Документ 104-2001-п, попередня редакція — Редакція від 01.01.2007, підстава - 1700-2006-п
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 7 лютого 2001 р. N 104
Київ
Про порядок і норми грошового та матеріального
забезпечення військовослужбовців Збройних Сил,
інших військових формувань, осіб начальницького
складу органів внутрішніх справ, Державної служби
спеціального зв'язку та захисту інформації, Державної
кримінально-виконавчої служби, відряджених до органів
виконавчої влади та інших цивільних установ
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 1736 ( 1736-2002-п ) від 16.11.2002
N 1402 ( 1402-2003-п ) від 04.09.2003
N 1074 ( 1074-2006-п ) від 01.08.2006
N 1700 ( 1700-2006-п ) від 08.12.2006 }

{ У назві та тексті Постанови слова "органів і установ
виконання покарань" замінено словами "Державної
кримінально-виконавчої служби" згідно з Постановою КМ
N 1074 ( 1074-2006-п ) від 01.08.2006 }
{ У назві і тексті Постанови після слів "органів внутрішніх
справ" доповнено словами ", Державної служби спеціального
зв'язку та захисту інформації" згідно з Постановою КМ
N 1700 ( 1700-2006-п ) від 08.12.2006 }

З метою впорядкування грошового і матеріального забезпечення
військовослужбовців Збройних Сил, інших військових формувань, осіб
начальницького складу органів внутрішніх справ, Державної служби
спеціального зв'язку та захисту інформації, Державної
кримінально-виконавчої служби, відряджених до органів виконавчої
влади та інших цивільних установ, Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є:
1. Установити, що військовослужбовцям, особам начальницького
складу органів внутрішніх справ, Державної служби спеціального
зв'язку та захисту інформації та Державної кримінально-виконавчої
служби, відрядженим до органів виконавчої влади та інших цивільних
установ, виплачується грошове та здійснюється матеріальне
забезпечення, передбачене законодавством для військовослужбовців
Збройних Сил, інших військових формувань, особового складу органів
внутрішніх справ, Державної служби спеціального зв'язку та захисту
інформації та Державної кримінально-виконавчої служби.
При цьому грошове забезпечення виплачується виходячи з
окладів за посадами, займаними зазначеними особами в органах та
установах, до яких вони відряджені, окладів за військовими
званнями та інших видів грошового забезпечення у розмірах і
порядку, визначених законодавством для військовослужбовців, осіб
начальницького складу органів внутрішніх справ, Державної служби
спеціального зв'язку та захисту інформації, Державної
кримінально-виконавчої служби.
Виплата одноразової грошової винагороди за підтримання
високої бойової готовності військ, зразкове виконання службових
обов'язків і бездоганну дисципліну відрядженим військовослужбовцям
не провадиться.
Надати право керівникам органів виконавчої влади та інших
цивільних установ, до яких відряджені зазначені категорії осіб,
виплачувати додаткові види грошового забезпечення, встановлені
законодавством, в межах асигнувань на утримання цих органів і
установ.
Виплата грошового забезпечення провадиться за рахунок коштів
тих органів виконавчої влади та інших цивільних установ, до яких
відряджені зазначені військовослужбовці, особи начальницького
складу органів внутрішніх справ, Державної служби спеціального
зв'язку та захисту інформації, Державної кримінально-виконавчої
служби.
За відрядженими особами зберігаються всі види матеріального
забезпечення за попереднім місцем служби, гарантії щодо
соціального захисту, передбачені законодавством, за рахунок
бюджетів Збройних Сил, інших військових формувань, органів
внутрішніх справ, Державної служби спеціального зв'язку та захисту
інформації, Державної кримінально-виконавчої служби.
Грошове забезпечення військовослужбовців, начальницького
складу органів внутрішніх справ, Державної служби спеціального
зв'язку та захисту інформації, Державної кримінально-виконавчої
служби, обраних народними депутатами України, депутатами місцевих
рад, здійснюється відповідно до Законів України "Про статус
народного депутата України" ( 2790-12 ) і "Про статус депутатів
місцевих рад" ( 3949-12 ). ( Абзац сьомий пункту 1 із змінами,
внесеними згідно з Постановою КМ N 1736 ( 1736-2002-п ) від
16.11.2002 )
2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету
Міністрів України від 2 березня 1994 р. N 130 ( 130-94-п ) "Про
грошове і матеріальне забезпечення військовослужбовців,
відряджених до державних органів, Товариства сприяння обороні
України, Академії наук України та галузевих академій наук".
3. Міністерству оборони, Міністерству внутрішніх справ,
Службі безпеки, Міністерству з питань надзвичайних ситуацій та у
справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи,
Адміністрації Державної прикордонної служби, Державному
департаменту з питань виконання покарань, Управлінню державної
охорони привести свої нормативно-правові акти у відповідність з
цією постановою. ( Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1402
( 1402-2003-п ) від 04.09.2003 )

Перший
віце-прем'єр-міністр України Ю.ЄХАНУРОВ
Інд. 29вгору