Документ 1025-2006-п, попередня редакція — Редакція від 17.11.2008, підстава - 962-2008-п
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 26 липня 2006 р. N 1025
Київ
Про заходи щодо оптимізації мережі
військових навчальних підрозділів
вищих навчальних закладів
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 1104 ( 1104-2007-п ) від 05.09.2007
N 962 ( 962-2008-п ) від 05.11.2008 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Ліквідувати:
1) до 30 жовтня 2008 року:

{ Абзац другий підпункту 1 пункту 1 виключено на підставі
Постанови КМ N 962 ( 962-2008-п ) від 05.11.2008 }

кафедри військової підготовки:
- Академії муніципального управління (м. Київ);

{ Абзац п'ятий підпункту 1 пункту 1 виключено на підставі
Постанови КМ N 962 ( 962-2008-п ) від 05.11.2008 }

- Дніпропетровського національного університету;
- Київського національного університету технологій та
дизайну;

{ Абзац восьмий підпункту 1 пункту 1 виключено на підставі
Постанови КМ N 962 ( 962-2008-п ) від 05.11.2008 }

- Національного транспортного університету (м. Київ);

{ Абзац десятий підпункту 1 пункту 1 виключено на підставі
Постанови КМ N 962 ( 962-2008-п ) від 05.11.2008 }

- Національної металургійної академії України
(м. Дніпропетровськ);
- Одеської державної академії будівництва та архітектури;

{ Абзац тринадцятий підпункту 1 пункту 1 виключено на
підставі Постанови КМ N 962 ( 962-2008-п ) від 05.11.2008 }

- Одеської національної академії зв'язку імені О.С. Попова;
{ Абзац п'ятнадцятий підпункту 1 пункту 1 виключено на
підставі Постанови КМ N 962 ( 962-2008-п ) від 05.11.2008 }

{ Абзац шістнадцятий підпункту 1 пункту 1 виключено на
підставі Постанови КМ N 962 ( 962-2008-п ) від 05.11.2008 }

{ Абзац сімнадцятий підпункту 1 пункту 1 виключено на
підставі Постанови КМ N 962 ( 962-2008-п ) від 05.11.2008 }

- Харківського державного технічного університету будівництва
і архітектури;

{ Абзац дев'ятнадцятий підпункту 1 пункту 1 виключено на
підставі Постанови КМ N 962 ( 962-2008-п ) від 05.11.2008 }

кафедри медицини катастроф та військової медицини:
- Запорізького інституту удосконалення лікарів;
- Харківської державної медичної академії післядипломної
освіти;

2) до 30 жовтня 2009 р. кафедру медицини катастроф та
військової медицини Національного фармацевтичного університету
(м. Харків);
3) до 30 жовтня 2010 р. кафедри медицини катастроф та
військової медицини:
Буковинського державного медичного університету
(м. Чернівці);
Вінницького національного медичного університету
імені М.І. Пирогова;
Дніпропетровської державної медичної академії;
Донецького державного медичного університету
імені Максима Горького;
Івано-Франківського державного медичного університету;
Кримського державного медичного університету
імені С.І. Георгієвського (м. Сімферополь);
Луганського державного медичного університету;
Львівського національного медичного університету
імені Данила Галицького;
Одеського державного медичного університету;
Сумського державного університету;
Української медичної стоматологічної академії (м. Полтава);
Ужгородського національного університету.
1-1. Реорганізувати факультет військової підготовки
Національної академії державної податкової служби України
(м. Ірпінь) у кафедру військової підготовки Національного
університету державної податкової служби України. Фінансування
військової підготовки здійснювати за рахунок бюджетних асигнувань,
передбачених кошторисом Національного університету державної
податкової служби України. { Постанову доповнено підпунктом 1-1 згідно з Постановою КМ N 962
( 962-2008-п ) від 05.11.2008 }

{ Пункт 2 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 1104
( 1104-2007-п ) від 05.09.2007 }

