Document 1031-2011-п, invalid, current version — Loss of force on November 17, 2018, on the basis - 960-2018-п

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 5 жовтня 2011 р. № 1031
Київ

{Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ № 960 від 24.10.2018}

Деякі питання здійснення державного контролю товарів, що переміщуються через митний кордон України

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 452 від 21.05.2012
№ 1221 від 17.12.2012
№ 799 від 30.10.2013
№ 140 від 21.05.2014
№ 491 від 07.07.2015
№ 953 від 13.10.2015
№ 1198 від 25.11.2015
№ 44 від 31.01.2018}

Відповідно до статті 319 Митного кодексу України, статті 20 Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища", статей 44, 45 Закону України "Про безпечність та якість харчових продуктів", статті 38 Закону України "Про карантин рослин", статті 18 Закону України "Про ветеринарну медицину" Кабінет Міністрів України постановляє:

{Вступна частина із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 452 від 21.05.2012}

1. Затвердити перелік товарів, що підлягають державному контролю (у тому числі у формі попереднього документального контролю) у разі переміщення їх через митний кордон України, та критерії вибірковості фітосанітарного контролю супровідного дерев’яного пакувального матеріалу, що класифікується за кодом 4415 згідно з УКТЗЕД, згідно з додатками 1 і 2.

{Пункт 1 в редакції Постанови КМ № 44 від 31.01.2018}

2. Установити, що:

1) державний контроль товарів здійснюється посадовими особами контролюючих органів у зонах митного контролю на митній території України (крім пунктів пропуску через державний кордон України) у разі, коли в пункті пропуску такі види контролю зазначеними органами не завершено;

2) санітарно-епідеміологічному контролю підлягають товари, що вивозяться за межі митної території України, у разі, коли цього вимагає країна-імпортер;

{Підпункт 2 пункту 2 в редакції Постанови КМ № 44 від 31.01.2018}

2-1) фітосанітарному контролю підлягають товари, зазначені в переліку об’єктів регулювання для цілей імпорту, експорту та реекспорту, що у разі, коли країни-імпортери вимагають супроводження об’єктів регулювання фітосанітарними документами під час експорту та реекспорту з України;

{Пункт 2 доповнено підпунктом 2-1 згідно з Постановою КМ № 44 від 31.01.2018}

3) санітарно-епідеміологічному контролю (у тому числі у формі попереднього документального контролю) не підлягають такі товари, зазначені в переліку:

пестициди і агрохімікати, які зареєстровані в Україні;

{Абзац другий підпункту 3 пункту 2 в редакції Постанови КМ № 44 від 31.01.2018}

зразки для проведення наукових, лабораторних досліджень, державної санітарно-епідеміологічної експертизи, тестування;

транспортні засоби в кількості однієї одиниці, що надходять на адресу головних управлінь (управлінь) праці та соціального захисту населення обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій;

транспортні засоби в кількості однієї одиниці, що отримуються фізичними особами;

товари, що переміщуються через митний кордон України в режимі тимчасового ввезення (вивезення);

товари, що переміщуються через митний кордон України як інвестиції до статутного фонду суб'єктів господарювання або на підставі договорів про спільну інвестиційну діяльність;

товари, що ввозяться як комплектний об'єкт (за наявності договору між власником товару та установою Державної санітарно-епідеміологічної служби);

міжнародна технічна допомога;

товари, призначені для демонстрації або використання на виставках;

товари, що переміщуються через митний кордон України у режимі реімпорту, реекспорту;

матеріали для реклами;

реквізити для проведення зйомок кінофільмів, театральних вистав та аналогічних заходів;

товари, призначені для користування дипломатичними представництвами;

товари, що переміщуються через митний кордон України у міжнародних експрес-відправленнях або міжнародних поштових відправленнях;

давальницька сировина для використання у виробленні готової продукції - одягу, додаткових речей до одягу (товарні групи 61 і 62, товарні позиції 6301-6307 згідно з УКТЗЕД); взуття, гетрів та аналогічних виробів, їх частин (товарна група 64 згідно з УКТЗЕД); головних уборів та їх частин (товарна група 65 згідно з УКТЗЕД);

частини та приладдя;

насіннєвий, садивний матеріал, квіти, декоративні рослини за наявності сертифікатів про відсутність обробки їх пестицидами та іншими хімічними речовинами, виданих країною-виробником;

медичні вироби, медичні вироби для діагностики in vitro та допоміжні засоби до них, а також активні медичні вироби, які імплантують, що пройшли процедуру оцінки відповідності вимогам технічних регламентів;

{Підпункт 3 пункту 2 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 44 від 31.01.2018}

4) екологічному контролю (у тому числі у формі попереднього документального контролю) не підлягають такі товари, зазначені в переліку:

товари, що використовуються під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;

товари, що переміщуються трубопровідним транспортом;

4-1) товари, які переміщуються (пересилаються) у міжнародних поштових відправленнях та експрес-відправленнях, не підлягають видам контролю, визначеним у статті 319 Митного кодексу України, у пункті пропуску через державний кордон України;

{Пункт 2 доповнено підпунктом 4-1 згідно з Постановою КМ № 452 від 21.05.2012}

5) радіологічному контролю підлягають товари груп 1-97 згідно з УКТЗЕД (крім електроенергії - код товару згідно з УКТЗЕД 2716 00 00 00 та товарів, що переміщуються трубопровідним транспортом).

У разі наявності та належного функціонування у пунктах пропуску комплексів автоматизованого контролю за переміщенням радіоактивних речовин та ядерних матеріалів радіологічний контроль таких товарів здійснюється виключно у разі перевищення природного радіаційного фону.

{Підпункт 5 пункту 2 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 953 від 13.10.2015}

Радіологічний контроль наземних транспортних засобів і товарів, що переміщуються ними, здійснюється один раз:

{Абзац третій підпункту 5 пункту 2 в редакції Постанови КМ № 953 від 13.10.2015}

у разі ввезення на митну територію України - у пунктах пропуску через державний кордон України (пунктах ввезення на митну територію України) або в митних органах призначення (для товарів, що переміщуються (пересилаються) у міжнародних поштових відправленнях та експрес-відправленнях);

{Абзац підпункту 5 пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 452 від 21.05.2012}

у разі вивезення за межі митної території України - в митних органах відправлення або у пунктах пропуску через державний кордон України (пунктах вивезення за межі митної території України), крім випадків переміщення (пересилання) товарів у міжнародних поштових відправленнях та експрес-відправленнях;

{Абзац підпункту 5 пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 452 від 21.05.2012}

у разі транзиту - у пунктах пропуску через державний кордон України (пунктах ввезення на митну територію України), крім випадків переміщення (пересилання) товарів у міжнародних поштових відправленнях та експрес-відправленнях.

{Абзац підпункту 5 пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 452 від 21.05.2012}

2-1. Якщо товари, що вивозяться, не є об’єктами регулювання або країна-імпортер не вимагає супроводження об’єктів регулювання фітосанітарними документами під час експорту та реекспорту з України, контроль відповідності Міжнародному стандарту фітосанітарних заходів Міжнародної конвенції захисту рослин № 15 “Регулювання дерев’яного пакувального матеріалу у міжнародній торгівлі” дерев’яного пакувального матеріалу як супровідного матеріалу, що класифікується за кодом 4415 згідно з УКТЗЕД, здійснюється органами доходів і зборів у разі, коли відповідно до законодавства з питань державної митної справи зазначені товари підлягають митному огляду.

