Документ 1038-2000-п, поточна редакція — Редакція від 01.12.2018, підстава - 975-2018-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 27 червня 2000 р. N 1038
Київ
Про внесення змін та визнання такими, що втратили
чинність, деяких актів Кабінету Міністрів України
з питань застосування контрактної форми трудового
договору
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 784 ( 784-2001-п ) від 11.07.2001
N 383 ( 383-2006-п ) від 29.03.2006
N 302 ( 302-2009-п ) від 02.04.2009
N 814 ( 814-2010-п ) від 08.09.2010
N 1329 ( 1329-2011-п ) від 21.12.2011
N 1375 ( 1375-2011-п ) від 26.12.2011
N 1002 ( 1002-2015-п ) від 05.12.2015
N 175 ( 175-2016-п ) від 16.03.2016
N 920 ( 920-2016-п ) від 07.12.2016
N 975 ( 975-2018-п ) від 21.11.2018 }

У зв'язку з прийняттям Закону України від 24 грудня 1999 р.
N 1356 ( 1356-14 ) "Про внесення змін до Кодексу законів про працю
України" Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Внести зміни до деяких актів Кабінету Міністрів України з
питань застосування контрактної форми трудового договору
(додаються).
2. Визнати такими, що втратили чинність, акти Кабінету
Міністрів України згідно з переліком, що додається.

Прем'єр-міністр України В.ЮЩЕНКО
Інд. 26

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 27 червня 2000 р. N 1038
ЗМІНИ,
що вносяться до деяких актів Кабінету Міністрів
України з питань застосування контрактної форми
трудового договору

1. В абзаці першому пункту 9 Положення про діяльність
Українського відділення міжнародної неурядової організації
"Міжнародний центр наукової культури - Всесвітня лабораторія",
затвердженого постановою Кабінету Міністрів Української РСР від
29 липня 1991 р. N 111 ( 111-91-п ) (ЗП УРСР, 1991 р., N 8,
ст. 70) слово "(контрактами)" виключити.
2. В абзаці п'ятому пункту 9 Положення про Українську
державну компанію "Укрнафтохім", затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 2 березня 1992 р. N 106 ( 106-92-п )
"Питання Української компанії "Укрнафтохім" (ЗП України, 1992 р.,
N 4, ст. 83) слова "та організацій" виключити.
{ Пункт 3 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 975
( 975-2018-п ) від 21.11.2018 }
4. В абзаці третьому підпункту 17 пункту 4 Положення про
Комітет у справах нагляду за страховою діяльністю, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 14 березня 1994 р. N 166
( 166-94-п ) "Питання Комітету у справах нагляду за страховою
діяльністю" (ЗП України, 1994 р., N 7, ст. 170) слова "установ і
організацій" виключити.
5. У постанові Кабінету Міністрів України від 19 березня 1994
р. N 170 ( 170-94-п ) "Про впорядкування застосування контрактної
форми трудового договору" (ЗП України, 1994 р., N 7, ст. 172):
пункт 1 викласти у такій редакції:
"1. Установити, що контрактна форма трудового договору
застосовується до працівників при прийнятті (найманні) на роботу,
лише у випадках, прямо передбачених законами";
у пункті 3 Положення про порядок укладання контрактів при
прийнятті (найманні) на роботу працівників, затвердженого
зазначеною постановою, слова "чинним законодавством" замінити
словом "законами".
6. В абзаці четвертому пункту 2 постанови Кабінету Міністрів
України від 26 січня 1995 р. N 54 ( 54-95-п ) "Про утворення
Тимчасового міжвідомчого комітету з питань підготовки спільного із
Світовим банком Проекту розвитку міського громадського транспорту
України" слова "на контрактній основі" виключити.
7. В абзаці четвертому пункту 2 розпорядження Кабінету
Міністрів України від 22 січня 1996 р. N 56 ( 56-96-р ) слова "на
контрактній основі" виключити.

{ Пункт 8 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 1329
( 1329-2011-п ) від 21.12.2011 }

{ Пункт 9 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 920
( 920-2016-п ) від 07.12.2016 }

10. Пункт 30 Положення "Про центр медико-соціальної
реабілітації неповнолітніх", затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 6 вересня 1996 р. N 1072 ( 1072-96-п ) (ЗП
України, 1996 р., N 17, ст. 481) після слів "за трудовим договором
або" доповнити словами "у визначених законами випадках за".

{ Пункт 11 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 175
( 175-2016-п ) від 16.03.2016 }

12. В абзаці другому пункту 70 Статуту відкритого
акціонерного товариства "Лізингова компанія "Украгромашінвест",
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 7 березня
1998 р. N 286 ( 286-98-п ) "Питання лізингової компанії
"Украгромашінвест" (Офіційний вісник України, 1998 р., N 10,
ст. 384; 1999 р., N 51, ст. 2546), слово "контракти" замінити
словами "відповідно до законодавства трудові договори".

{ Пункт 13 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 1002
( 1002-2015-п ) від 05.12.2015 }

{ Пункт 14 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 814
( 814-2010-п ) від 08.09.2010 }

{ Пункт 15 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 302
( 302-2009-п ) від 02.04.2009 }

{ Пункт 16 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 383
( 383-2006-п ) від 29.03.2006 }

{ Пункт 17 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 784
( 784-2001-п ) від 11.07.2001 }

{ Пункт 18 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 1375
( 1375-2011-п ) від 26.12.2011 }

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 27 червня 2000 р. N 1038
ПЕРЕЛІК
актів Кабінету Міністрів України,
що втратили чинність

1. Абзац третій пункту 6 постанови Кабінету Міністрів
Української РСР від 19 серпня 1991 р. N 158 ( 158-91-п ) "Питання
Фонду державного майна Української РСР".
2. Абзац перший пункту 5 постанови Кабінету Міністрів України
від 1 липня 1992 р. N 366 ( 366-92-п ) "Про заходи у зв'язку з
виведенням Чорнобильської АЕС з експлуатації".
3. Абзац четвертий пункту 4 постанови Кабінету Міністрів
України від 21 вересня 1992 р. N 544 ( 544-92-п ) "Про розробку
Державної програми впровадження екранних технологій в освіту і
просвітницьку справу та створення Національної кінематеки
України", в редакції постанови Кабінету Міністрів України від
11 листопада 1994 р. N 768 ( 768-94-п ) (ЗП України, 1995 р., N 1,
ст. 25).
4. Пункт 23 Положення про центри сертифікатних аукціонів,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 лютого
1995 р. N 144 ( 144-95-п ) (ЗП України, 1995 р., N 5, ст. 129).
5. Постанова Кабінету Міністрів України від 30 травня 1997 р.
N 511 ( 511-97-п ) "Про контрактну форму трудового договору з
керівниками та творчими працівниками державних театральних та
концертно-видовищних закладів, підприємств і організацій культури"
(Офіційний вісник України, 1997 р., число 23, с. 73).
6. Абзац одинадцятий розділу "Етапи реструктуризації"
Програми реструктуризації Українського об'єднання електрозв'язку
"Укртелеком", затвердженої постановою Кабінету Міністрів України
від 4 січня 1998 р. N 1 ( 1-98-п ).
7. Абзац другий пункту 23 Положення про Державний
науково-дослідний контрольний інститут ветеринарних препаратів та
кормових добавок, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 7 травня 1998 р. N 637 ( 637-98-п ).вгору