Про уточнення показників Державного бюджету України на 1993 рік
Постанова Кабінету Міністрів України від 13.12.19931031
Документ 1031-93-п, поточна редакція — Прийняття від 13.12.1993

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 13 грудня 1993 р. N 1031
Київ
Про уточнення показників
Державного бюджету України на 1993 рік

У зв'язку із зміною оптових і роздрібних цін й тарифів,
підвищенням заробітної плати, пенсій і стипендій, впровадженням
доплат та індексацій цін на сільськогосподарську продукцію, що
реалізується державі, збільшенням дотацій підприємствам вугільної
промисловості та керуючись статтею 21 Закону України "Про
Державний бюджет України на 1993 рік" ( 3091-12 ), Кабінет
Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Внести до показників Державного бюджету України на
1993 рік такі зміни і доповнення:
а) збільшити розміри надходження доходів до Державного
бюджету України на 1993 рік на 30.207.559,4 млн. крб., у тому
числі:
(млн. крб.)
Податок на добавлену вартість 7.271.606,2
Податок на доходи (прибуток) підприємств і організацій 4.654.737,7
Акцизний збір 575.542,7
Державне мито 31.038,8
Надходження від зовнішньоекономічної діяльності - разом 455.965
у тому числі:
митні доходи 455.965
Відрахування на геологорозвідувальні роботи 242.200
Мобілізація коштів для фінансування структурної перебудови економіки (25 відсотків амортвідрахувань) 418.749
Надходження коштів від продажу військового майна 240.410
Внески підприємств та господарських організацій до Фонду для здійснення заходів по ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та соціальному захисту населення 1.288.700
Надходження відрахувань від перевищення поточних доходів над видатками Національного банку 550.000
Внески до бюджету сум перевищення фактичного фонду споживання над розрахунковим 1.398.480
Надходження коштів від Державного комітету по матеріальних резервах 1.469.372
Надходження до бюджету коштів в рахунок погашення державного кредиту, одержаного підприємствами України від Російської Федерації 600.000
Збори та інші неподаткові доходи 166.549,9
Надходження коштів від здійснення Урядом України додаткових заходів по мобілізації доходів бюджету 7.204.570
Кошти, що підлягають передачі до державного бюджету з бюджетів Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя 3.639.638,1
б) зменшити надходження доходів до Державного бюджету України
на 1993 рік на 1.206.415,5 млн. крб.,
у тому числі:
доходи від експорту продукції 564.703,1
вивізне (експортне) мито 71.712,5
50 відсотків надходжень коштів від приватизації майна державних підприємств 570.000
в) збільшити асигнування з Державного бюджету України на
1993 рік загальною сумою на 37.741.928,3 млн. крб., у тому числі
на здійснення таких заходів:
(млн. крб.)
Соціальний захист населення - разом 15.790.634,6
з них:
надання пільгового кредиту членам
житлово-будівельних кооперативів
та індивідуальним сільським
забудовникам 69.168,3
соціальне забезпечення 6.331.711
у тому числі:
- пенсії військовослужбовцям та
особам начальницького і
рядового складу органів
внутрішніх справ 1.238.617
- перерахування до Пенсійного
фонду на виплати:
пенсій військовослужбовцям
рядового, сержантського і
старшинського складу
строкової служби та їх сім'ям 246.316,1
пенсій за віком 4.365.000
допомоги на дітей віком від
1,5 до 3 років 199.966,2
- перерахування до Фонду
соціального захисту інвалідів 240.188,3
- утримання будинків-інтернатів
та інших установ соціального
забезпечення 39.892,4
- установка телефонів учасникам 1.731
війни
фінансування заходів, пов'язаних
із здійсненням державного
регулювання цін (державна дотація
на худобу і молоко, газ, тверде
паливо для населення,
медикаменти, житлово-комунальні
послуги тощо) 9.389.755,3
у тому числі на:
худобу і молоко 8.329.700
газ 971.135,6
тверде паливо 430,6
медикаменти 78
будівельні матеріали для
індивідуальних забудовників
та житлово-будівельних
кооперативів 31.077,3
здешевлення вартості
будівництва житла молодіжними
житловими комплексами 28.052
житлово-комунальне
господарство (на воду,
міськелектротранспорт,
водовідведення,
теплопостачання, житлове
господарство) 7.281,8
послуги:
авіаліній 10.000
залізниць 12.000
Фінансування соціально-культурних закладів і установ - разом 2.539.024,9
у тому числі:
освіти 1.758.354,7
культури 342.340,3
охорони здоров'я 369.710
з них на здешевлення вартості
продукції молочних кухонь 10,5
фізичної культури та молодіжних
заходів 44.140,2
з них створення
матеріально-технічної бази для
підготовки спортсменів
України до XVII зимових (1994
рік) та XXVI літніх (1996
рік) Олімпійських ігор 7.212
фінансування відомчих закладів
соціально-культурної сфери 24.479,7
