Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. N 1729
Постанова Кабінету Міністрів України від 21.01.2003104
Документ 104-2003-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 16.07.2016, підстава - 442-2016-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 21 січня 2003 р. N 104
Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 442 ( 442-2016-п ) від 13.07.2016 }
Про внесення змін до постанови Кабінету
Міністрів України від 27 грудня 2001 р. N 1729

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня
2001 р. N 1729 ( 1729-2001-п ) "Про порядок забезпечення галузей
національної економіки та населення природним газом" (Офіційний
вісник України, 2001 р., N 52, ст. 2347) зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ
Інд. 37

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 21 січня 2003 р. N 104
ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України
від 27 грудня 2001 р. N 1729
( 1729-2001-п )

1. Пункти 2 і 3 постанови викласти в такій редакції:
"2. Установити, що потреба в природному газі:
а) населення, установ та організацій, що фінансуються з
державного і місцевих бюджетів, задовольняється з ресурсів газу,
видобутого газодобувними підприємствами, підпорядкованими
Національній акціонерній компанії "Нафтогаз України" та
Національній акціонерній компанії "Надра України", відкритому
акціонерному товариству "Укрнафта" та іншим газодобувним
підприємствам, частка держави в статутному фонді яких перевищує
50 відсотків, а у разі його нестачі - з ресурсів газу, отриманого
як рентна плата за транзитне транспортування російського
природного газу через територію України;
б) підприємств комунальної теплоенергетики, теплових
електростанцій, електроцентралей та котелень промислових
підприємств (в обсягах, що використовуються на виробництво
теплової енергії для населення, бюджетних установ та організацій,
за умови ведення цими підприємствами окремого приладового та
бухгалтерського обліку тепла і гарячої води для зазначених
споживачів) задовольняється з ресурсів газу Національної
акціонерної компанії "Нафтогаз України", отриманих як рентна плата
за транзитне транспортування російського природного газу через
територію України;
в) для забезпечення технологічних та інших виробничих потреб
дочірньої компанії "Укртрансгаз" Національної акціонерної компанії
"Нафтогаз України", підприємств з газопостачання та газифікації і
державного комунального підприємства "Київгаз" задовольняється з
ресурсів газу Національної акціонерної компанії "Нафтогаз
України", отриманих як рентна плата за транзитне транспортування
російського природного газу через територію України;
г) для забезпечення технологічних та інших виробничих потреб
газодобувних підприємств задовольняється за рахунок їх власних
ресурсів;
ґ) промислових споживачів та інших суб'єктів господарської
діяльності задовольняється з ресурсів газу:
Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України",
отриманого за зовнішньоекономічними контрактами, укладеними на
виконання міжнародних договорів України;
газодобувних підприємств, не підпорядкованих Національній
акціонерній компанії "Нафтогаз України";
газодобувних підприємств, що добувають газ у результаті
спільної діяльності та отримують його відповідно до угод про
розподіл продукції;
інших постачальників газу, які закуповують газ у газодобувних
підприємств, не підпорядкованих Національній акціонерній компанії
"Нафтогаз України";
отриманого з Марківського газоконденсатного родовища за
зовнішньоекономічними контрактами (угодами);
інших власників газу, закачаного до підземних сховищ газу
України.
Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" здійснює
реалізацію природного газу населенню, установам та організаціям,
що фінансуються з державного і місцевих бюджетів, через свою
дочірню компанію "Газ України", підприємства з газопостачання та
газифікації і державне комунальне підприємство "Київгаз".
Споживачі, які не уклали договорів на закупівлю природного
газу та не здійснюють розрахунків за використаний природний газ і
надані послуги з його транспортування, відключаються від
газопостачання згідно з установленим порядком.
3. Установити, що природний газ, ввезений на митну територію
України відповідно до зовнішньоекономічних контрактів, укладених
на виконання міжнародних договорів України, реалізується суб'єктам
господарювання Національною акціонерною компанією "Нафтогаз
України" і її дочірньою компанією "Газ України" з обов'язковим
визначенням у договорах та вантажосупровідних документах
(товаротранспортних і податкових накладних, актах прийому-передачі
газу) належності поставленого газу та відображенням відповідного
податкового номера споживача - платника податку на додану
вартість.
Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" і її
дочірня компанія "Газ України" забезпечують ведення окремого
бухгалтерського обліку та складання щомісячного балансу
надходження і розподілу такого газу".
2. Доповнити постанову пунктами 7, 8 і 9 такого змісту:
"7. Граничний рівень цін на природний газ, який поставляється
для промислових споживачів Національною акціонерною компанією
"Нафтогаз України" та її дочірньою компанією "Газ України",
затверджується Національною комісією регулювання електроенергетики
за погодженням з Міністерством економіки та з питань європейської
інтеграції.
8. Міністерству палива та енергетики разом з Національною
комісією регулювання електроенергетики, Міністерством економіки та
з питань європейської інтеграції, Держжитлокомунгоспом та
Державним комітетом з енергозбереження до 1 березня 2003 р.
розробити норми використання та розподілу природного газу
теплоенергетичними підприємствами для виробництва електричної та
теплової енергії.
9. Затвердити прогнозний баланс надходження та розподілу
природного газу по Україні на 2003 рік, що додається".
3. Доповнити постанову додатком такого змісту:
"Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 27 грудня 2001 р. N 1729
ПРОГНОЗНИЙ БАЛАНС
надходження та розподілу природного газу
по Україні на 2003 рік

