Документ 1033-96-п, поточна редакція — Редакція від 01.09.2005, підстава - 790-2005-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 31 серпня 1996 р. N 1033
Київ
Про заходи щодо залучення додаткових надходжень
до бюджету та підвищення ефективності витрачання
бюджетних коштів для забезпечення фінансування
соціальних виплат населенню
( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 90 ( 90-97-п ) від 30.01.97
N 311 ( 311-97-п ) від 04.04.97
N 782 ( 782-97-п ) від 15.07.97
N 154 ( 154-98-п ) від 16.02.98
N 175 ( 175-99-п ) від 08.02.99
N 541 ( 541-2001-п ) від 18.05.2001
N 1758 ( 1758-2001-п ) від 27.12.2001
N 790 ( 790-2005-п ) від 22.08.2005 )

З метою залучення додаткових коштів для забезпечення
фінансування соціальних виплат населенню та підвищення
ефективності витрачання бюджетних коштів Кабінет Міністрів України
та Національний банк України п о с т а н о в л я ю т ь:
1. Установити, що Віце-прем'єр-міністри України приймають
рішення про встановлення надбавок і преміювання керівників
міністерств та інших центральних органів виконавчої влади з
урахуванням забезпечення ними погашення заборгованості по
соціальних виплатах, дотримання підвідомчими бюджетними установами
лімітів асигнувань на оплату праці працівників та своєчасності
сплати підвідомчими підприємствами, установами і організаціями
платежів та обов'язкових відрахувань до бюджетів. ( Абзац перший
пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1758
( 1758-2001-п ) від 27.12.2001 ) Рішення про преміювання та встановлення надбавок Голові Ради
міністрів Автономної Республіки Крим, головам обласних, Київської
і Севастопольської міських державних адміністрацій приймається
Віце-прем'єр-міністром України з питань економіки, а головам
районних адміністрацій та керівникам органів місцевого
самоврядування - відповідно Головою Ради міністрів Автономної
Республіки Крим та головами обласних, Київської і Севастопольської
міських державних адміністрацій з урахуванням стану економіки та
погашення заборгованості по соціальних виплатах у відповідних
регіонах. Міністерствам і відомствам, місцевим органам виконавчої влади
розглянути причини допущення перевитрат лімітів асигнувань на
оплату праці керівниками установ та організацій за перше півріччя
1996 року та прийняти рішення про розірвання з ними контрактів або
зменшення їм розмірів премій та надбавок.
2. Установити, що: бюджетні установи, незалежно від того, з якого бюджету вони
фінансуються, можуть здійснювати витрати у вересні-грудні 1996
року на утримання мобільних телефонів та придбання легкових
автомобілів лише з дозволу Міністерства фінансів; ( Дію абзацу
другого пункту 2 продовжено до 1 січня 1998 року згідно з
Постановою КМ N 90 ( 90-97-п ) від 30.01.97; дію абзацу другого
пункту 2 продовжено до 1 січня 1999 року згідно з Постановою КМ N
154 ( 154-98-п ) від 16.02.98; дію абзацу другого пункту 2
продовжено до 1 січня 2000 року згідно з Постановою КМ N 175
( 175-99-п ) від 08.02.99 ) з 10 вересня 1996 р. кошти з бюджетів усіх рівнів на виплату
заробітної плати перераховуються відповідними органами бюджетним
установам і організаціям на спеціальні рахунки в установах банків; штатний розпис та кошторис витрат бюджетних установ і
організацій, незалежно з якого бюджету вони фінансуються,
затверджуються для них керівниками вищестоящих органів за
підпорядкованістю установи. У зазначеному порядку затверджуються
кошториси надходжень та видатків за спеціальними коштами. Кошториси видатків на утримання міністерств та інших
центральних органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної
Республіки Крим, обласних, Київської і Севастопольської міських
державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування, а
також їх штатні розписи затверджуються керівниками цих
організацій. ( Абзац п'ятий пункту 2 із змінами, внесеними згідно
з Постановою КМ N 1758 ( 1758-2001-п ) від 27.12.2001 ) Міністерству фінансів до 1 жовтня 1996 р. подати на
затвердження Кабінету Міністрів України проект Положення про
порядок складання кошторисів доходів і видатків бюджетних установ,
передбачивши в ньому складання єдиного кошторису бюджетної
установи з включенням всіх видів надходжень та необхідних
видатків,а також порядок здійснення контролю за витрачанням
коштів.
