Документ 1026-V, чинний, поточна редакція — Редакція від 18.12.2017, підстава - 2059-VIII


 
З А К О Н   У К Р А Ї Н И
 
Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України щодо здійснення державного
архітектурно-будівельного контролю
та сприяння інвестиційній діяльності
у будівництві
 
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2007, N 34, ст.444 )
 
{ Із змінами, внесеними згідно із Законом N 3038-VI ( 3038-17 ) від 17.02.2011, ВВР, 2011, N 34, ст.343 Кодексом N 5403-VI ( 5403-17 ) від 02.10.2012, ВВР, 2013, N 34-35, ст.458 Законами N 222-VIII ( 222-19 ) від 02.03.2015, ВВР, 2015, N 23, ст.158 N 2059-VIII ( 2059-19 ) від 23.05.2017, ВВР, 2017, N 29, ст.315 }

 
     Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
     I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
     1. Текст статті 244-6 Кодексу України про адміністративні правопорушення ( 80731-10, 80732-10 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122) викласти в такій редакції:
 
     "Державна архітектурно-будівельна інспекція України та її територіальні органи (далі - інспекції державного архітектурно-будівельного контролю) розглядають справи про адміністративні правопорушення, пов'язані з недодержанням екологічних вимог під час проектування, розміщення, будівництва, реконструкції та прийняття в експлуатацію об'єктів чи споруд, недодержанням державних стандартів, норм і правил під час проектування і будівництва, а також самовільним будівництвом будинків або споруд (статті 79-1, 96, 97).
 
     Від імені інспекцій державного архітектурно-будівельного контролю розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати адміністративні стягнення мають право начальник Державної архітектурно-будівельної інспекції України та його заступники, начальники інспекцій державного архітектурно-будівельного контролю та їх заступники".
 
     2. Частину першу статті 28 Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища" ( 1264-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., N 41, ст. 546) доповнити реченням такого змісту: "Державна експертиза інвестиційних програм і проектів будівництва здійснюється згідно із статтями 8 та 15 Закону України "Про інвестиційну діяльність" ( 1560-12 ).
 
     3. У Законі України "Про інвестиційну діяльність" ( 1560-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., N 47, ст. 646; 1998 р., N 33, ст. 226):
 
     1) абзац четвертий частини першої статті 8 доповнити словами "за винятком об'єктів цивільного та виробничого призначення, для затвердження проектів будівництва яких комплексний висновок державної експертизи не є обов'язковим (будівництво житла за проектами повторного застосування, крім об'єктів умовною висотою більше 73,5 м, при незмінності архітектурно-планувальних, конструктивних та технічних рішень та будинків і споруд I і II категорій складності на непідроблювальних територіях із інженерно-геологічними умовами I категорії складності для їх ремонту та технічного переоснащення; об'єкти виробничого призначення за переліком, встановленим Кабінетом Міністрів України)";
 
     2) у частині першій статті 15:
 
     а) перше речення доповнити словами "за винятком об'єктів цивільного та виробничого призначення, для затвердження проектів будівництва яких комплексний висновок державної експертизи не є обов'язковим";
 
     б) абзац другий викласти в такій редакції:
 
     "Державна експертиза інвестиційних програм і проектів будівництва здійснюється на засадах організаційної єдності спеціалізованою державною експертною організацією центрального органу виконавчої влади з питань будівництва та архітектури "Укрдержбудекспертиза" та її місцевими підрозділами за участю експертних підрозділів організацій - співвиконавців комплексної державної експертизи. Порядок затвердження інвестиційних програм і проектів будівництва та здійснення їх державної експертизи визначається Кабінетом Міністрів України".
 
     4. Абзац дев'ятий частини другої статті 13 Закону України "Про основи містобудування" ( 2780-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 52, ст. 683; 2001 р., N 16, ст. 76) викласти в такій редакції:
 
     "здійснення державного контролю за дотриманням містобудівного законодавства, затвердженої містобудівної документації при плануванні та забудові відповідних територій і в разі виявлення порушень - зупинення такого будівництва в порядку, встановленому законом".

 
{ Пункт 5 розділу I втратив чинність на підставі Кодексу N 5403-VI ( 5403-17 ) від 02.10.2012 }

 
     6. У Законі України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" ( 4004-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 27, ст. 218; 2002 р., N 29, ст. 190; 2006 р., N 22, ст. 199):
 
     1) абзац п'ятий статті 11 доповнити словами "за винятком тих, для затвердження проектів будівництва яких висновок державної експертизи не є обов'язковим";
 
     2) частину першу статті 12 доповнити реченням такого змісту: "Державна експертиза інвестиційних програм і проектів будівництва здійснюється згідно із статтями 8 та 15 Закону України "Про інвестиційну діяльність" ( 1560-12 ).
 