3. Внести до переліку вищих навчальних закладів, студенти
яких проходять військову підготовку за програмою офіцерів запасу,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 липня
2001 р. N 866 ( 866-2001-п ) "Про військову підготовку студентів
вищих навчальних закладів за програмою офіцерів запасу" (у
редакції постанови Кабінету Міністрів України від 1 липня 2002 р.
N 868 ( 868-2002-п ), зміни, що додаються.
4. Витрати, пов'язані з ліквідацією та створенням згідно з
цією постановою військових навчальних підрозділів вищих навчальних
закладів, провести у межах видатків, передбачених у державному
бюджеті для Міністерства оборони на реформування та розвиток
Збройних Сил.
5. Ця постанова набирає чинності з 25 червня 2007 року.
Затверджені цією постановою зміни, що вносяться до переліку
вищих навчальних закладів, студенти яких проходять військову
підготовку за програмою офіцерів запасу, набирають чинності:
абзаци другий, третій, шостий, восьмий, десятий, дванадцятий,
шістнадцятий, вісімнадцятий-двадцять третій,
двадцять п'ятий-двадцять сьомий, тридцятий-тридцять другий
підпункту 2 пункту 1, абзаци другий-вісімнадцятий пункту 2 - з
30 жовтня 2008 року;
абзац сімнадцятий підпункту 2 пункту 1 та абзац
дев'ятнадцятий пункту 2 - з 30 жовтня 2009 року;
абзаци четвертий, п'ятий, сьомий, дев'ятий, одинадцятий,
тринадцятий-п'ятнадцятий, двадцять четвертий, двадцять восьмий,
двадцять дев'ятий підпункту 2 пункту 1, абзаци
двадцятий-тридцятий пункту 2 - з 30 жовтня 2010 року.

Прем'єр-міністр України Ю.ЄХАНУРОВ
Інд. 29

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 26 липня 2006 р. N 1025
ЗМІНИ,
що вносяться до переліку вищих навчальних
закладів, студенти яких проходять військову
підготовку за програмою офіцерів запасу
( 866-2001-п )

1. У розділі I:
{ Підпункт 1 пункту 1 втратив чинність на підставі Постанови
КМ N 1104 ( 1104-2007-п ) від 05.09.2007 }
2) виключити такі заклади:
Академія державної податкової служби України (м. Ірпінь);
Академія муніципального управління (м. Київ);
Буковинська державна медична академія (м. Чернівці);
Вінницький державний медичний університет
імені М.І. Пирогова;
Державна льотна академія України (м. Кіровоград);
Дніпропетровська державна медична академія;
Дніпропетровський національний університет;
Донецький державний медичний університет
імені Максима Горького;
Запорізький інститут удосконалення лікарів;
Івано-Франківська державна медична академія;
Київський національний університет технологій та дизайну;
Кримський державний медичний університет
імені С.І. Георгієвського;
Луганський державний медичний університет;
Львівський державний медичний університет
імені Данила Галицького;
Національна металургійна академія України
(м. Дніпропетровськ);
Національна фармацевтична академія України (м. Харків);
Національний аграрний університет України (м. Київ);
Національний транспортний університет (м. Київ);
Одеська державна академія будівництва та архітектури;
Одеська державна морська академія;
Одеська національна академія зв'язку імені О.С. Попова;
Одеська національна юридична академія;
Одеський державний медичний університет;
Одеський державний екологічний університет;
Український державний університет водного господарства та
природокористування (м. Рівне);
Східноукраїнський національний університет
імені Володимира Даля (м. Луганськ);
Ужгородський національний університет;
Українська медична стоматологічна академія (м. Полтава);
Харківська державна медична академія післядипломної освіти;
Харківський державний технічний університет будівництва і
архітектури;
Чернівецький національний університет імені Ю. Федьковича;
2. Включити до розділу II такі заклади:
Академія муніципального управління (м. Київ);
Державна льотна академія України (м. Кіровоград);
Дніпропетровський національний університет;
Київський національний університет технологій та дизайну;
Національний аграрний університет України (м. Київ);
Національна академія державної податкової служби України
(м. Ірпінь);
Національний транспортний університет (м. Київ);
Національний університет водного господарства та
природокористування (м. Рівне);
Національна металургійна академія України
(м. Дніпропетровськ);
Одеська державна академія будівництва та архітектури;
Одеський державний екологічний університет;
Одеська національна академія зв'язку імені О.С. Попова;
Одеська національна юридична академія;
Східноукраїнський національний університет
імені Володимира Даля (м. Луганськ);
Чернівецький національний університет імені Ю. Федьковича;
Одеська національна морська академія;
Харківський державний технічний університет будівництва і
архітектури;
Національний фармацевтичний університет (м. Харків);
Буковинський державний медичний університет (м. Чернівці);
Вінницький національний медичний університет
імені М.І. Пирогова;
Дніпропетровська державна медична академія;
Донецький державний медичний університет
імені Максима Горького;
Івано-Франківський державний медичний університет;
Кримський державний медичний університет
імені С.І. Георгієвського (м. Сімферополь);
Луганський державний медичний університет;
Львівський національний медичний університет
імені Данила Галицького;
Одеський державний медичний університет;
Українська медична стоматологічна академія (м. Полтава);
Ужгородський національний університет.вгору