Документ 1034-V, чинний, поточна редакція — Прийняття від 17.05.2007
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 15.06.2007. Подивитися в історії? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення зміни до статті 14
Закону України "Про лікарські засоби"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2007, N 34, ст.446 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Частину другу статті 14 Закону України "Про лікарські
засоби" ( 123/96-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1996 р.,
N 22, ст. 86) викласти в такій редакції:
"Державну інспекцію з контролю якості лікарських засобів
очолює Головний державний інспектор України з контролю якості
лікарських засобів, який призначається на посаду і звільняється з
посади Кабінетом Міністрів України за поданням Міністра охорони
здоров'я України".
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 17 травня 2007 року
N 1034-Vвгору