Документ 1024-VI, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 06.09.2014, підстава - 1556-VII


 
З А К О Н   У К Р А Ї Н И
 
{ Закон втратив чинність на підставі Закону N 1556-VII ( 1556-18 ) від 01.07.2014, ВВР, 2014, N 37-38, ст.2004}
 
Про внесення зміни до статті 65
Закону України "Про вищу освіту"
 
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2009, N 27, ст. 352 )

 
     Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
     1. Статтю 65 Закону України "Про вищу освіту" ( 2984-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 20, ст. 134) після частини другої доповнити новою частиною такого змісту:
 
     "Для надання платних послуг у галузі вищої освіти та пов'язаних з нею інших галузях діяльності вищі навчальні заклади державної та комунальної форм власності можуть створювати структурні підрозділи, які діють на підставі положення, затвердженого відповідно до законодавства та статуту вищого навчального закладу".
 
     У зв'язку з цим частину третю вважати частиною четвертою.
 
     2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

 
 Президент України                    В.ЮЩЕНКО 
м. Київ, 19 лютого 2009 року
N 1024-VIвгору