Про затвердження Порядку фінансування системи державного резерву
Постанова Кабінету Міністрів України; Порядок від 19.09.19971041
Документ 1041-97-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 18.07.2012, підстава - 619-2012-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 19 вересня 1997 р. N 1041
Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 619 ( 619-2012-п ) від 11.07.2012 }
Про затвердження Порядку фінансування
системи державного резерву
( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 980 ( 980-98-п) від 30.06.98 )

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Затвердити Порядок фінансування системи державного резерву,
що додається.

Прем'єр-міністр України В.ПУСТОВОЙТЕНКО
Інд.66
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 19 вересня 1997 р. N 1041
ПОРЯДОК
фінансування системи державного резерву

1. Згідно з цим Порядком фінансуються витрати, пов'язані з
утриманням і розвитком системи державного резерву, проведенням
операцій з матеріальними цінностями державного резерву, інші
витрати відповідно до Закону України "Про державний матеріальний
резерв" ( 51/97-ВР ).
2. За рахунок коштів Державного бюджету України фінансуються
витрати, пов'язані з:
накопиченням (приростом) матеріальних цінностей державного
матеріального резерву;
утриманням Держкомрезерву, підприємств, установ, організацій
та інших об'єктів системи державного резерву;
відшкодуванням витрат відповідальним зберігачам за утримання
матеріальних цінностей державного резерву;
проведенням сертифікації матеріальних цінностей державного
резерву;
відшкодуванням вартості матеріальних цінностей державного
резерву в межах норм природних втрат та уцінки;
проведенням науково-вишукувальних і дослідно-конструкторських
робіт;
капітальним будівництвом, реконструкцією і технічним
переоснащенням об'єктів системи державного резерву.
Розрахунки щодо обсягів фінансування зазначених витрат на
наступний фінансовий рік подаються Держкомрезервом Мінфіну і
Мінекономіки у порядку, визначеному відповідними актами
законодавства України.
Фінансування системи державного резерву з державного бюджету
провадиться через Головне управління Державного казначейства.
3. За рахунок коштів, отриманих Держкомрезервом,
підприємствами, установами, організаціями системи державного
резерву від допоміжної фінансово-господарської діяльності,
позичання товарно-матеріальних цінностей та застосування
фінансових санкцій, фінансуються витрати, пов'язані з проведенням
операцій з матеріальними цінностями, утриманням і розвитком
системи державного резерву та матеріальним заохоченням її
працівників у межах, визначених єдиним кошторисом доходів і
видатків.
4. Кошти, отримані від реалізації матеріальних цінностей
державного резерву, що зберігаються на підприємствах системи
державного резерву, у зв'язку з їх освіженням (поновленням) і
заміною, використовуються Держкомрезервом на закладання
відповідних матеріальних цінностей до державного резерву згідно із
затвердженими номенклатурою і обсягами накопичення. За окремими
рішеннями Кабінету Міністрів України ці кошти можуть
використовуватися на розвиток системи державного резерву.
5. Кошти, отримані від реалізації матеріальних цінностей
державного резерву у порядку розбронювання, використовуються на
поповнення запасів державного резерву, утримання і розвиток
системи державного резерву та за іншими напрямами згідно з
рішеннями Кабінету Міністрів України про їх розбронювання.
6. Кошти, зазначені в пунктах 4 і 5 цього Порядку, надходять
і використовуються через окремий рахунок Держкомрезерву,
відкритому у порядку, встановленому Національним банком.
7. Кошти в іноземній валюті, отримані від реалізації
матеріальних цінностей державного резерву, зараховуються на
валютний рахунок Держкомрезерву з додержанням вимог законодавства
з питань валютного регулювання. Ці кошти використовуються на
закупівлю за імпортом матеріальних цінностей до державного
резерву, а в межах 10 відсотків - на технічне переоснащення і
розвиток матеріально-технічної бази системи державного резерву.
( Пункт 8 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 980
980-98-п) від 30.06.98 ) 8. Обсяги асигнувань, які спрямовуються
Держкомрезервом на утримання і розвиток системи державного
резерву, визначаються в єдиному кошторисі доходів і видатків на
утримання і розвиток системи державного резерву, що
затверджується Мінфіном.вгору