Про встановлення плати за користування підручниками в загальноосвітніх школах
Постанова Кабінету Міністрів України від 31.08.19961031
Документ 1031-96-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 11.05.2006, підстава - 617-2006-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 31 серпня 1996 р. N 1031
Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 617 ( 617-2006-п ) від 11.05.2006 }
Про встановлення плати за користування
підручниками в загальноосвітніх школах
( Порядок користування підручниками з бібліотечних фондів
загальноосвітніх навчальних закладів поширюється на
учнів професійно-технічних навчальних закладів згідно з
Постановою КМ N 1128 ( 1128-98-п ) від 22.07.98 )
( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 984 ( 984-2001-п ) від 09.08.2001 )
( Положення Постанови втрачають чинність, як такі, що не
відповідають Конституції України (є неконституційними)
в частині встановлення плати за користування шкільними
підручниками в загальноосвітніх державних і комунальних
навчальних закладах на підставі Рішення Конституційного
Суду N 18-рп/2002 ( v018p710-02 ) від 21.11.2002 )

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Встановити з 1 вересня 1996 р. плату за користування
підручниками в загальноосвітніх школах у розмірі 20 відсотків їх
первинної вартості за весь навчальний рік. Від плати за користування підручниками звільняються
діти-сироти та діти із сімей, які отримують допомогу відповідно до
статей 52 і 53 Закону України "Про державну допомогу сім'ям з
дітьми" ( 2811-12 ). ( На доповнення пункту 1 встановлено, що з 1 вересня 2001 р.
розмір плати за користування у загальноосвітніх навчальних
закладах підручниками, виданими угорською, румунською, польською
та іншими мовами національних меншин, незалежно від їх вартості не
може перевищувати розміру плати за користування аналогічними
підручниками, виданими українською мовою, згідно з Постановою КМ
N 984 ( 984-2001-п ) від 09.08.2001 )
2. Міністерству освіти за погодженням з Міністерством
фінансів у місячний термін затвердити порядок плати за
користування підручниками.

Прем'єр-міністр України П.ЛАЗАРЕНКО
Інд. 28вгору