У разі виявлення невідповідності маркування дерев’яного пакувального матеріалу вимогам Міжнародного стандарту фітосанітарних заходів Міжнародної конвенції захисту рослин № 15 “Регулювання дерев’яного пакувального матеріалу у міжнародній торгівлі” посадова особа митного органу з використанням інформаційно-телекомунікаційної системи органів доходів і зборів, яка забезпечує взаємодію органів доходів і зборів, контролюючих органів та підприємств за принципом “єдиного вікна”, залучає до здійснення контролю державного фітосанітарного інспектора, який приймає рішення щодо експорту або відмови у експорті після проведення фітосанітарних процедур.

У разі надходження нотифікацій про невідповідність фітосанітарним заходам дерев’яного пакувального матеріалу відповідно до Міжнародного стандарту фітосанітарних заходів Міжнародної конвенції захисту рослин № 13 контроль супровідного дерев’яного пакувального матеріалу, що класифікується за кодом 4415 згідно з УКТЗЕД, відповідного підприємства - експортера здійснюється державними фітосанітарними інспекторами протягом року з моменту інформування органів доходів і зборів. Інформація про надходження нотифікацій про невідповідність фітосанітарним заходам країни імпорту дерев’яного пакувального матеріалу відповідно до Міжнародного стандарту фітосанітарних заходів Міжнародної конвенції захисту рослин № 13 подається Держпродспоживслужбою органам доходів і зборів не рідше ніж один раз на квартал.

{Постанову доповнено пунктом 2-1 згідно з Постановою КМ № 44 від 31.01.2018}

2-2. У разі ввезення на митну територію України товарів у супроводі об’єктів регулювання - дерев’яного пакувального матеріалу, що класифікується за кодом 4415 згідно з УКТЗЕД, контроль відповідності вимогам Міжнародного стандарту фітосанітарних заходів Міжнародної конвенції захисту рослин № 15 “Регулювання дерев’яного пакування матеріалу 7 міжнародній торгівлі” та фітосанітарним заходам здійснюється в розрізі країн державними фітосанітарними інспекторами з урахуванням аналізу та управління ризиками на підставі критеріїв вибірковості контролю дерев’яного пакувального матеріалу згідно з додатком 2. У разі невідповідності вимогам Міжнародного стандарту фітосанітарних заходів Міжнародної конвенції захисту рослин № 15 “Регулювання дерев’яного пакувального матеріалу у міжнародній торгівлі” та фітосанітарним заходам відсоток вантажів, які підлягають фітосанітарному контролю, визначається за більшим з критеріїв. Оновлення інформації про виявлені порушення фітосанітарних заходів у разі ввезення дерев’яного пакувального матеріалу проводиться один раз на квартал.

Інформаційно-телекомунікаційна система органів доходів і зборів, яка забезпечує взаємодію органів доходів і зборів, контролюючих органів та підприємств за принципом “єдиного вікна”, автоматично формує відмітку про здійснення фітосанітарного контролю зазначених товарів на підставі аналізу та управління ризиками відповідно до критеріїв вибірковості контролю та повідомляє підприємству про автоматично сформовані рішення.

{Постанову доповнено пунктом 2-2 згідно з Постановою КМ № 44 від 31.01.2018}

2-3. Держпродспоживслужба здійснює розміщення на своєму офіційному веб-сайті оновлену інформацію, яка стосується вибірковості фітосанітарного контролю супровідного дерев’яного пакувального матеріалу, що класифікується за кодом 4415 згідно з УКТЗЕД.

{Постанову доповнено пунктом 2-3 згідно з Постановою КМ № 44 від 31.01.2018}

3. Державній митній службі, Адміністрації Державної прикордонної служби, Міністерству охорони здоров'я, Міністерству аграрної політики та продовольства, Міністерству інфраструктури, Міністерству екології та природних ресурсів, Міністерству культури привести власні акти у відповідність з цією постановою.

4. Ця постанова набирає чинності з дня опублікування.

Прем'єр-міністр України

М.АЗАРОВ

Інд. 27

Додаток 1
до постанови Кабінету Міністрів України
від 5 жовтня 2011 р. № 1031
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 21 травня 2012 р. № 452)

ПЕРЕЛІК
товарів, що підлягають державному контролю (у тому числі у формі попереднього документального контролю), у разі переміщення їх через митний кордон України

Код товару згідно з УКТЗЕД

Опис товару

Санітарно-епідеміологічний контроль

Ветеринарно-санітарний контроль

Фітосанітарний контроль

Екологічний контроль

Контроль за переміщенням культурних цінностей

ввезення

вивезення

транзит

ввезення

вивезення

транзит

ввезення

вивезення

транзит

ввезення

вивезення

транзит

ввезення

вивезення

транзит

0101

Коні, віслюки, мули та лошаки, живі

0

0

0

2, 3

3

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0102

Велика рогата худоба, жива

0

0

0

2, 3

3

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0103

Свині, живі

0

0

0

2, 3

3

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0104

Вівці та кози, живі

0

0

0

2, 3

3

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0105

Свійська птиця, тобто кури свійські (Gallus domesticus), качки, гуси, індики та цесарки, живі

0

0

0

2, 3

3

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0106

Тварини, живі (крім диких)

0

0

0

2, 3

3

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0106

Тварини дикі, живі

0

0

0

2, 3

3

2

0

0

0

3

3

2

0

0

0

0201*

М’ясо великої рогатої худоби, свіже або охолоджене

1, 3

0

0

1, 3

3

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0202*

М’ясо великої рогатої худоби, морожене

1, 3

0

0

1, 3

3

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0203*

Свинина, свіжа, охолоджена або морожена

1, 3

0

0

1, 3

3

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0204*

Баранина або козлятина, свіжа, охолоджена або морожена

1, 3

0

0

1, 3

3

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0205 00*

М’ясо коней, віслюків, мулів або лошаків, свіже, охолоджене або морожене

1, 3

0

0

1, 3

3

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0206*

Їстівні субпродукти великої рогатої худоби, свиней, овець, кіз, коней, віслюків, мулів або лошаків, свіжі, охолоджені або морожені

1, 3

0

0

1, 3

3

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0207*

М’ясо та їстівні субпродукти свійської птиці, тобто курей свійських (Gallus domesticus), качок, гусей, індиків та цесарок, свіжі, охолоджені або морожені

1, 3

0

0

1, 3

3

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0208*

М’ясо (крім великої рогатої худоби, свинини, баранини або козлятини, коней, віслюків, мулів або лошаків) та їстівні субпродукти (крім їстівних субпродуктів великої рогатої худоби, свиней, овець, кіз, коней, віслюків, мулів або лошаків, курей свійських (Gallus domesticus), качок, гусей, індиків та цесарок), свіжі, охолоджені або морожені

1, 3

0

0

1, 3

3

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0209 00*

Сало без пісних частин, свинячий жир і жир свійської птиці, невитоплені та не виділені іншим способом, свіжі або охолоджені, морожені, солоні або в розсолі, сушені або копчені

1, 3

0

0

1, 3

3

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0210*

М’ясо та їстівні м’ясні субпродукти солоні або в розсолі, сушені або копчені; їстівне борошно з м’яса або м’ясних субпродуктів

1, 3

0

0

1, 3

3

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0301

Жива риба

0

0

0

2, 3

3

2

0

0

0

3

3

2

0

0

0

0302*

Риба свіжа або охолоджена, крім рибного філе та іншого м’яса риб товарної позиції 0304 згідно з УКТЗЕД