Фінансування науки 472.292
Державні капітальні вкладення у розвиток галузей і структурну перебудову економіки 1.408.616
з них на розвиток агропромислового
комплексу 655.006
Народне господарство - разом 9.258.708,1
з них:
- бюджетні позички 547.756
в тому числі на капітальні вкладення 377.756
- фінансування
геологорозвідувальних робіт 242.200
- фінансування заходів по
конверсії підприємств
оборонного комплексу і
створення нових видів
цивільної продукції 272.495
- фінансування Національної
космічної програми 72.000
- створення потужностей для
переробки брухту і відходів
дорогоцінних металів 28.333,7
- землевпорядкування,
протиепізоотичні заходи,
експлуатація та утримання
зрошувальних систем,
ветеринарної мережі та інші
витрати системи
агропромислового комплексу 113.252,7
- проведення земельної реформи 2.275
- відшкодування витрат по
оплаті сортових надбавок на
елітне насіння 19.835
- відшкодування подорожчання
племінної худоби 40.765
- рекультивація та докорінне
поліпшення земель 3.113,6
- охорона навколишнього
природного середовища 9.965
з них утримання місцевих
природоохоронних органів 9.019,6
- ведення лісового
господарства, охорона і
захист лісів 131.845
- фінансова допомога і часткова
сплата відсотків з виданих
кредитів:
підприємцям 12.500
селянським (фермерським)
господарствам 19.993
колективним
сільськогосподарським
підприємствам 1.200
- фінансування поставок до
державного резерву
матеріально-технічних
ресурсів (постанова Верховної
Ради України від 17.06.93
N 3286-XII) 1.186.000
- забезпечення державних
резервів 1.397.883
- компенсація різниці в цінах
на вугілля 4.472.600
- фінансування участі
Держкомнафтогазу в розвитку
Західно-Сибірського 300.000
нафтогазового комплексу
- заходи щодо виведення ЧАЕС з
експлуатації та будівництво
м. Славутича 25.003
- інші 359.693,1
з них:
подання допомоги обласним
державним адміністраціям в
ліквідації наслідків
стихійного лиха, що сталося в
липні 1993 року 160.881
Фінансування житлово-комунального та шляхового господарства - разом 165.915,4
у тому числі:
- капітальний ремонт житлового фонду 2.679,6
- благоустрій міст і селищ міського
типу 191,8
- ремонт та утримання шляхів 163.044
Реставрація пам'яток архітектури 10.870,3
Заходи, пов'язані з поверненням кримсько-татарського, німецького та інших депортованих народів 104.074
з них капітальні вкладення 86.067
Фінансування оборони - разом 2.344.292,8
у тому числі:
Міністерство оборони 2.132.187,8
Національна гвардія 53.492
Прикордонні війська 142.449
Штаб і війська цивільної оборони 16.164
Фінансування будівництва житла для військовослужбовців за рахунок коштів від продажу військового майна 240.410
Правоохоронні, митні органи, податкова служба - разом 1.353.523,6
у тому числі:
Служба безпеки України 182.818
органи Міністерства внутрішніх
справ 760.349
установи і підприємства
Міністерства внутрішніх справ
по виконанню покарань 183.969
Управління держохорони 6.123
митні органи 49.132
місцеві державні податкові інспекції 171.132,6
Утримання органів законодавчої, виконавчої та судової влади - разом 548.765,2
у тому числі:
законодавчої влади 18.349,1
виконавчої влади 462.057,6
судової влади 68.358,5
Прокуратура 46.177,5
Придбання обладнання для виробництва цінних паперів та документів суворого обліку 3.040,6
Відшкодування різниці у відсоткових ставках за користування пільговим кредитом 11.898
Зовнішньоекономічна діяльність - разом 896.699,9
у тому числі:
платежі за кредитними угодами під
гарантії Уряду 254.928,4
витрати по зовнішньоекономічній
діяльності 641.771,5
Інші видатки 117.986
Резервний фонд Кабінету Міністрів України 120.000
Заходи, пов'язані з ліквідацією наслідків Чорнобильської катастрофи та соціальним захистом населення 1.508.700
з них капітальні вкладення 744.000
Фінансування Програми стабілізації економіки:
Республіки Крим 123.000
м. Севастополя 91.150
Кошти, що підлягають передачі до бюджетів областей 586.149,4
г) зменшити асигнування з Державного бюджету України на
1993 рік на 220.629,5 млн. крб.,
у тому числі:
грошова допомога біженцям та
переселенцям 108
будівництво потужностей по
виготовленню власної валюти 2.655
поповнення оборотної касової
готівки 100.000
карбування монет 7.000
сплата процентів Національному
банку за кредити 42.800
субвенції місцевим бюджетам 68.066,5
2. Визначити граничний розмір дефіциту державного бюджету
України на 1993 рік в сумі 9.503.453,1 млн. карбованців.
3. Міністерству фінансів провести взаєморозрахунки між
Державним бюджетом України і бюджетами Республіки Крим, областей,
міст Києва і Севастополя, що випливають із цієї постанови, шляхом
прямої передачі коштів до відповідних бюджетів згідно з додатком.

