Документ 1027-2007-п, перша редакція — Прийняття від 08.08.2007
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 8 серпня 2007 р. N 1027
Київ
Про внесення змін до постанов
Кабінету Міністрів України з питань
тимчасового ввезення товарів

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Внести до постанов Кабінету Міністрів України з питань
тимчасового ввезення товарів зміни, що додаються.
2. Ця постанова набирає чинності з дня опублікування.

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ
Інд. 27

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 8 серпня 2007 р. N 1027
ЗМІНИ,
що вносяться до постанов
Кабінету Міністрів України
з питань тимчасового ввезення товарів

1. У постанові Кабінету Міністрів України від 12 грудня
2002 р. N 1855 ( 1855-2002-п ) "Про допущення товарів до
переміщення через митний кордон України в режимі тимчасового
ввезення (вивезення)" (Офіційний вісник України, 2002 р., N 51,
ст. 2291):
1) доповнити пункт 1 постанови абзацом такого змісту:
"Гарантування додержання митного режиму тимчасового ввезення
на митну територію України товарів на підставі книжок (карнетів)
А.Т.А. ( 995_472 ) здійснюється відповідно до положень Конвенції
про тимчасове ввезення ( 995_472 ) та Додатків A, B.1 - B.9 і D
( 995_472 ) до неї, прийнятих 26 червня 1990 р. у м. Стамбулі.";
2) доповнити пункт 6 Порядку прийняття рішення про допущення
товарів до переміщення через митний кордон України в режимі
тимчасового ввезення (вивезення), затвердженого постановою:
після слів "не поширюється на" словами "товари, що
переміщуються через митний кордон України на підставі книжок
(карнетів) А.Т.А. ( 995_472 ),";
абзацами такого змісту:
"Рішення про допущення товарів до переміщення на підставі
книжки (карнета) А.Т.А. ( 995_472 ) приймається уповноваженою
особою митного органу після перевірки зазначених у такій книжці
відомостей на відповідність положенням Конвенції про тимчасове
ввезення ( 995_472 ) та Додатків A, B.1 - B.9 і D ( 995_472 ) до
неї, прийнятим 26 червня 1990 р. у м. Стамбулі.
У разі коли за результатами зазначеної перевірки тимчасове
ввезення (вивезення) товарів на підставі книжки (карнета) А.Т.А.
( 995_472 ) неможливе (зокрема, якщо товари не підлягають пропуску
з умовним повним звільненням від оподаткування), такі товари
можуть бути розміщені в будь-який митний режим згідно з
положеннями Митного кодексу України ( 92-15 ).".
2. У Порядку визначення місця здійснення митного оформлення
товарів і транспортних засобів, що переміщуються резидентами та
нерезидентами через митний кордон України, затвердженому
постановою Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2003 р. N 584
( 584-2003-п ) (Офіційний вісник України, 2003 р., N 17, ст. 775),
доповнити:
пункт 5 після слів "що підлягають вивезенню" словами ", крім
товарів, що переміщуються на підставі книжок (карнетів) А.Т.А.
( 995_472 )";
пункт 7 після слів "одержувач зазначених товарів" словами ",
крім товарів, що переміщуються на підставі книжок (карнетів)
А.Т.А. ( 995_472 ) ";
пунктом 7-1 такого змісту:
"7-1. Митне оформлення товарів, що переміщуються
нерезидентами через митний кордон України на підставі книжок
(карнетів) А.Т.А. ( 995_472 ), здійснюється митним органом,
розташованим у пункті пропуску через державний кордон.
Припинення митного режиму тимчасового ввезення на митну
територію України товарів на підставі книжок (карнетів) А.Т.А.
( 995_472 ) може бути здійснено відповідно до статей 12-14
Конвенції про тимчасове ввезення ( 995_472 ) будь-яким митним
органом України.".вгору