3. Керівникам органів, що мають у підпорядкуванні бюджетні
установи: до 10 вересня цього року затвердити штатні розписи і
кошториси витрат на 1996 рік бюджетних установ, передбачивши
скорочення штатної чисельності проти штатної чисельності, яка
склалась у бюджетній установі на 1 січня 1996 року, пріоритетне
спрямування коштів на виплату заробітної плати та погашення
заборгованості по ній та оплату комунальних послуг; встановити для підвідомчих бюджетних установ на IV квартал
1996 року ліміти витрат на утримання легкового і спеціального
автотранспорту, телефонні переговори та електроенергію,
передбачивши скорочення цих витрат проти витрат, які були
здійснені у II кварталі 1996 року.
4. Міністерству фінансів України разом з Міністерством
фінансів Автономної Республіки Крим, обласними, Київським і
Севастопольським міськими фінансовими управліннями здійснити
перевірки виконання пункту 3 цієї постанови і про результати
доповісти Кабінету Міністрів України до 1 листопада 1996 року.
5. Установити, що на період погашення заборгованості по
заробітній платі працівникам бюджетних установ, яким умови оплати
праці затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 30
серпня 2002 р. N 1298 ( 1298-2002-п ) "Про оплату праці
працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і
коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та
організацій окремих галузей бюджетної сфери": ( Абзац перший
пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 541
( 541-2001-п ) від 18.05.2001, N 790 ( 790-2005-п ) від
22.08.2005 ) надбавка до посадового окладу за складність, напруженість та
високу якість роботи може встановлюватись в межах фонду заробітної
плати у розмірі, що не перевищує 15 відсотків посадового окладу; доплати за виконання обов'язків тимчасово відсутніх
працівників та суміщення професій здійснюються у розмірі до 30
відсотків посадового окладу (тарифної ставки); може надаватися матеріальна допомога, в тому числі на
оздоровлення, за винятком матеріальної допомоги на поховання, в
сумі не більше одного посадового окладу на рік; може провадитись преміювання лише за рахунок економії фонду
заробітної плати; час, витрачений відповідними категоріями медичних працівників
на "чергування вдома", яке виконується за межами норми робочого
часу, підлягає додатковій оплаті за фактично відпрацьований час у
розмірі 15 відсотків. Дія цього пункту не поширюється на працівників національних
закладів (установ). ( Пункт 5 доповнено абзацом згідно з
Постановою КМ N 782 ( 782-97-п ) від 15.07.97 ) ( Дію пункту 5 продовжено до 1 січня 1998 року згідно з
Постановою КМ N 90 ( 90-97-п ) від 30.01.97; дію пункту 5
продовжено до 1 січня 1999 року згідно з Постановою КМ N 154
( 154-98-п ) від 16.02.98; дію пункту 5 продовжено до 1 січня 2000
року згідно з Постановою КМ N 175 ( 175-99-п ) від 08.02.99 )
6. Пункт 2 постанови Кабінету Міністрів України від 3 квітня
1993 р. N 245 ( 245-93-п ) "Про роботу за сумісництвом працівників
державних підприємств, установ і організацій" (ЗП України, 1993
р., N 9, ст. 184) викласти у такій редакції: "2. Установити, що
тривалість роботи за сумісництвом не може перевищувати чотирьох
годин на день і повного робочого дня у вихідний день. Загальна
тривалість роботи за сумісництвом протягом місяця не повинна
перевищувати половини місячної норми робочого часу. Оплата праці сумісників провадиться за фактично виконану
роботу".
7. Міністерствам і відомствам, Раді міністрів Автономної
Республіки Крим, обласним, Київській і Севастопольській міським
державним адміністраціям, керівникам бюджетних установ переукласти
у двомісячний термін контракти з працівниками бюджетних установ і
організацій, врахувавши в них обмеження щодо виплат, передбачених
у пунктах 5 та 6 цієї постанови, та виключити з контрактів грошові
виплати та інші умови, які не передбачені в умовах оплати праці
працівників бюджетних установ, що затверджені чинним
законодавством.