1, 3

0

0

1, 3

3

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0303*

Риба морожена, крім рибного філе та іншого м’яса риб товарної позиції 0304 згідно з УКТЗЕД

1, 3

0

0

1, 3

3

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0304*

Філе рибне та інше м’ясо риб (включаючи фарш), свіже, охолоджене або морожене

1, 3

0

0

1, 3

3

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0305

Риба сушена, солона або в розсолі; риба гарячого або холодного копчення; рибні борошно, порошок та гранули, придатні для харчування

1, 3

0

0

1, 3

3

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0306*

Ракоподібні з панцирами або без панцирів (крім живих), свіжі, охолоджені, морожені, сушені, солоні або в розсолі; ракоподібні в панцирах, варені у воді або на парі, охолоджені або неохолоджені, морожені, сушені, солоні або в розсолі; борошно, порошок та гранули з ракоподібних, придатні для харчування

1, 3

0

0

1, 3

3

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0306

Ракоподібні з панцирами або без панцирів, живі

1, 3

0

0

2, 3

3

2

0

0

0

3

3

2

0

0

0

0307*

Молюски, відділені або не відділені від черепашок (крім живих), свіжі, охолоджені, морожені, сушені, солоні або в розсолі; водяні безхребетні, крім ракоподібних та молюсків, живі, свіжі, охолоджені, морожені, сушені, солоні або в розсолі; борошно, порошок та гранули з водяних безхребетних, крім ракоподібних, придатні для харчування

1, 3

0

0

1, 3

3

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0307

Молюски, відділені або не відділені від черепашок, живі

1, 3

0

0

2, 3

3

2

0

0

0

3

3

2

0

0

0

0401

Молоко та вершки, незгущені та без додання цукру чи інших підсолоджувальних речовин

1, 3

0

0

1, 3

3

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0402

Молоко та вершки, згущені або з доданням цукру чи інших підсолоджувальних речовин

1, 3

0

0

1, 3

3

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0403

Маслянка, коагульовані молоко та вершки, йогурт, кефір та інші ферментовані або сквашені (бактеріальними заквасками) молоко та вершки, згущені або незгущені, з доданням або без додання цукру чи інших підсолоджувальних речовин, ароматизовані чи неароматизовані, з доданням або без додання фруктів, горіхів чи какао

1, 3

0

0

1, 3

3

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0404

Молочна сироватка, згущена або незгущена, з доданням чи без додання цукру чи інших підсолоджувальних речовин; продукти, що складаються з натуральних компонентів молока, з доданням чи без додання цукру чи інших підсолоджувальних речовин, в інших товарних позиціях УКТЗЕД не зазначені

1, 3

0

0

1, 3

3

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0405

Масло вершкове та інші жири, вироблені з молока; молочні пасти

1, 3

0

0

1, 3

3

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0406

Сири всіх видів і кисломолочний сир

1, 3

0

0

1, 3

3

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0407 00

Яйця птиці в шкаралупі, свіжі, консервовані або варені

1, 3

0

0

1, 3

3

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0408

Яйця птиці без шкаралупи та яєчні жовтки, свіжі, сушені, варені у воді або на парі, формовані, морожені або консервовані іншим способом, з доданням чи без додання цукру чи інших підсолоджувальних речовин

1, 3

0

0

1, 3

3

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0409 00 00 00

Мед натуральний

1, 3

0

0

1, 3

3

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0410 00 00 00

Їстівні продукти тваринного походження, крім тих, що зазначені у товарних позиціях 0401-0409 згідно з УКТЗЕД

1, 3

0

0

1, 3

3

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0501 00 00 00

Тільки відходи волосся

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1, 3

3

1

0

0

0

0502

Тільки відходи щетини або волосу

0

0

0

1, 3

3

1

0

0

0

1, 3

3

1

0

0

0

0504 00 00 00

Кишки, сечові міхури та шлунки тварин, цілі та шматками, крім риб’ячих, свіжі, охолоджені, морожені, солоні або в розсолі, сушені або копчені

0

0

0

1, 3

3

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0505

Шкурки та інші частини птахів, укриті пір’ям або пухом, пір’я, частини пір’я (обрізані чи необрізані) і пух, очищені або неочищені, дезінфіковані чи оброблені з метою їх збереження, але які не пройшли подальшої обробки; порошок

0

0

0

1, 3

3

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0505 90 00 00

Тільки відходи пір’я або частин пір’я

0

0

0

1, 3

3

1

0

0

0

1, 3

3

1

0

0

0

0506

Тільки кістки та роговий стрижень, необроблені, знежирені, які пройшли первинну обробку (але без надання форми), оброблені кислотою, або дежелатиновані; порошок

0

0

0

1, 3

3

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0506 90 00 00

Відходи кісток та рогового стрижня

0

0

0

1, 3

3

1

0

0

0

1, 3

3

1

0

0

0

0507

Слонова кістка, черепаховий панцир, вус китовий (включаючи бахрому) або інших морських ссавців, роги, роги оленя, копита, нігті, кігті та дзьоби, необроблені або піддані первинній обробці, але без надання форми

0

0

0

1, 3

3

1

0

0

0

3

3

2

0

0

0

0507 10 00 00

Тільки відходи слонової кістки

0

0

0

1, 3

3

1

0

0

0

1, 3

3

1

0

0

0

0507 90 00 00

Тільки відходи черепахового панциря, вуса китового (включаючи бахрому) або інших морських ссавців, ріг оленя, копит, нігтів, кігтів та дзьобів

0

0

0

1, 3

3

1

0

0

0

1, 3

3

1

0

0

0

0508 00 00 00

Корали та аналогічні матеріали, необроблені або піддані первинній обробці; черепашки та панцирі молюсків, ракоподібних чи голкошкірих, скелетні пластини каракатиць, необроблені або піддані первинній обробці, але без надання форми, їх порошок

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

3

2

0

0

0

0508 00 00 00

Тільки відходи коралів та аналогічних матеріалів, черепашок та панцирів молюсків, ракоподібних чи голкошкірих, скелетних пластин каракатиць

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1, 3

3

1

0

0

0

0510 00 00 00

Амбра сіра, струмина боброва, цівета і мускус; шпанські мушки; жовч, у тому числі суха; залози та інші продукти тваринного походження, використовувані для виготовлення фармацевтичних засобів, свіжі, охолоджені, морожені або оброблені іншим способом для тимчасового зберігання

0

0

0

1, 3

3

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0511

Продукти тваринного походження, в інших товарних позиціях УКТЗЕД не зазначені; мертві тварини групи 01 або 03 згідно з УКТЗЕД, непридатні для харчування

0

0

0

1, 3

3

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0511 91 10 00

Відходи рибні

0

0

0

1, 3

3

1

0

0

0

1,3

3

1

0

0

0

0511 99 10

Сухожилля та жили; обрізи та аналогічні відходи необробленої шкіри

0

0

0

1, 3

3

1

0

0

0

1,3

3

1

0

0

0

0511 99 31 00
0511 99 39 00

Губки натуральні тваринного походження

0

0

0

1, 3

3

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0511 99 85 90

Кінський волос, у тому числі у вигляді полотна, з підосновою чи без неї

0

0

0

1, 3

3

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0511 99 85 90

Тільки відходи кінського волосу

0

0

0

1, 3

3

1

0

0

0

1,3

3

1

0

0

0

0601

Цибулини, бульби, кореневі бульби, бульбоцибулини, кореневища, включаючи розгалужені кореневища, у стані вегетативного спокою, у стані вегетації або цвітіння; саджанці, рослини та корені цикорію, крім коренів товарної позиції 1212 згідно з УКТЗЕД