------------------------------------------------------------------ Надходження |Обсяг, млн.| Розподіл |Обсяг, млн. |куб. метрів| |куб. метрів ------------------------------------------------------------------ Ресурси газу, всього 89756 розподіл газу, 89756
всього
в тому числі: в тому числі:
газ власного 18611 фонди 31190
видобутку облдержадміністрацій
в тому числі: в тому числі:
ДК "Укргаз- 13500 населення 17650
видобування"
ВАТ "Укрнафта" 3096 бюджетні організації 1070
ДАТ "Чорномор- 1015 підприємства 11830
нафтогаз" теплокомуненерго
інші 1000 виробничо- 640
технологічні витрати
газорозподільних
підприємств
в тому числі: промислові споживачі 33485
СП "Полтавська 245 в тому числі:
газонафтова
компанія"
СП "УкрКарпат- 7,2 для генеруючих 8800
Ойл ЛТД" компаній
СП "Дельта" 36 виробничо- 7526
технологічні потреби
СП "Каштан 1,3 газ для вироблення 113
Петроліум ЛТД" скрапленого газу та
стабільного бензину
ЗАТ "Пласт" 98,1 експорт, усього 3676
ЗАТ "Укрнафтогаз- 240 в тому числі:
технологія"
СП "Бориславська 29,3 за Ямбурзькими 500
нафтова компанія" угодами
ТОВ "Оберон-вугілля" 8,2 повернення боргу 1500
ВАТ "Газпром"
НАК "Надра України" 133,3 закачування до 12266
підземних сховищ газу
ТОВ "Куб-Газ" 56,3
ТОВ "Дніпрогаз- 70
ресурс"
ТОВ "Мар'їнське" 56,5
ТОВ "Інвестор- 8
нафтогаз"
ЗАТ "Тисагаз" 5,2
ДП "Європа нафта 5,6
і газ України"
Газ, отриманий від 26000
ВАТ "Газпром"
за транзит
Туркменський газ 31500
Інші постачальники 360
Відбір з підземних 13285"
сховищ газу
4. У Порядку забезпечення галузей національної економіки та
населення природним газом, затвердженому зазначеною постановою:
пункти 5, 8 і 11 виключити;
в абзаці сьомому пункту 10 і в пункті 14 слово
"Держкоменергозбереження" замінити словами "Державна інспекція з
енергозбереження Держкоменергозбереження" у відповідних відмінках.вгору