім "Етанол", 120 концерн "Стирол"
15. Виробництво окису етилену 2005-2010 ВАТ "Оріана", 16,2 ДВП "Об'єднання "Азот", НДІ "Хімтехнологія",
Торговий дім "Етанол"
Науково-дослідні роботи 2000 НДІ "Хімтехнологія" 0,5
Розроблення 2002 -"- 0,2 техніко-економічного обгрунтування
Робочий проект виробництва 2004 -"- 0,5
Створення та пуск виробництва 2010 ВАТ "Оріана", 15 ДВП "Об'єднання "Азот", Торговий дім "Етанол"
16. Виробництво етиленгліколю та 2005-2010 Торговий дім "Етанол", 1,2 етилцелозольву фірма "Барва",
м. Івано-Франківськ, 15 НДІ "Хімтехнологія"
Науково-дослідні роботи 2000 НДІ "Хімтехнологія" 0,5
Розроблення 2002 -"- 0,2 техніко-економічного обгрунтування
Робочий проект виробництва 2004 -"- 0,5
Створення та пуск виробництва 2010 Торговий дім "Етанол", 15 фірма "Барва"
17. Виробництво продуктів тонкого НДІ "Хімтехнологія"
органічного синтезу
(лікарські засоби,
хімреактиви, засоби захисту
рослин тощо)
Техніко-економічна оцінка 2000 0,5 номенклатури продукції та існуючих технологій

18. Розроблення комплексної 2000-2002 підприємства концерну 19 технології переробки "Укрспирт", крохмалевмісної сировини на Торговий дім технічний спирт та ацетон "Етанол", (використання некрохмальної УкрНДІспиртбіопрод частини зерна, утилізація відходів та отримання білкового корму, олії з кукурудзи)
Виробництво ацетону 2000 6
Виробництво органомінеральних 2000 6,5 добрив та сухої зернової барди
Модернізація 2000-2002 6,5 брагоректифікаційних установок
19. Розроблення необхідної 2000 Торговий дім "Етанол", 1,2 нормативної документації на УкрНДІ "МАСМА", виробництво НДІ "Хімтехнологія" етилтретбутилового ефіру в Україні
20. Виробництво біодизелю - 2000-2007 концерн "Укрспирт", 18,8 продукту переробки рослинної УкрНДІ "МАСМА", олії та спирту Українська академія
аграрних наук,
Торговий дім "Етанол"
Науково-дослідні роботи 2000 0,3
Техніко-економічне 2002 0,5 обгрунтування
Допуск біодизелю до 2002 1,5 застосування
Робочий проект виробництва 2004 1,5
Створення та пуск виробництва 2007 1,5
21. Створення 2000 концерн "Укрспирт", 0,25 промислово-фінансової Торговий дім "Етанол", групи "Етанол" Держпромполітики
Розроблення 2000 0,25 нормативно-правових актів з питання реєстрації промислово-фінансової групи "Етанол"
22. Комплексна програма 2000-2010 концерн "Укрспирт", 3 енергозбереження на УкрНДІспиртбіопрод, підприємствах - виконавцях Держкоменергозбереження програми "Етанол"
Енергетичний аудит на 2000 2 підприємствах-виконавцях програми "Етанол"
Розроблення програми 2000 1 енергозбереження

Додаток 2
до програми "Етанол"
ПЕРЕЛІК
підприємств, що вироблятимуть технічний спирт
Підприємства Державного концерну спиртової і
лікеро-горілчаної промисловості

Вінницьке обласне державне об'єднання Барський спиртовий завод Гайсинський спиртовий завод Тростянецький спиртовий завод Юрковецький спиртовий завод Уладівський спиртовий завод
Івано-Франківське обласне державне об'єднання Івано-Франківський спиртовий завод
Житомирське обласне державне об'єднання Андрушівський спиртовий завод Червоненський завод продовольчих товарів Липницький спиртовий завод
Київське обласне державне об'єднання Триліський спиртовий завод Тхорівський спиртовий завод
Львівське обласне державне об'єднання Гніздичівський спиртовий завод Воютицький спиртовий завод Струтинський спиртовий завод Сторонибабський спиртовий завод
Полтавське обласне державне об'єднання Лохвицький спиртовий комбінат Жовтневий спиртовий завод
Тернопільське обласне державне об'єднання Борщівський спиртовий завод Бучацький мальтозний завод Кобиловолоцький спиртовий завод Мишковицький спиртовий завод
Хмельницьке обласне державне об'єднання Довжоцький спиртовий завод
Черкаське обласне державне об'єднання Іванківський спиртовий завод Кам'янський спиртогорілчаний завод Косарський спиртовий завод
Чернівецьке обласне державне об'єднання Лужанський експериментальний завод Чернівецький спиртовий завод
Підприємства безпосереднього підпорядкування
концерну "Укрспирт"
Дублянський спиртовий завод Дубов'язівський спиртовий завод Івашківський спиртовий завод Калинівський експериментальний завод по фракціонуванню олії
та жирів Маловисківський спиртовий завод Наумівський спиртовий завод Попівський експериментальний завод Хоростківський спиртовий завод Шпанівський експериментальний завод харчових концентратіввгору