0

0

0

0

0

0

2, 3

3

2

3

3

2

0

0

0

0602

Живі рослини (включаючи їх коріння), живці та підщепи; міцелій грибів, крім тих, що класифікуються в товарних позиціях 0601 і 1212 згідно з УКТЗЕД

0

0

0

0

0

0

2, 3

3

2

3

3

2

0

0

0

0603*

Зрізані квітки та пуп’янки, придатні для складення букетів або для декоративних цілей, свіжі, засушені, вибілені, пофарбовані, просочені або оброблені іншим способом

0

0

0

0

0

0

1, 3

3

1

0

0

0

0

0

0

0604

Тільки листя, гілки та інші частини рослин, без квіток або пуп’янків, трави, мохи та лишайники, придатні для складення букетів або для декоративних цілей, засушені, вибілені, пофарбовані, просочені або оброблені іншим способом

0

0

0

0

0

0

1, 3

3

1

0

0

0

0

0

0

0604 10

Мохи та лишайники

0

0

0

0

0

0

1, 3

3

1

3

3

2

0

0

0

0604 91

Листя, гілки та інші частини рослин, без квіток або пуп’янків, трави, придатні для складення букетів або для декоративних цілей, свіжі

0

0

0

0

0

0

1, 3

3

1

3

3

2

0

0

0

0701

Картопля, свіжа або охолоджена

1, 3

0

0

0

0

0

1, 3

3

1

0

0

0

0

0

0

0702 00 00 00

Помідори, свіжі або охолоджені

1, 3

0

0

0

0

0

1, 3

3

1

0

0

0

0

0

0

0703

Цибуля ріпчаста, цибуля-шалот, часник, цибуля-порей та інші цибулинні овочі, свіжі або охолоджені

1, 3

0

0

0

0

0

1, 3

3

1

0

0

0

0

0

0

0704

Капуста головчаста, капуста цвітна, капуста броколі, кольрабі та аналогічні їстівні овочі роду Brassica, свіжі або охолоджені

1, 3

0

0

0

0

0

1, 3

3

1

0

0

0

0

0

0

0705

Салат-латук (Lactuca sativa) і цикорій (Cichorium spp.), свіжі або охолоджені

1, 3

0

0

0

0

0

1, 3

3

1

0

0

0

0

0

0

0706

Морква, ріпа, столові буряки, солодкий корінь, редька, селера коренева та аналогічні їстівні коренеплоди, свіжі або охолоджені

1, 3

0

0

0

0

0

1, 3

3

1

0

0

0

0

0

0

0707 00

Огірки, корнішони, свіжі або охолоджені

1, 3

0

0

0

0

0

1, 3

3

1

0

0

0

0

0

0

0708

Бобові овочі, лущені або нелущені, свіжі або охолоджені

1, 3

0

0

0

0

0

1, 3

3

1

0

0

0

0

0

0

0709

Овочі, свіжі або охолоджені, крім картоплі, помідорів, капусти головчастої, капусти цвітної, капусти броколі, кольрабі та аналогічних їстівних овочів роду Brassica

1, 3

0

0

0

0

0

1, 3

3

1

0

0

0

0

0

0

0710

Овочі (сирі або варені у воді чи на парі), морожені

1, 3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0711

Овочі, консервовані для тимчасового зберігання (наприклад, діоксидом сірки, у розсолі, у сірчаній воді або в іншому розчині, що забезпечує їх тимчасову консервацію), але в такому вигляді непридатні для безпосереднього використання в їжу

1, 3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0712

Овочі сушені, цілі, нарізані шматками, скибками, подрібнені чи у вигляді порошку, але без будь-якої подальшої обробки

1, 3

0

0

0

0

0

1, 3

3

1

0

0

0

0

0

0

0713

Овочі бобові сушені, лущені, очищені або неочищені від насіннєвої оболонки, подрібнені або неподрібнені

1, 3

0

0

0

0

0

1, 3

3

1

0

0

0

0

0

0

0714

Маніок, маранта, салеп, топінамбур, солодка картопля, або батат, аналогічні коренеплоди чи бульби з високим вмістом крохмалю або інуліну, морожені, цілі чи порізані або у вигляді гранул чи скибок; серцевина сагової пальми

1,3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0714

Маніок, маранта, салеп, топінамбур, солодка картопля, або батат, аналогічні коренеплоди чи бульби з високим вмістом крохмалю або інуліну, свіжі, охолоджені (крім морожених), сушені, цілі чи порізані або у вигляді гранул чи скибок; серцевина сагової пальми

1,3

0

0

0

0

0

1,3

3

1

0

0

0

0

0

0

0801

Горіхи кокосові, бразильські, кеш’ю, свіжі або сушені, очищені від шкаралупи або неочищені, з шкіркою або без шкірки

1, 3

0

0

0

0

0

1, 3

3

1

0

0

0

0

0

0

0802

Горіхи, крім кокосових, бразильських, кеш’ю, свіжі або сушені, очищені від шкаралупи або неочищені, з шкіркою або без шкірки

1, 3

0

0

0

0

0

1, 3

3

1

0

0

0

0

0

0

0803 00

Банани, включаючи плантайни, свіжі або сушені

1, 3

0

0

0

0

0

1, 3

3

1

0

0

0

0

0

0

0804

Фініки, інжир, ананаси, авокадо, гуаява, манго та мангостани, свіжі або сушені

1, 3

0

0

0

0

0

1, 3

3

1

0

0

0

0

0

0

0805

Цитрусові, свіжі або сушені

1, 3

0

0

0

0

0

1, 3

3

1

0

0

0

0

0

0

0806

Виноград, свіжий або сушений

1, 3

0

0

0

0

0

1, 3

3

1

0

0

0

0

0

0

0807

Дині, кавуни і папая, свіжі

1, 3

0

0

0

0

0

1, 3

3

1

0

0

0

0

0

0

0808

Яблука, груші та айва, свіжі

1, 3

0

0

0

0

0

1, 3

3

1

0

0

0

0

0

0

0809

Абрикоси, вишні та черешні, персики (включаючи нектарини), сливи та терен, свіжі

1, 3

0

0

0

0

0

1, 3

3

1

0

0

0

0

0

0

0810

Плоди, свіжі, крім тих, що класифікуються в товарних позиціях 0801-0809 згідно з УКТЗЕД

1, 3

0

0

0

0

0

1, 3

3

1

0

0

0

0

0

0

0811

Плоди та горіхи, сирі або варені у воді чи на парі, морожені, з доданням або без додання цукру чи інших підсолоджувальних речовин

1, 3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0812

Плоди та горіхи, консервовані для тимчасового зберігання (наприклад, діоксидом сірки, у розсолі, у сірчаній воді або в іншому розчині, що забезпечує їх тимчасову консервацію), але у такому вигляді непридатні для безпосереднього використання в їжу

1, 3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0813

Плоди сушені, крім тих, що включені до товарних позицій 0801-0806 згідно з УКТЗЕД; суміші горіхів або сушених плодів групи 08 згідно з УКТЗЕД

1, 3

0

0

0

0

0

1, 3

3

1

0

0

0

0

0

0

0814

Шкірки цитрусових або динь (включаючи шкірки кавунів), морожені або консервовані для тимчасового зберігання у розсолі, у сірчаній воді або в іншому розчині, що забезпечує їх тимчасову консервацію

1,3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0814

Шкірки цитрусових або динь (включаючи шкірки кавунів), свіжі, сушені (крім морожених або консервованих для тимчасового зберігання у розсолі, у сірчаній воді або в іншому розчині, що забезпечує їх тимчасову консервацію)