8. Призупинити у вересні-грудні 1996 року бригадну форму
організації праці у бюджетних установах. ( Дію пункту 8 продовжено до 1 січня 1998 року згідно з
Постановою КМ N 90 ( 90-97-п ) від 30.01.97; дію пункту 8
продовжено до 1 січня 1999 року згідно з Постановою КМ N 154
( 154-98-п ) від 16.02.98; дію пункту 8 продовжено до 1 січня 2000
року згідно з Постановою КМ N 175 ( 175-99-п ) від 08.02.99 )
9. Міністерству освіти, Міністерству охорони здоров'я,
Міністерству культури, Міністерству соціального захисту населення,
Міністерству сільського господарства і продовольства до 1 грудня
1996 р. розробити і за погодженням з Міністерством фінансів
затвердити штатні нормативи та типові штати бюджетних установ.
10. Міністерству освіти і місцевим органам виконавчої влади
під час формування мережі загальноосвітніх шкіл на 1996/97
навчальний рік забезпечити наповнюваність у класах не нижче рівня
1990/91 навчального року. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним,
Київській і Севастопольській міським державним адміністраціям
подати інформацію про проведену роботу щодо формування мережі
загальноосвітніх шкіл на 1996/97 навчальний рік Міністерству
освіти до 10 жовтня 1996 року. Міністерству освіти узагальнену інформацію подати Кабінету
Міністрів України до 1 листопада 1996 року.
11. Міністерству освіти переглянути навчальні плани закладів
освіти на 1996/97 навчальний рік з метою їх скорочення на 10
відсотків.
12. Міністерству внутрішніх справ, Міністерству юстиції,
Державному митному комітету, Міністерству фінансів : перевірити виконання рішень щодо реалізації конфіскованого,
безхазяйного майна, майна, що за правом успадкування перейшло у
власність держави, та скарбів і вжити заходів до своєчасного
надходження коштів від такої реалізації до державного бюджету; проінвентаризувати майно, грошові кошти, що знаходяться на
зберіганні у правоохоронних органах та митницях і за якими термін
зберігання закінчився, та прийняти передбачені законодавством
рішення; про наслідки вжитих заходів доповісти Кабінету Міністрів
України до 15 вересня 1996 року.
13. Національній академії наук, Міністерству освіти,
Міністерству культури, Міністерству охорони здоров'я, Міністерству
оборони здійснити перевірки у підвідомчих установах, організаціях
та військових формуваннях правильності збору та обліку лому
дорогоцінних і кольорових металів після списання матеріальних
цінностей та вжити додаткових заходів до реалізації цих металів. Отримані кошти перерахувати в доход державного бюджету. Про наслідки проведеної роботи повідомити Міністерство
фінансів до 1 жовтня 1996 року. Міністерству фінансів узагальнити матеріали і доповісти
Кабінету Міністрів України до 10 жовтня 1996 року.
14. Міністерствам і відомствам, Раді міністрів Автономної
Республіки Крим, обласним, Київській і Севастопольській міським
державним адміністраціям, які мають у своєму підпорядкуванні
бюджетні установи і заклади, забезпечити у вересні-грудні 1996 р.
спрямування коштів, одержаних від платного навчання студентів та
інших платних послуг, на погашення заборгованості по заробітній
платі у цих установах і закладах. Про результати повідомити Міністерство фінансів до 15 вересня
та 31 грудня цього року. Міністерству фінансів узагальнену інформацію подати Кабінету
Міністрів України до 25 вересня 1996 р. та 10 січня 1997 року.
15. Вищому арбітражному суду України, Міністерству внутрішніх
справ, Міністерству юстиції, Міністерству закордонних справ,
керівникам установ, що справляють державне мито, забезпечити повне
внесення державного мита до бюджету за вчинені дії та видані
документи. Державній податковій адміністрації України організувати
перевірки щодо своєчасності і повноти внесення державного мита до
бюджету в установах, що його справляють, і про наслідки доповісти
Кабінетові Міністрів України до 15 вересня 1996 року.
