Про внесення змін до Кодексу України про надра
Закон України від 09.07.20031025-IV
Документ 1025-IV, чинний, поточна редакція — Прийняття від 09.07.2003
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 31.07.2003. Подивитися в історії? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Кодексу України про надра
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, N 5, ст. 22 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести до Кодексу України про надра ( 132/94-ВР )
(Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 36, ст. 340) такі
зміни:
1. Статтю 29 доповнити пунктом 5 такого змісту:
"5) користувачі надр - державні дитячі спеціалізовані
санаторно-курортні заклади за здійснення видобутку мінеральних вод
у частині, що використовується для лікування на їх території".
2. Статтю 34 доповнити частиною другою такого змісту:
"Не справляється збір за видачу спеціальних дозволів
(ліцензій) державним дитячим спеціалізованим санаторно-курортним
закладам за здійснення видобутку мінеральних вод у частині, що
використовується для лікування на їх території".
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України в шестимісячний строк з дня
опублікування цього Закону:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим
Законом;
забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими
центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових
актів, що суперечать цьому Закону.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 9 липня 2003 року
N 1025-IVвгору