1,3

0

0

0

0

0

1,3

3

1

0

0

0

0

0

0

0901

Кава, смажена або несмажена, з кофеїном або без кофеїну; кавова шкаралупа та оболонки зерен кави; замінники кави з вмістом кави в будь-якій пропорції

1,3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0901 11 00

Кава несмажена з кофеїном

1,3

0

0

0

0

0

1,3

3

1

0

0

0

0

0

0

0901 12 00 00

Кава несмажена без кофеїну

1,3

0

0

0

0

0

1,3

3

1

0

0

0

0

0

0

0901 90 10 00

Кавова шкаралупа та оболонки зерен кави

1, 3

0

0

0

0

0

0

0

0

1, 3

3

1

0

0

0

0902

Чай ароматизований чи неароматизований (крім розфасованого у вакуумну або металеву упаковку)

1,3

0

0

0

0

0

1,3

0

0

0

0

0

0

0

0

0902

Чай ароматизований чи неароматизований, розфасований у вакуумну або металеву упаковку

1,3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0903 00 00 00

Мате, або парагвайський чай (крім розфасованого у вакуумну або металеву упаковку)

1,3

0

0

0

0

0

1,3

3

1

0

0

0

0

0

0

0903 00 00 00

Мате, або парагвайський чай, розфасований у вакуумну або металеву упаковку

1,3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0904

Перець роду Piper; стручковий перець роду Capsicum або пахучий перець роду Pimenta, сушений або подрібнений чи мелений

1, 3

0

0

0

0

0

1, 3

3

1

0

0

0

0

0

0

0905

Ваніль

1, 3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0906

Кориця та квіти коричного дерева

1, 3

0

0

0

0

0

1, 3

3

1

0

0

0

0

0

0

0907 00 00 00

Гвоздика (цілі плоди, квітки та квітконіжки)

1, 3

0

0

0

0

0

1, 3

3

1

0

0

0

0

0

0

0908

Горіх мускатний, маціс і кардамон

1, 3

0

0

0

0

0

1, 3

3

1

0

0

0

0

0

0

0909

Насіння анісу, бодяну, фенхелю, коріандру, куміну, кмину; ягоди ялівцю

1, 3

0

0

0

0

0

1, 3

3

1

0

0

0

0

0

0

0910

Імбир, шафран, турмерик (куркума), тим’ян, або чебрець; лаврове листя, каррі та інші прянощі

1, 3

0

0

0

0

0

1, 3

3

1

0

0

0

0

0

0

1001

Пшениця і суміш пшениці та жита (меслин)

0

0

0

0

0

0

1, 3

3

1

0

0

0

0

0

0

1002 00 00 00

Жито

0

0

0

0

0

0

1, 3

3

1

0

0

0

0

0

0

1003 00

Ячмінь

0

0

0

0

0

0

1, 3

3

1

0

0

0

0

0

0

1004 00 00 00

Овес

0

0

0

0

0

0

1, 3

3

1

0

0

0

0

0

0

1005

Кукурудза

0

0

0

0

0

0

1, 3

3

1

0

0

0

0

0

0

1006

Рис

3

0

0

0

0

0

1, 3

3

1

0

0

0

0

0

0

1007 00

Сорго зернове

3

0

0

0

0

0

1, 3

3

1

0

0

0

0

0

0

1008 10

Гречка

3

0

0

0

0

0

1, 3

3

1

0

0

0

0

0

0

1008 20

Просо

3

0

0

0

0

0

1, 3

3

1

0

0

0

0

0

0

1008 30 00 00

Насіння канаркової трави

0

0

0

0

0

0

1,3

3

1

0

0

0

0

0

0

1008 90

Зернові культури, крім гречки, проса та насіння канаркової трави

3

0

0

0

0

0

1, 3

3

1

0

0

0

0

0

0

1101 00

Борошно пшеничне або із суміші пшениці та жита (меслину)

3

0

0

0

0

0

1, 3

3

1

0

0

0

0

0

0

1102

Борошно із зерна інших зернових культур, крім пшеничного, або із суміші пшениці та жита (меслину)

3

0

0

0

0

0

1, 3

3

1

0

0

0

0

0

0

1103

Крупи, крупка та гранули із зерна зернових культур

3

0

0

0

0

0

1, 3

3

1

0

0

0

0

0

0

1104

Зерно зернових культур, оброблене іншими способами (наприклад, лущене, плющене, у вигляді пластівців, обрушене, різане (ядро) або подрібнене), за винятком рису товарної позиції 1006 згідно з УКТЗЕД; зародки зерна зернових культур, цілі, плющені, у вигляді пластівців або мелені

3

0

0

0

0

0

1, 3

3

1

0

0

0

0

0

0

1105

Борошно, крупи, порошок, пластівці, гранули з картоплі

1, 3

0

0

0

0

0

1, 3

3

1

0

0

0

0

0

0

1106

Борошно, крупи та порошок із сушених бобових овочів товарної позиції 0713, із саго або з коренеплодів чи бульбоплодів товарної позиції 0714 або продуктів групи 08 згідно з УКТЗЕД

1, 3

0

0

0

0

0

1, 3

3

1

0

0

0

0

0

0

1107

Солод, обсмажений або необсмажений

1, 3

0

0

0

0

0

1, 3

3

1

0

0

0

0

0

0

1108

Крохмалі; інулін

1, 3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1109 00 00 00

Клейковина пшенична, суха чи сира

1, 3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1201 00

Соєві боби, подрібнені або неподрібнені

1, 3

0

0

0

0

0

1, 3

3

1

0

0

0

0

0

0

1202

Арахіс, несмажений або не приготовлений іншим способом, лущений або нелущений, подрібнений або неподрібнений

1, 3

0

0

0

0

0

1, 3

3

1

0

0

0

0

0

0

1203 00 00 00

Копра

1, 3

0

0

0

0

0

1, 3

3

1

0

0

0

0

0

0

1204 00

Насіння льону, подрібнене або неподрібнене

0

0

0

0

0

0

1, 3

3

1

0

0

0

0

0

0

1205

Насіння свиріпи або ріпаку, подрібнене або неподрібнене

0

0

0

0

0

0

1, 3

3

1

0

0

0

0

0

0

1206 00

Насіння соняшнику, подрібнене або неподрібнене

1, 3

0

0

0

0

0

1, 3

3

1

0

0

0

0

0

0

1207

Насіння та плоди інших олійних культур, крім тих, що класифікуються в товарних позиціях 1201-1206 згідно з УКТЗЕД, подрібнені або неподрібнені

1, 3

0

0

0

0

0

1, 3

3

1

0

0

0

0

0

0

1208

Борошно з насіння чи плодів олійних культур, крім борошна з гірчиці

1, 3

0

0

0

0

0

1, 3

3

1

0

0

0

0

0

0

1209

Насіння, плоди та спори для сівби

0

0

0

0

0

0

1, 3

3

1

0

0

0

0

0

0

1210

Шишки хмелю, свіжі або сухі, подрібнені або неподрібнені, розмелені або у вигляді гранул; лупулін

3

0

0

0

0

0

1, 3

3

1

0

0

0

0

0

0

1211

Рослини, частини рослин, насіння та плоди, які використовуються в основному у парфумерії, медицині або для боротьби з комахами, паразитами тощо, свіжі або сушені, порізані або непорізані, подрібнені або неподрібнені, мелені або немелені