16. Державній митній службі забезпечити перерахування
належних до бюджету коштів не пізніш як за три банківських дні з
дати повного оформлення вантажної митної декларації. ( Пункт 16 в
редакції Постанови КМ N 311 ( 311-97-п ) від 04.04.97 )
17. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним,
Київській і Севастопольській міським державним адміністраціям
разом з Міністерством зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі,
Міністерством внутрішніх справ, Державною податковою
адміністрацією України, Державним комітетом у справах захисту прав
споживачів та іншими контролюючими органами у місячний термін
вжити дійових заходів до наведення порядку в організації
торговельного обслуговування населення, а також припинення всіх
форм неорганізованої торгівлі у разі відсутності відповідно
оформленного дозволу на торгівлю, для чого створити на місцях
робочі групи з працівників цих органів. Про вжиті заходи повідомити Міністерство фінансів до 10
жовтня та 20 грудня 1996 року. Міністерству фінансів узагальнену інформацію подати Кабінету
Міністрів України до 20 жовтня та 30 грудня 1996 року.
18. Міністерству фінансів у місячний термін подати пропозиції
Кабінету Міністрів України про ліміти кількості легкових
автомобілів для місцевих органів виконавчої влади.
19. Підприємствам, установам і організаціям незалежно від
форм власності до 10 вересня 1996 р. закрити розрахункові рахунки
у різних банках, залишивши лише один розрахунковий рахунок в
одному з банків. Державній податковій адміністрації України разом з
Національним банком України до 10 жовтня 1996 р. провести
інвентаризацію розрахункових рахунків з метою виявлення випадків
відкриття суб'єктами підприємницької діяльності більше одного
розрахункового рахунку та до 15 жовтня цього року повідомити про
такі випадки відповідні комерційні банки. У подальшому у разі
виявлення порушень відкриття розрахункових рахунків подавати
відповідні матеріали Кабінету Міністрів України та Національному
банку про притягнення комерційних банків до відповідальності. Національному банку України за поданням податкових органів
розглянути питання про відкликання ліцензій комерційних банків на
право займатися банківською діяльністю, які допустять відкриття
додаткових розрахункових рахунків для підприємств, установ і
організацій після 10 вересня 1996 р., та у разі невжиття заходів
до закриття додаткових розрахункових рахунків.
20. Міністерству охорони здоров'я і місцевим органам
виконавчої влади здійснити додаткові заходи щодо розширення
стаціонарів денного перебування за рахунок упорядкування
функціонування цілодобових ліжок. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним,
Київській і Севастопольській міським державним адміністраціям
подати інформацію про проведену роботу у вересні цього року
Міністерству охорони здоров'я до 1 жовтня 1996 року. Міністерству охорони здоров'я узагальнену інформацію подати
Кабінету Міністрів України до 10 листопада 1996 року.
21. Бюджетним установам і організаціям забезпечити ефективне
використання приміщень, що перебувають на їх балансі, передбачивши
здачу в оренду вільних приміщень. Договори на здачу в оренду, включаючи договори, які були
укладені до прийняття даної постанови, повинні бути погоджені
бюджетними установами і організаціями, незалежно від
підпорядкування, з місцевими фінансовими органами за місцем
знаходження. Розмір орендної плати визначається в договорі, але не нижче
розмірів плати, встановленої місцевими органами виконавчої влади і
органами місцевого самоврядування. ( Абзац третій пункту 21 із
змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1758 ( 1758-2001-п )
від 27.12.2001 ) Міністерствам і відомствам, що мають у підпорядкуванні
бюджетні установи і організації, Раді міністрів Автономної
Республіки Крим, обласним, Київській і Севастопольській міським
державним адміністраціям подати Міністерству фінансів інформацію
про вжиті заходи щодо підвищення ефективності використання
приміщень бюджетними установами і організаціями до 25 вересня 1996
року. Встановити, що доходи від оренди приміщень бюджетних установ
і закладів, які залишаються в їх розпорядженні, спрямовуються на
погашення заборгованості по заробітній платі працівників цих
установ і закладів, а при відсутності заборгованості по заробітній
платі - на оплату за житлово-комунальні послуги.
22. Міністерству праці, Міністерству фінансів, Міністерству
юстиції у двотижневий термін подати проект постанови щодо
приведення рішень Кабінету Міністрів України у відповідність з
цією постановою.
Прем'єр-міністр України Голова Правління Національного
банку України
П.ЛАЗАРЕНКО В.ЮЩЕНКО
Інд.67вгору