Виконуючий обов'язки
Прем'єр-міністра України Ю.ЗВЯГІЛЬСЬКИЙ
Міністр
Кабінету Міністрів України І.ДОЦЕНКО
Інд. 18

Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 13 грудня 1993 р. N 1031
Відомості
про взаєморозрахунки між Державним бюджетом України
і бюджетами Республіки Крим, областей, міст Києва
та Севастополя, що випливають із внесених змін до
показників бюджетів на 1993 рік
(млн. крб.) ------------------------------------------------------------------ | Кошти, що підлягають передачі до |---------------------------------------- | Державного | бюджетів | бюджету | областей | України | ------------------------------------------------------------------
Республіка Крим 257510,0 -
Області

Вінницька 160616,3 -
Волинська 3579,5 -
Дніпропетровська 85486,1 -
Донецька - 492512,1
Житомирська 105822,0 -
Закарпатська - 37282,5
Запорізька 405320,0 -
Івано-Франківська 3622,7 -
Київська 463884,4 -
Кіровоградська 55045,4 -
Луганська 41120,0 -
Львівська 72923,2 -
Миколаївська 247322,4 -
Одеська 183836,7 -
Полтавська 248356,1 -
Рівненська 101475,5 -
Сумська 347902,8 -
Тернопільська 2460,7 -
Харківська - 11243,2
Херсонська 139841,1 -
Хмельницька 50840,9 -
Черкаська 57594,6 -
Чернівецька 33190,9 -
Чернігівська - 45111,6
м. Київ 638624,5 -
м. Севастополь 33262,3 -
Всього 3639638,1 586149,4

Міністр
Кабінету Міністрів України І.ДОЦЕНКОвгору