3

0

0

0

0

0

1, 3

3

1

0

0

0

0

0

0

1212

Плоди ріжкового дерева, морські та інші водорості, цукрові буряки та цукрова тростина, морожені, подрібнені або неподрібнені; кісточки, ядра плодів та інші продукти рослинного походження (включаючи несмажені корені цикорію виду Cichorium intybus sativum), які використовуються в основному для харчових цілей, в інших товарних позиціях УКТЗЕД не зазначені

1,3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1212

Плоди ріжкового дерева, морські та інші водорості, цукрові буряки та цукрова тростина, свіжі, охолоджені (крім морожених), сушені, подрібнені або неподрібнені; кісточки, ядра плодів та інші продукти рослинного походження (включаючи несмажені корені цикорію виду Cichorium intybus sativum), які використовуються в основному для харчових цілей, в інших товарних позиціях УКТЗЕД не зазначені

1,3

0

0

0

0

0

1,3

3

1

0

0

0

0

0

0

1213 00 00 00

Солома та полова зернових, необроблені, подрібнені або неподрібнені, мелені або немелені, пресовані або у вигляді гранул

0

0

0

0

3

1

1, 3

3

1

0

0

0

0

0

0

1214

Бруква кормова, буряк кормовий (мангольд), кормові коренеплоди, сіно, люцерна, конюшина, еспарцет, капуста кормова, люпин, вика та аналогічні кормові продукти, гранульовані або негранульовані

0

0

0

0

0

0

1, 3

3

1

0

0

0

0

0

0

1302

Соки і екстракти рослинного походження; пектинові речовини, пектинати і пектати; агар-агар та інші клеї і загусники рослинного походження, видозмінені або невидозмінені

1, 3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1401

Матеріали рослинного походження (наприклад, бамбук, індійська тростина, або ротанг, тростина, очерет, лоза, рафія, очищена, вибілена або пофарбована солома злаків, липова кора), що використовуються в основному для плетіння

3

0

0

0

0

0

1, 3

3

1

0

0

0

0

0

0

1404

Матеріали рослинного походження, в інших товарних позиціях УКТЗЕД не зазначені

3

0

0

0

0

0

1, 3

3

1

0

0

0

0

0

0

1501 00

Жир свинячий (включаючи лярд) і жир свійської птиці, крім жиру товарної позиції 0209 або 1503 згідно з УКТЗЕД

0

0

0

1, 3

3

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1502 00

Жир великої рогатої худоби, овечий або козячий, крім жиру товарної позиції 1503 00 згідно з УКТЗЕД

0

0

0

1, 3

3

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1503 00

Лярд-стеарин, лярд-ойль, олеостеарин, олеомаргарин і тваринне масло, неемульговані, незмішані, не приготовлені іншим чином

0

0

0

1, 3

3

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1504

Жири і масла та їх фракції, з риби або морських ссавців, рафіновані або нерафіновані, але без зміни їх хімічного складу

3

0

0

1, 3

3

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1505 00

Вовняний жир (жиропіт) і жирові речовини, отримувані з нього (включаючи ланолін)

3

0

0

1, 3

3

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1506 00 00 00

Тваринні жири і масла та їх фракції, рафіновані або нерафіновані, але без зміни їх хімічного складу, крім тих, що класифікуються в товарних позиціях 1501-1505 згідно з УКТЗЕД

3

0

0

0

3

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1507

Олія соєва та її фракції, рафіновані або нерафіновані, але без зміни їх хімічного складу

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1508

Олія арахісова та її фракції, рафіновані або нерафіновані, але без зміни їх хімічного складу

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1509

Олія оливкова та її фракції, рафіновані або нерафіновані, але без зміни їх хімічного складу

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1510 00

Олії та їх фракції, вироблені виключно з маслин або оливок, рафіновані або нерафіновані, але без зміни їх хімічного складу, крім тих, що класифікуються в товарній позиції 1509 згідно з УКТЗЕД, і суміші цих олій або їх фракцій з оліями або їх фракціями товарної позиції 1509 згідно з УКТЗЕД

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1511

Олія пальмова та її фракції, рафіновані або нерафіновані, але без зміни їх хімічного складу

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1512

Тільки олії сафлорова або бавовняна та їх фракції, рафіновані або нерафіновані, але без зміни їх хімічного складу

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1512

Тільки олія соняшникова та її фракція, рафіновані або нерафіновані, але без зміни їх хімічного складу

3

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1513

Олії кокосова (з копри), пальмоядрова або з бабасу та їх фракції, рафіновані або нерафіновані, але без зміни їх хімічного складу

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1514

Олії свиріпова, ріпакова або гірчична та їх фракції, рафіновані або нерафіновані, але без зміни їх хімічного складу

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1515

Нелеткі жири і олії рослинні (включаючи джоджобову олію) та їх фракції, рафіновані або нерафіновані, але без зміни їх хімічного складу, крім тих, що класифікуються в товарних позиціях 1507-1514 згідно з УКТЗЕД

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1516

Жири, масла та олії тваринні або рослинні та їх фракції, частково або повністю гідрогенізовані, інтеретерифіковані, реетерифіковані або елаїдинізовані, рафіновані або нерафіновані, але не піддані подальшій обробці

3

0

0

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1517

Маргарин; харчові суміші або продукти з тваринних і рослинних жирів, масел та олій або їх фракцій, крім харчових жирів, масел чи олій та їх фракцій товарної позиції 1516 згідно з УКТЗЕД

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1518 00

Жири, масла та олії тваринні або рослинні та їх фракції, варені, окислені, зневоднені, сульфуровані, окислені струменем повітря, полімеризовані нагріванням у вакуумі чи в інертному газі або хімічно модифіковані іншим способом, крім продуктів товарної позиції 1516 згідно з УКТЗЕД; нехарчові суміші або продукти з тваринних або рослинних жирів, масел та олій або фракцій різних жирів, масел чи олій групи 15 згідно з УКТЗЕД, в інших товарних позиціях УКТЗЕД не зазначені

3

0

0

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1520 00 00 00

Гліцерин сирий, гліцеринова вода та гліцериновий луг

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1521

Воски рослинні (крім тригліцеридів), віск бджолиний, воски інших комах і спермацет, рафіновані чи нерафіновані, забарвлені чи незабарвлені

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1522 00

Дегра; залишки після обробки жирових речовин або воску тваринного чи рослинного походження

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1601 00

Ковбаси та аналогічні вироби з м’яса, м’ясних субпродуктів чи крові; готові харчові продукти, виготовлені на основі цих виробів, крім тих, що класифікуються за кодом 1601 00 згідно з УКТЗЕД

1, 3

0

0

1, 3

3

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1602

Готові чи консервовані продукти з м’яса, м’ясних субпродуктів або крові

1, 3

0

0

1, 3

3

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1603 00

Екстракти та соки з м’яса, риби або ракоподібних, молюсків чи інших водяних безхребетних

1, 3

0

0

1, 3

3

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1604

Готова або консервована риба; ікра осетрових (чорна ікра) та ікра інших риб

1, 3

0

0

1, 3

3

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1605

Готові або консервовані ракоподібні, молюски та інші водяні безхребетні

1, 3

0

0

1, 3

3

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1701

Цукор з цукрової тростини або з цукрових буряків і хімічно чиста цукроза, у твердому стані

1, 3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1702

Цукри, включаючи хімічно чисті лактозу, мальтозу, глюкозу та фруктозу, у твердому стані, крім тих, що класифікуються в товарній позиції 1701 згідно з УКТЗЕД; сиропи з цукрів без додання ароматичних добавок або барвників; мед штучний, змішаний або не змішаний з натуральним медом; карамелізовані цукор і патока