     7. Частину третю статті 23 Закону України "Про енергозбереження" ( 74/94-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 30, ст. 283) доповнити словами "а інвестиційних програм і проектів будівництва - згідно із статтями 8 та 15 Закону України "Про інвестиційну діяльність" ( 1560-12 ).
 
     8. Частини першу та четверту статті 2 Закону України "Про відповідальність підприємств, їх об'єднань, установ та організацій за правопорушення у сфері містобудування" ( 208/94-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 46, ст. 411; 2000 р., N 46, ст. 398) викласти в такій редакції:
 
     "Справи про правопорушення, передбачені цим Законом, розглядаються Державною архітектурно-будівельною інспекцією України та її територіальними органами (далі - інспекції державного архітектурно-будівельного контролю)";
 
     "Накладати штраф від імені інспекцій державного архітектурно-будівельного контролю мають право начальник Державної архітектурно-будівельної інспекції України та його заступники, начальники інспекцій державного архітектурно-будівельного контролю та їх заступники у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України".

 
{ Пункт 9 розділу I втратив чинність на підставі Закону N 2059-VIII ( 2059-19 ) від 23.05.2017 }

 
     10. Частину другу статті 31 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" ( 280/97-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 24, ст. 170) викласти в такій редакції:
 
     "2. До відання виконавчих органів міських рад (за винятком міст районного значення), крім повноважень, зазначених у пункті "б" частини першої цієї статті, належить також видача забудовникам архітектурно-планувальних завдань та технічних умов на проектування, будівництво, реконструкцію будинків і споруд, благоустрій територій".
 
     11. Пункт 9 статті 22 Закону України "Про столицю України - місто-герой Київ" ( 401-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 11, ст. 79) виключити.
 
     12. Пункт 7 статті 16 Закону України "Про місцеві державні адміністрації" ( 586-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 20-21, ст. 190; 2003 р., N 24, ст. 159) виключити.
 
     13. У Законі України "Про архітектурну діяльність" ( 687-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 31, ст. 246; 2006 р., N 39, ст. 342):
 
     1) частину десяту статті 7 виключити;
 
     2) у статті 10:
 
     а) назву та частину першу статті доповнити словами "та нагляд";
 
     б) частину другу викласти в такій редакції:
 
     "Державний архітектурно-будівельний контроль та нагляд здійснює центральний орган виконавчої влади з питань будівництва, містобудування та архітектури. Державний контроль та нагляд у системі центрального органу виконавчої влади з питань будівництва, містобудування та архітектури здійснює Державна архітектурно-будівельна інспекція України та її територіальні органи (далі - інспекції державного архітектурно-будівельного контролю)".

 
{ Пункт 14 розділу I втратив чинність на підставі Закону N 3038-VI ( 3038-17 ) від 17.02.2011 }

 
{ Пункт 15 розділу I втратив чинність на підставі Закону N 222-VIII ( 222-19 ) від 02.03.2015 }

 
     16. Частину другу статті 21 Закону України "Про охорону праці" ( 2694-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 2, ст. 10) доповнити реченням такого змісту: "Державна експертиза інвестиційних програм і проектів будівництва здійснюється згідно із статтями 8 та 15 Закону України "Про інвестиційну діяльність" ( 1560-12 ).
 
     17. Пункт 42 частини першої статті 4 Декрету Кабінету Міністрів України від 21 січня 1993 року N 7-93 ( 7-93 ) "Про державне мито" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 13, ст. 113; 2000 р., N 46, ст. 398) викласти в такій редакції:
 
     "42) Державна архітектурно-будівельна інспекція України та її територіальні органи за позовами до господарського суду щодо стягнення штрафу за порушення у сфері містобудування".
 
     II. Прикінцеві положення
 
     1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2008 року.
 
     2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня опублікування цього Закону:
 
     1) відповідно до своєї компетенції забезпечити прийняття нормативно-правових актів, передбачених цим Законом;
 
     2) привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
     3) забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.

 
 Президент України                    В.ЮЩЕНКО 
м. Київ, 16 травня 2007 року
N 1026-V



вгору