Про внесення змін до Положення про загальноосвітній навчальний заклад
Постанова Кабінету Міністрів України від 30.09.20091033
Документ 1033-2009-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 06.09.2010, підстава - 778-2010-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 30 вересня 2009 р. N 1033
Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 778 ( 778-2010-п ) від 27.08.2010 }
Про внесення змін до Положення
про загальноосвітній навчальний заклад

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Внести до Положення про загальноосвітній навчальний заклад,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 червня
2000 р. N 964 ( 964-2000-п ) (Офіційний вісник України, 2000 р.,
N 24, ст. 1016; 2001 р., N 40, ст. 1799), такі зміни:
доповнити Положення ( 964-2000-п ) пунктом 24-1 такого
змісту:
"24-1. У державному і комунальному загальноосвітньому
навчальному закладі мовою навчання є українська мова. Поряд з
українською мовою в навчально-виховному процесі в державних і
комунальних загальноосвітніх навчальних закладах можуть
застосовуватися та вивчатися мови національних меншин.";
пункт 46 після абзацу першого доповнити новим абзацом такого
змісту:
"в робочий час у державному і комунальному загальноосвітньому
навчальному закладі постійно застосовувати українську мову, а у
державному і комунальному загальноосвітньому навчальному закладі з
навчанням мовою національної меншини поряд з українською мовою -
також мову, якою здійснюється навчально-виховний процес в цьому
закладі;".
У зв'язку з цим абзаци другий - одинадцятий вважати
відповідно абзацами третім - дванадцятим.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 28вгору