1, 3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1703

Патока (меляса), одержана внаслідок вилучення або рафінування цукру

1, 3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1704

Кондитерські вироби з цукру (включаючи білий шоколад) без вмісту какао

1, 3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1801 00 00 00

Какао-боби, цілі або розмелені, сирі або смажені

1, 3

0

0

0

0

0

1, 3

3

1

0

0

0

0

0

0

1802 00 00 00

Шкаралупи, шкірки (лушпайки) та інші відходи какао

1, 3

0

0

0

0

0

1, 3

3

1

1, 3

3

1

0

0

0

1803

Какао-паста, знежирена або незнежирена

1, 3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1804 00 00 00

Какао-масло, какао-жир

1, 3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1805 00 00

Какао-порошок, без додання цукру чи інших підсолоджувальних речовин

1, 3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1806

Шоколад та інші готові харчові продукти з вмістом какао

1, 3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1901

Екстракти солодові; готові харчові продукти з борошна, крупки, крупів, крохмалю або солодового екстракту, без вмісту какао або з вмістом менш як 40 мас. % какао в перерахунку на повністю знежирену основу, в інших товарних позиціях УКТЗЕД не зазначені; готові харчові продукти із сировини товарних позицій 0401-0404 згідно з УКТЗЕД, без вмісту або з вмістом какао менш як 5 мас. % у перерахунку на повністю знежирену основу, в інших товарних позиціях УКТЗЕД не зазначені

1, 3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1902

Вироби з макаронного тіста, варені або неварені, начинені продуктами (крім тваринного походження) або приготовлені іншим способом, наприклад, спагеті, макарони, локшина, ріжки, галушки, равіолі, канелоні; кускус, готовий або неготовий до вживання

1,3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1902

Вироби з макаронного тіста, начинені продуктами тваринного походження

1,3

0

0

1,3

3

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1903 00 00 00

Тапіока та її замінники, приготовлені з крохмалю, у формі пластівців, гранул, кульок, крупинок, горошин і в інших аналогічних формах

1, 3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1904

Готові харчові вироби, одержані шляхом здуття або смаження зерна зернових культур чи зернових продуктів (наприклад, кукурудзяні пластівці); зернові культури (крім кукурудзи) у вигляді зерна або пластівців, гранул чи оброблені іншим способом (за винятком борошна, крупки, крупів), попередньо проварені або приготовлені іншим способом, в інших товарних позиціях УКТЗЕД не зазначені

1, 3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1905

Хлібобулочні, борошняні кондитерські вироби, з вмістом або без вмісту какао; вафельні пластини, порожні капсули, придатні для використання у фармацевтиці, вафельні облатки для запечатування, рисовий папір та аналогічні продукти

1, 3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2001

Овочі, плоди та інші їстівні частини рослин, приготовлені або консервовані з доданням оцту чи оцтової кислоти

1, 3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2002

Томати, приготовлені або консервовані без додання оцту чи оцтової кислоти

1, 3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2003

Гриби та трюфелі, приготовлені або консервовані без додання оцту чи оцтової кислоти

1, 3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2004

Овочі, приготовлені або консервовані без додання оцту

1, 3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


чи оцтової кислоти, морожені, крім томатів та продуктів товарної позиції 2006 згідно з УКТЗЕД
2005

Овочі, крім томатів, приготовлені або консервовані без додання оцту чи оцтової кислоти, незаморожені, крім томатів та продуктів товарної позиції 2006 згідно з УКТЗЕД

1, 3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2006 00

Овочі, плоди, горіхи, шкірки плодів та інші частини рослин, консервовані з доданням цукру (глазуровані, зацукровані або просочені цукровим сиропом)

1, 3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2007

Варення, джеми, плодові желе, мармелад, плодові або горіхові пюре, плодові або горіхові пасти, одержані шляхом теплової обробки, з доданням або без додання цукру чи інших підсолоджувальних речовин

1, 3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2008

Плоди, горіхи та інші їстівні частини рослин, приготовлені або консервовані іншим способом, з доданням або без додання цукру чи інших підсолоджувальних речовин або спирту, в інших товарних позиціях УКТЗЕД не зазначені

1, 3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2009

Соки з плодів (включаючи виноградне сусло) або соки овочеві, незброджені та без додання спирту, з доданням або без додання цукру чи інших підсолоджувальних речовин

1, 3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2101

Екстракти, есенції та концентрати кави, чаю або мате (парагвайського чаю) і готові продукти на їх основі або на основі кави, чаю чи мате (парагвайського чаю); смажений цикорій та інші смажені замінники кави і екстракти, есенції та концентрати з них

1, 3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2102

Дріжджі (активні чи неактивні); інші мертві одноклітинні мікроорганізми (крім вакцин товарної позиції 3002 згідно з УКТЗЕД); готові пекарські порошки

1, 3

0

0

0

0

0

0

0

0

2, 3

3

2

0

0

0

2103

Продукти для приготування соусів і готові соуси; смакові добавки та приправи змішані; порошок гірчиці та готова гірчиця

1, 3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2104

Супи чи бульйони готові та заготовки для їх приготування; гомогенізовані складені харчові продукти

1, 3

0

0

1, 3

3

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2105 00

Морозиво та інші види харчового льоду, що містять або не містять какао

1, 3

0

0

1, 3

3

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2106

Харчові продукти тваринного походження, в інших товарних позиціях УКТЗЕД не зазначені

1, 3

0

0

1, 3

3

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2106

Харчові продукти (крім тваринного походження), в інших товарних позиціях УКТЗЕД не зазначені

1, 3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2106 10

Білкові концентрати та текстуровані білкові речовини тваринного походження

0

0

0

1, 3

3

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2106 10

Білкові концентрати та текстуровані білкові речовини (крім тваринного походження)

1, 3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2201

Води, включаючи природні або штучні мінеральні, газовані, без додання цукру чи інших підсолоджувальних або ароматизувальних речовин; лід та сніг

1, 3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2202

Води, включаючи мінеральні та газовані, з доданням цукру чи інших підсолоджувальних або ароматизувальних речовин, інші безалкогольні напої, крім фруктових або овочевих соків товарної позиції 2009 згідно з УКТЗЕД

1, 3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2203 00

Пиво із солоду (солодове)

1, 3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2204

Вина виноградні, включаючи вина кріплені; сусло виноградне, крім того, що включено до товарної позиції 2009 згідно з УКТЗЕД

1, 3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2205

Вермут та інше вино виноградне, з доданням рослинних або ароматичних екстрактів

1, 3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2206 00

Зброджені напої (наприклад, сидр, перрі (грушевий напій), напій медовий); суміші із зброджених напоїв та суміші зброджених напоїв з безалкогольними напоями, в інших товарних позиціях УКТЗЕД не зазначені

1, 3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2207

Спирт етиловий, неденатурований, з концентрацією спирту 80 об. % або більше; спирт етиловий та інші спиртові дистиляти та спиртні напої, одержані шляхом перегонки, денатуровані, будь-якої концентрації

1, 3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2208

Спирт етиловий, неденатурований з концентрацією спирту менш як 80 об. %; спиртові дистиляти та спиртні напої, одержані шляхом перегонки, лікери та інші напої, що містять спирт

1, 3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2209 00

Оцет харчовий та його замінники, одержані з оцтової кислоти

1, 3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2302

Висівки, кормове борошно та інші відходи та залишки від просіювання, помелу або інших способів обробки зерна зернових чи бобових культур, гранульовані чи негранульовані

