Документ 1034-XIV, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 07.02.2019, підстава - 2473-VIII

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
{ Закон втратив чинність на підставі Закону
N 2473-VIII ( 2473-19 ) від 21.06.2018, ВВР, 2018, N 30, ст.239 }
Про внесення зміни до статті 1 Закону України
"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999, N 44, ст.390 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Статтю 1 Закону України "Про порядок здійснення
розрахунків в іноземній валюті" ( 185/94-ВР ) (Відомості Верховної
Ради України, 1994 р., N 40, ст. 364) доповнити частиною другою
такого змісту:
"Виручка резидентів в іноземній валюті за експорт
фармацевтичної продукції вітчизняного виробництва (коди ТН ЗЕД
30.01-30.06) підлягає зарахуванню на їх валютні рахунки в
уповноважених банках у строки виплати заборгованостей, зазначені в
контрактах, але не пізніше 180 календарних днів з дати митного
оформлення (виписки вивізної вантажної митної декларації)
фармацевтичної продукції, що експортується. Перевищення
зазначеного строку потребує індивідуальної ліцензії Національного
банку України".
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 10 вересня 1999 року
N 1034-XIVвгору