Документ 1035-2018-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 05.12.2018
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 14.12.2018. Подивитися в історії? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 5 грудня 2018 р. № 1035
Київ

Про внесення змін до Порядку надання Державній прикордонній службі та виконання нею доручень уповноважених державних органів щодо осіб, які перетинають державний кордон

Внести до Порядку надання Державній прикордонній службі та виконання нею доручень уповноважених державних органів щодо осіб, які перетинають державний кордон, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 квітня 2013 р. № 280 (Офіційний вісник України, 2013 р., № 31, ст. 1083; 2016 р., № 56, ст. 1942; 2017 р., № 38, ст. 1204), зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 29
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 5 грудня 2018 р. № 1035

ЗМІНИ,
що вносяться до Порядку надання Державній прикордонній службі та виконання нею доручень уповноважених державних органів щодо осіб, які перетинають державний кордон

1. В абзаці п’ятому пункту 5 слова “або розвідувальні заходи” замінити словами “, розвідувальні заходи або слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні, заходи з протидії порушенням митних правил, а також прийнято рішення про добровільне чи примусове повернення в країну походження або третю країну”.

2. У пункті 6:

1) абзац шостий викласти в такій редакції:

“Голови ДФС або його заступників, уповноважених Головою керівників структурних підрозділів ДФС або їх заступників, керівників територіальних органів ДФС або їх заступників;”;

2) абзац восьмий викласти в такій редакції:

“Генерального прокурора або його першого заступника чи заступників, заступника Генерального прокурора - Головного військового прокурора, заступника Генерального прокурора - керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, керівників регіональних прокуратур або їх перших заступників чи заступників (у тому числі військових прокуратур на правах регіональних), керівників місцевих прокуратур або їх перших заступників чи заступників (у тому числі військових прокуратур на правах місцевих);”;

3) доповнити пункт абзацами такого змісту:

“Директора Національного антикорупційного бюро або його заступників, керівників підрозділів внутрішнього контролю, підрозділів детективів або їх заступників;

Директора Державного бюро розслідувань або його заступників, уповноважених Директором керівників підрозділів центрального апарату Державного бюро розслідувань або їх заступників, директорів територіальних органів Державного бюро розслідувань або їх заступників.”.

3. Пункт 7 після слів “його заступниками” доповнити словами “, начальниками регіональних управлінь Адміністрації Держприкордонслужби або їх першими заступниками”.

4. В абзаці четвертому пункту 8 слова “громадян Російської Федерації та Республіки Білорусь - російською мовою з дублюванням латиницею, для інших” виключити.

5. У пункті 11:

1) слово “трьох” замінити словом “п’яти”;

2) доповнити пункт абзацом такого змісту:

“Доручення, зазначені в абзацах п’ятому - сьомому пункту 5 цього Порядку, можуть також надаватися Держприкордонслужбі в електронній формі з використанням інтегрованої міжвідомчої інформаційно-телекомунікаційної системи щодо контролю осіб, транспортних засобів та вантажів, які перетинають державний кордон (система “Аркан”). У такому випадку відповідальність за достовірність інформації, внесеної до інформаційно-телекомунікаційної системи прикордонного контролю “Гарт-1” Держприкордонслужби, несуть ініціатори доручення.”.

6. У пункті 13:

1) абзац перший після слів “зазначений у дорученні” доповнити словами “, з дня надходження до органу Держприкордонслужби”;

2) в абзаці другому слова “, інші доручення - не більш як на шість місяців” виключити;

3) доповнити пункт після абзацу другого новим абзацом такого змісту:

“Доручення, що надаються згідно з абзацами третім і четвертим пункту 5 цього Порядку, беруться на контроль на строк, що не перевищує строку, визначеного у рішенні слідчого судді, суду, а інші доручення - не більш як на один рік.”.

У зв’язку з цим абзаци третій і четвертий вважати відповідно абзацами четвертим і п’ятим;

4) абзац четвертий після слів “такого строку” доповнити словами і цифрами “за підписом посадової особи, яка підписала доручення, або посадової особи вищого рівня, зазначеної в пунктах 6 і 7 цього Порядку”;

5) абзац п’ятий викласти в такій редакції:

“У разі коли строк здійснення контролю в дорученні або в процесуальних документах, зазначених у пункті 8 цього Порядку, не зазначено, такий строк становить 30 діб з дня надходження доручення до органу Держприкордонслужби, крім доручень, що надаються згідно з абзацом четвертим пункту 5 цього Порядку, які беруться на контроль на строк, що не перевищує один рік, про що орган Держприкордонслужби письмово повідомляє ініціатору доручення.”.

7. Пункт 16 після слів “цього Порядку” доповнити словами і цифрами “, або коли протягом п’яти діб до органу Держприкордонслужби не надійшов оригінал доручення, поданого згідно з пунктом 11 цього Порядку”.

8. Додаток до Порядку викласти в такій редакції:


“Додаток
до Порядку
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 5 грудня 2018 р. № 1035)

ДОРУЧЕННЯ”.вгору