Документ 1025-2017-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 20.12.2017
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 04.01.2018. Подивитися в історії? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 20 грудня 2017 р. № 1025
Київ

Про внесення змін до порядків, затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2015 р. № 1128 і від 21 грудня 2016 р. № 990

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Порядку розгляду скарг у сфері державної реєстрації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2015 р. № 1128 (Офіційний вісник України, 2016 р., № 2, ст. 109), і Порядку здійснення контролю у сфері державної реєстрації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 грудня 2016 р. № 990 (Офіційний вісник України, 2017 р., № 2, ст. 47), зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 29
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 20 грудня 2017 р. № 1025

ЗМІНИ,
що вносяться до порядків, затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2015 р. № 1128 і від 21 грудня 2016 р. № 990

1. Пункт 19 Порядку розгляду скарг у сфері державної реєстрації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2015 р. № 1128, доповнити абзацами такого змісту:

“У разі скасування судом рішення Мін’юсту про задоволення скарги або про відмову у розгляді скарги, у тому числі без розгляду її по суті, Мін’юст не пізніше п’яти робочих днів з дня надходження рішення суду приймає рішення про скасування відповідного власного рішення у формі наказу.

Рішення Мін’юсту у випадку, передбаченому абзацом другим цього пункту, у разі скасування рішення про відмову у розгляді скарги, у тому числі без розгляду її по суті, виконується суб’єктом розгляду скарги не пізніше наступного робочого дня з дати його прийняття шляхом повторного розгляду скарги відповідно до Законів.

Рішення Мін’юсту у випадку, передбаченому абзацом другим цього пункту, у разі скасування рішення про задоволення скарги виконується державним реєстратором шляхом внесення відповідних записів до реєстрів відповідно до Законів. У разі коли після задоволення Мін’юстом скарги та внесення відповідного запису до реєстрів у таких реєстрах проведено інші реєстраційні дії, внесення відповідних записів до реєстрів здійснюється державним реєстратором виключно за наявності судового рішення, яким вирішується питання щодо правового статусу таких реєстраційних дій.”.

2. Пункт 2 Порядку здійснення контролю у сфері державної реєстрації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 грудня 2016 р. № 990, після абзацу першого доповнити новим абзацом такого змісту:

“До розгляду скарги, поданої відповідно до Закону України “Про звернення громадян”, з метою повного та всебічного її розгляду, що потребує отримання додаткових відомостей по суті скарги, зокрема пояснень державного реєстратора/суб’єкта державної реєстрації, копій документів, на підставі яких проведено реєстраційні дії, за ініціативою Мін’юсту можуть залучатися його територіальні органи.”.

У зв’язку з цим абзац другий вважати абзацом третім.вгору