Документ 1024-VIII, действует, текущая редакция — Принятие от 16.03.2016
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 16.04.2016. Посмотреть в истории? )

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про ратифікацію Конвенції Міжнародної організації праці про мінімальні норми соціального забезпечення № 102

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2016, № 16, ст.161)

Верховна Рада України постановляє:

Конвенцію Міжнародної організації праці про мінімальні норми соціального забезпечення № 102, ухвалену на 35-й сесії Генеральної конференції Міжнародної організації праці 28 червня 1952 року в м. Женеві, яка набирає чинності для України через дванадцять місяців з дати реєстрації документа України про ратифікацію у Генерального директора Міжнародного бюро праці, ратифікувати (додається) з такою заявою:

"Відповідно до пункту "b" статті 2 Конвенції Україна бере на себе зобов’язання за такими розділами Конвенції:

розділ II "Медичне обслуговування";

розділ III "Допомога у зв’язку з хворобою";

розділ IV "Допомога по безробіттю";

розділ V "Допомога по старості";

розділ VI "Допомога у випадку трудового каліцтва або професійного захворювання";

розділ VII "Родинна допомога";

розділ VIII "Допомога у зв’язку з вагітністю і пологами";

розділ IX "Допомога по інвалідності";

розділ X "Допомога у зв’язку з втратою годувальника".

Президент України

П.ПОРОШЕНКО

м. Київ
16 березня 2016 року
№ 1024-VIII
вверх