0

0

0

0

0

0

1, 3

3

1

1, 3

3

1

0

0

0

2303

Відходи і залишки від виробництва крохмалю та аналогічні відходи і залишки, буряковий жом, багаса (жом цукрової тростини) та інші відходи і залишки від виробництва цукру, барда та інші відходи і залишки від пивоваріння та винокуріння, гранульовані або негранульовані

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1, 3

3

1

0

0

0

2304 00 00 00

Макуха та інші тверді відходи і залишки, одержані під час вилучення соєвої олії, мелені або немелені, негранульовані або гранульовані

0

0

0

1, 3

3

1

0

0

0

3

0

0

0

0

0

2305 00 00 00

Макуха та інші тверді відходи і залишки, одержані під час вилучення арахісової олії, мелені або немелені, негранульовані або гранульовані

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

3

0

0

0

0

2305 00 00 00

Макуха та інші тверді відходи і залишки, що використовуються для годівлі тварин, одержані під час вилучення арахісової олії, мелені або немелені, негранульовані або гранульовані

0

0

0

1, 3

3

1

0

0

0

3

3

0

0

0

0

2306

Макуха та інші тверді відходи і залишки, одержані під час добування рослинних жирів і олій, за винятком відходів товарної позиції 2304 або 2305 згідно з УКТЗЕД, мелені або немелені, негранульовані або гранульовані

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

0

0

0

0

0

2306

Макуха та інші тверді відходи і залишки, що використовуються для годівлі тварин, одержані під час добування рослинних жирів і олій, за винятком відходів товарної позиції 2304 або 2305 згідно з УКТЗЕД, мелені або немелені, негранульовані або гранульовані

0

0

0

1, 3

3

1

0

0

0

3

0

0

0

0

0

2308 00

Продукти рослинного походження та рослинні відходи, рослинні залишки і побічні продукти, негранульовані або гранульовані, що використовуються для годівлі тварин, в інших товарних позиціях УКТЗЕД не зазначені

0

0

0

1, 3

3

1

1, 3

3

1

1, 3

3

1

0

0

0

2309

Продукти, що використовуються для годівлі тварин

0

0

0

1, 3

3

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2309 90 91 00

Буряковий жом з добавкою меляси

0

0

0

1, 3

3

1

0

0

0

1, 3

3

1

0

0

0

2401

Тільки тютюнова сировина

0

0

0

0

0

0

1, 3

3

1

0

0

0

0

0

0

2401 30 00 00

Тільки тютюнові відходи

0

0

0

0

0

0

1, 3

3

1

1, 3

3

1

0

0

0

2402

Сигари, сигари з відрізаними кінцями, сигарили та сигарети, цигарки, з тютюном або його замінниками

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2403

Тютюн промислового виробництва та замінники тютюну промислового виробництва; “гомогенізований” або “відновлений” тютюн; тютюнові екстракти та есенції

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2524

Азбест

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

0

0

0

0

2525 30 00 00

Відходи слюди

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1, 3

3

1

0

0

0

2618 00 00 00

Шлак гранульований (шлаковий пісок), що утворюється на стадії виробництва чорних металів

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1, 3

3

1

0

0

0

2619 00

Шлак, дрос (крім гранульованого шлаку), окалина та інші відходи виробництва чорних металів

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1, 3

3

1

0

0

0

2620

Зола, шлак та залишки (відходи) (крім залишків виробництва чорних металів), що містять миш’як, метали або їх сполуки

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1, 3

3

1

0

0

0

2621

Шлак та зола, включаючи золу з морських водоростей (келп), крім шлаку та золи, що класифікуються в товарних позиціях 2618, 2619, 2920 згідно з УКТЗЕД; зола та залишки від спалювання відходів міського господарства

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1, 3

3

1

0

0

0

2703 00 00 00

Торф (включаючи торф’яний дрібняк), агломерований або неагломерований

0

0

0

0

0

0

1, 3

3

1

0

3

0

0

0

0

2710 19 81 00

Масла моторні, компресорні, турбінні

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

0

0

0

0

0

2710 19 83 00

Рідини для гідравлічних передач

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

0

0

0

0

0

2710 19 87 00

Масла трансмісійні та редукторні

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

0

0

0

0

0

2710 19 91 00

Засоби для обробки металів на верстатах, для виймання з форм, антикорозійні масла

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

0

0

0

0

0

2710 19 93 00

Електроізоляційні масла

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

0

0

0

0

0

2710 19 99 00

Інші мастильні матеріали та інші дистиляти

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

0

0

0

0

0

2710 20 90 00

Нафта та нафтопродукти, одержані з бітумінозних порід (мінералів), крім сирих, та продукти, в іншому місці не зазначені, з вмістом 70 мас. % або більше нафти чи нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних порід (мінералів), причому ці нафтопродукти є основними складовими частинами продуктів, що містять біодизель, крім відпрацьованих нафтопродуктів:
- інші нафтопродукти

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

0

0

0

0

0

2710 91 00 00

Відпрацьовані нафтопродукти, що містять поліхлортрифеніли або полібромдифеніли

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1, 3

3

1

0

0

0

2801

Фтор, хлор, бром і йод

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2, 3

3

2

0

0

0

2802 00 00 00

Сірка сублімована або осаджена; сірка колоїдна

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1, 3

3

0

0

0

0

2803 00

Тільки відпрацьоване активоване вугілля (крім відпрацьованого активованого вугілля, що утворюється у процесі підготовки питної води, у харчовій промисловості і у виробництві вітамінів)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1, 3

3

1

0

0

0

2804

Водень, інертні гази та інші неметали

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2, 3

3

2

0

0

0

2805

Лужні або лужноземельні метали; рідкісноземельні метали, скандій та ітрій, у чистому вигляді, у сумішах або сплавах; ртуть

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2, 3

3

2

0

0

0

2806

Водень хлористий (соляна кислота); хлорсульфонова кислота

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2, 3

3

2

0

0

0

2807 00

Сірчана кислота; олеум

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2, 3

3

2

0

0

0

2808 00 00 00

Азотна кислота; сульфоазотні кислоти

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2, 3

3

2

0

0

0

2809

Пентаоксид дифосфору (оксид фосфору (V); фосфорна кислота та поліфосфорні кислоти визначеного або невизначеного хімічного складу

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2, 3

3

2

0

0

0

2810 00

Оксиди бору; борні кислоти

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

0

0

0

0

0

2811

Неорганічні кислоти та інші неорганічні кисневмісні сполуки неметалів, крім тих, що класифікуються в товарних позиціях 2806-2810 згідно з УКТЗЕД

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2, 3

3

2

0

0

0

2812

Галогеніди та галогенідоксиди неметалів

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2, 3

3

2

0

0

0

2813

Сульфіди неметалів; трисульфід фосфору технічний

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2, 3

3

2

0

0

0

2814

Аміак, безводний або у водному розчині

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2, 3

3

2

0

0

0

2815

Гідроксид натрію (каустична сода); гідроксид калію (їдкий калій); пероксиди натрію чи калію

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2, 3

3

2

0

0

0

2816

Гідроксид і пероксид магнію; оксиди, гідроксиди та пероксиди стронцію або барію

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

0

0

0

0

0

2817 00 00 00

Оксид цинку; пероксид цинку

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

0

0

0

0

0

2818

Корунд штучний з визначеним або невизначеним хімічним складом; оксид алюмінію; гідроксид алюмінію

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2, 3